Boek over het Gemeentehuis van Temse

Boek over het Gemeentehuis van Temse

Tien jaar geleden werd in de Gemeentelijke Feestzaal Roxy van Temse het boek “Het Gemeentehuis van Temse” voorgesteld n.a.v. de 100ste verjaardag en de restauratie. De auteurs zijn Digna Coppieters, Jerome Smet, Luc De Ryck, Marc Boel en Leo De Roeck. De uitgave is in handen van het Gemeentebestuur van Temse. Het boek omvat 228 bladzijden en telt meer dan 150 illustraties. Het is verkrijgbaar tegen de prijs van 25 euro.

Het boek vangt aan met een Woord Vooraf door het gemeentebestuur en een Inleiding door de eindredacteur en wordt afgesloten met een overzicht van de Bronnen en Literatuur. Daarnaast zijn er de volgende 14 hoofdstukken.

Beknopte historiek van het gemeentehuis. Verhaalt de geschiedenis van bij de beslissing tot nieuwbouw (1899) tot en met de restauratie (2008).

Wat stond er op de plaats van het huidige gemeentehuis? Reconstrueert de geschiedenis van de vorige gemeentehuizen (vanaf de 15de eeuw) tot de sloop (1900-1902) van de huizen die plaats moesten ruimen voor het huidige gemeentehuis.

Dan volgt een hoofdstuk over Charles Nissens (1858-1919), de architect van het gemeentehuis. Hij studeerde aan de academies van Temse en Sint-Niklaas en Sint-Lucas in Gent. Was aanvankelijk schrijnwerker, werd architect, leraar aan de Academie van Temse, in 1905 gemeentearchitect. In Temse-centrum staan nog meerdere imposante gebouwen van zijn hand.

De bouwstijl. In dit hoofdstuk wordt de stijl van het gemeentehuis nauwgezet geanalyseerd. Daarbij worden jarenlange misvattingen gecorrigeerd.

gemeentehuis-zegelHet gemeentehuis van Temse is een monumentaal gebouw in traditionele neo-Vlaamse renaissance-stijl met weelderig (barok) voorkomen. Het werd voltooid in 1905 en in gebruik genomen in 1906. De ontwerper was Charles Nissens. Eind 2000 werd het gemeentehuis beschermd als monument. Het werd gerestaureerd in 2006-2008, nadat de gemeentediensten hun intrek hadden genomen in Administratief Centrum De Zaat op de ex-Boelwerfterreinen. Het gerestaureerde gemeentehuis heeft sindsdien een cultureel-toeristisch-ceremoniële functie. Enkel de dienst Toerisme is er gevestigd (gelijkvloers).

Het belfort, 47 m hoog, bezit een beiaard. Het klokkenspel werd in werking gesteld in 1976. Bij de restauratie van het gemeentehuis werd het uitgebreid van 23 naar 38 klokken. In 2014 werd de beiaard vervolledigd tot 40 klokken. In de voorgevel van het belfort prijkt een beeld van de Heilige Amelberga van de hand van Matthias Zens. Onder de pui van het gemeentehuis bevindt zich het memoriaal ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen, met een gedenksteen van de hand van de Temsese beeldhouwer Karel Aubroeck.

gemeentehuis totaalzichtHet gemeentehuis vormde één van de voornaamste filmlocaties in de populaire TV-serie Met Man en Macht van Woestijnvis, uitgezonden op VIER in januari-maart 2013.

Het gemeentehuis heeft altijd al het keur van de Temsese kunstenaars geëxposeerd. Op de eerste verdieping zijn werken te bezichtigen van Tony Van Os, Camille Wauters, Jef De Pauw, Karel Aubroeck, Leon Corthals, Désiré Van Raemdonck, Pieter Dierckx, August De Bats, Prosper De Roover, Arthur Van Daele, Jan Sijs, Valeer Peirsman, Eric Vancoillie… Er zijn ook curiosa zoals de 18de eeuwse portretten van beeldhouwer Philippus Nijs en de H. Amelberga, patrones van Temse, en een wandschildering van Karel Pilaet, die de rede van Temse anno 1890 voorstelt.

Feestelijkheden en (partijpolitieke) tegenwind. De ingebruikname in 1906 ging gepaard met grote feestelijkheden. De oppositiepartijen gaven kritiek op het luxueuze karakter van de nieuwbouw en het prijskaartje – en stelden dat het te klein was.

Veranderingswerken aan het gemeentehuis. Betreft: de omvorming van de waag tot memoriaal, de verbouwingen en uitbreidingen, de beiaard, de bescherming als monument en de restauratie.

Wonen in het gemeentehuis. Tot 1951 woonde de conciërge in het gemeentehuis. De laatste bewoners waren Remi De Roeck-Vercauteren met hun 7 kinderen. Eén van hen, Leo De Roeck, zette zijn herinneringen op papier.

De gebouwen rond het gemeentehuis: Markt en Kamiel Wautersstraat. Alle gebouwen op de Markt en in de Kamiel Wautersstraat worden onder de loep genomen: hun historiek, markante eigenaars en bewoners. Ook de marktplaats en de vrijdagmarkt, het kerkhof (dat vroeger rond de kerk lag) en de O.L.Vrouwekerk komen aan bod.

De evolutie van de gemeentelijke diensten. Aanvankelijk waren de gemeentelijke opdrachten beperkt. Na Wereldoorlog II, maar vooral vanaf de jaren ’70 kwam er een explosie aan taken, wat resulteerde in de oprichting van nieuwe diensten, indienstneming van personeel en… plaatsgebrek op het gemeentehuis. Eén van die diensten werd geleverd door de plaatselijke politie. Vandaar dat ook mijn eigen vader het grootste deel van zijn leven zijn broek heeft versleten in dit Gemeentehuis (zolang hij nog inspecteur was, bij het binnenkomen links, toen hij later adjunct-commissaris werd, rechts). Dat betekent dus ook dat er twee cellen zijn in het Gemeentehuis, waar dronkelappen hun roes konden (moesten) uitslapen, want het voorval dat ik hier vertel vond eveneens in het Gemeentehuis plaats.

Het boek is verkrijgbaar op weekdagen in AC De Zaat (Infobalie) en Toeristisch Centrum De Watermolen, Wilfordkaai 23, en tijdens de weekends in het Gemeentemuseum, Kasteelstraat 16.

Info: Digna Coppieters, 03/710 12 19, email: archief@temse.be