Nu ben ik wel de laatste mens ter wereld om mij in de Rode Duivels-gekte te storten, maar wat wil het toeval? In 1986 had het Belgische nationale elftal zich eveneens geplaatst voor het wereldkampioenschap. Dat vond toen niet plaats in Brazilië, maar enkele honderden kilometers meer ten noorden, namelijk in Mexico. Voor De Rode Vaan interviewde ik toen enkele bekende mensen (het begrip BV bestond nog niet in die tijd) over de wijze waarop zij tegen de voetbalgekte aankeken…

Rik Van Looy
Twintig jaar voorzitter van F.C. Herentals en de enige keizer wiens gezag we nog aanvaarden. « Ja, voor zo’n gebeurtenis die maar om de vier jaar plaats heeft, daar wil ik wel eens voor gaan zitten. Vooral nu België er weer bij is. Denk in dat verband nog maar eens aan de openingsmatch in Spanje tegen Argentinié, dat was wel een belevenis voor elke Belg, geloof ik. Als onze Rode Duivels trouwens met dezelfde inzet spelen als ze gedaan hebben in de voorronde, dan kunnen ze verder geraken dan ze zelf denken. Maar dan mogen ze natuurlijk weer niet verteerd worden door heimwee, dan moeten ze de echte profmentaliteit hebben. Of je nu voetballer of wielrenner bent, het beroep brengt die lange uithuizigheid nu eenmaal met zich mee en als je dus echt voor je beroep wil leven, dan moet je dat er maar bijnemen. Ikzelf heb daar alleszins nooit problemen mee gehad. Natuurlijk is er al eens een dag bij dat je loopt te balen, maar dat gebeurt thuis ook, hé. Nee, als ze zich wat dat betreft als een grote ploeg kunnen gedragen, dan zullen ze hoog eindigen. Zéér hoog zelfs… Ik ben zelfs optimistisch gestemd wat de allerhoogste eer betreft ! »
Marleen De Vlaeminck
Hollands glorie en le repos du gitan. « Het interesseert me wel, maar of ik ga kijken dat weet ik nog niet. Laten we zeggen : als ik thuis ben. En dan wil ik wel duimen voor de Belgen, ja, zelfs als de Nederlanders er óók zouden bij zijn. Trouwens, dat de besten mogen winnen en de besten dat zullen dan wel de Belgen zijn, zeker ? Tenzij ze weer vergaan van heimwee. Toen Roger in Mexico zat voor de Olympische Spelen, kende ik hem nog niet, maar later heb ik dat met hem wel vaker meegemaakt, ja. Als hij een tijd van huis weg was, had hij daar last van. Vandaar dat ik hem vaak achterna reisde. Niet dat hem dat dan stimuleerde om een of andere prestatie te leveren; maar het feit dat hij wist dat ik in de buurt was, was voor hem voldoende. Ik at immers nooit samen met hem en ik sliep in een aparte kamer. Daarom is het wel leuk voor de vrouwen van die voetballers dat ze nu een mooie reis meepikken, maar als ik daarbij was, ik zou wel zelf mijn plan trekken. Ik zou eens even langslopen als hij dat nodig vond, maar voor de rest… Al moet ik daar onmiddellijk aan toevoegen dat Roger en ik « het » nooit deden voor een belangrijke wedstrijd, hoor. Ik heb dat altijd grote onzin gevonden, want je hebt dat nodig als eten en drinken en voor de rest geldt ook gewoon de regel « overdaad schaadt ». Maar je weet hoe sportlui zijn hé, als ze eens een mindere dag hebben zoeken ze naar een verklaring en als ze dan toevallig hebben gevrijd… Maar dat is voor 90 % psychologisCh, neem dat maar van me aan. »
Zjef Vanuytsel
Architect die zoveel van voetbal houdt dat hij er wel zou kunnen over zingen ! « Ik ga trachten van zoveel mogelijk wedstrijden mee te pikken, maar ik zal uiteraard niet zo ver gaan om er b.v. optredens voor te schrappen. Ik kan mijn muzikanten toch niet laten opdraaien voor mijn passie ! Maar mijn nachtrust die wil ik er wel gerust voor opofferen. Vooral omdat ik erg veel verwacht van de Belgische ploeg. Alleen mogen ze het niet al te licht opnemen. Zeker niet tijdens de eerste ronde of ze zouden integendeel wel eens op hun gezicht kunnen afgaan. Ik heb b.v. nogal schrik van de wedstrijd tegen Mexico, want ik vrees dat daar wel home-arbitrage zal bij te pas komen en als ze dan niet gedisciplineerd spelen en b.v. een Filip Desmet krijgt een rode kaart, wat is onze aanval dan nog waard ? Wat zeg je ? Claesen ? Ach man, dat kan toch niet. Nee, aan de basis hebben we een erg homogeen elftal maar er mogen door stommiteiten of kwetsuren niet te veel schakels wegvallen, vooral vooraan en op het middenveld. Als Ceulemans wegvalt of Vercauteren, wie gaan we dan in de plaats nemen ? Maar als we door die eerste ronde komen, dan zie ik onze Rode Duivels heel hoog scoren, vooral als ze wat geluk hebben wat de tegenstrevers betreft. Ik zie ze dan wel de halve finale halen en dan, ja wie weet ? Al hebben de Latijns-Amerikaanse ploegen wel het voordeel van het klimaat volgens mij.
Miel Puttemans
De achillespees van onze atletiek. « Ik zal niet van voor het televisietoestel weg te branden zijn, zelfs niet als het wegens het tijdsverschil nogal laat kan worden. Ik ben immers pas geopereerd aan mijn achillespees zodat het zeker nog drie maanden duurt voor ik weer kan beginnen trainen en dan mag het al eens laat worden. En dan maar duimen voor onze Belgen natuurlijk, want in de sport, eender welke, is altijd toch nogal een grote dosis geluk gemoeid. Door de eerste ronde zie ik ze zeker wel geraken, maar dan wordt het afwachten. Wat met het spelen op grote hoogte b.v. ? Ikzelf had daar tijdens de Olympische Spelen in 1968 weinig last van, maar dat is puur individueel, de ene past zich gemakkelijk aan, de andere niet. De eerste dag voelde ik dat ook wel, als ik trappen op moest of zo, maar de tweede dag was dat reeds over. Ik denk dan ook dat die hoogtestage voor de hele ploeg geen slecht idee is geweest. Trouwens ook het lange verblijf zie ik niet als een probleem. Dat zou iets anders zijn als individuele sportman, maar een ploeg die hangt meestal toch goed aan elkaar. Maar nogmaals, de bal kan in alle richtingen rollen en als ik dan toch een gokje moet wagen, dan wordt volgens mij Brazilië wereldkampioen. »
Rita Boelaert
De mascotte van A.A.Gent. « Van kindsaf aan heb ik reeds een grote belangstelling voor het voetbal. Mijn vader was sportdokter en voetballers en wielrenners kwamen dus bij ons geregeld aan huis. Verder was hij ook keeper en mijn broer is wat dat betreft in zijn voetsporen getreden. Ik heb trouwens voor zijn training nog dikwijls ballen naar zijn doel moeten trappen. Ik ging dus als achterkomertje of « ongelukske » of noem het zoals je wil reeds als klein kind mee met mijn papa naar het voetbal, fier omdat die daar allemaal zoveel van wist. Ik werd trouwens ook wel een beetje meegestuurd door mijn moeder, omdat ze er op die manier op aan kon dat mijn vader op tijd zou thuis zijn. En nadat ik dan later op aandringen van Hugo Morrens, de perschef van de BRT, een tijdje naar Antwerp ben gaan kijken ben ik uiteindelijk teruggekeerd naar A.A.Gent waar de plaats van mijn vader, die ondertussen was overleden, nog altijd voorbehouden was. En ik weet niet of er een oorzakelijk verband tussen bestaat, maar telkens als ik kom kijken, wint A.A.Gent. Daarom ook dat ik nu naar Mexico afreis om onze Rode Duivels een riem onder het hart te steken. Enfin eigenlijk is het omdat ik ter plaatse een aantal reportages moet maken voor Zondagsnieuws over de vrouw en de mode en zo, maar het is toch mooi meegenomen. En natuurlijk duim ik voor ons elftal, maar als ik realistisch ben dan denk ik dat we met een resultaat als in Spanje tevreden mogen zijn. Wie echter verdraaid goed speelt, dat zijn de Russen. Naast hun gebruikelijke discipline hebben ze nu ook een aantal flexibiliteiten, wat hen tot mijn uitgesproken favoriet maakt. »
Miel Dullaert
De (ex-)UEFA-junior van het Centraal Comité van de KP. « Ik ben selectief geïnteresseerd in het Mundial-gebeuren, daarmee bedoel ik dat ik enerzijds de matchen van de Belgische nationale ploeg zal volgen en anderzijds die van een aantal topploegen uit dat internationale gezelschap. En verder hangt het ook een beetje af van de uren dat ze worden uitgezonden want ik ben zéker niet van plan om alles daarvoor opzij te schuiven. Je mag zo’n grote sportevenementen immers je leven niet laten bepalen. Als je daarnaast geen andere interesses hebt, dan vormen ze zelfs eerder een zoethouder. Indien je echter niet met oogkleppen op door het leven gaat en nog belangstelling aan de dag legt voor andere sociale en culturele fenomenen dan vind ik dit wel in het verlengde liggen. Dan mag je zelfs wel eens supporteren voor onze Rode Duivels, die ikzelf tot de hardwerkende subtop reken. Dat wil zeggen dat ik ze zie sneuvelen in de tweede ronde. De echte toppers dat zijn voor mij landen als Spanje of Frankrijk, de technisch beste ploegen. »
John Massis
Vlaanderens sterke man. « De Mundial is een gigantische multinational die het hele jaar door draait. Dat is een reusachtige onderneming, waartegenover ik mezelf slechts als een vliegje beschouw. Eigenlijk is het het supermarktsysteem, hé, waarbij het product dat men maakt « voetbal » is. Maar afgezien daarvan is het ten eerste een vrij onschuldig vermaak, als er iets gebeurt is het in het publiek zoals op de Heizel, en ten tweede is het toch een sport die veel wordt beoefend, het meeste over de hele wereld vermoed ik, en is de massale belangstelling van de media wel gewettigd, ja, alleszins meer dan voor het wielrennen. Het is een beetje zoals Godfried Bomans zei : ‘Het is beter mondharmonica te spelen dan naar Bach te luisteren.’ Negentig procent van de mensen laat zich immers leven, zij brengen hun vrije tijd louter passief door. Anderzijds, voor een sportman of showman is massale belangstelling altijd welkom natuurlijk. Zelf ben ik reeds door één miljard mensen gezien op de televisie, driemaal in de Verenigde Staten, driemaal in Japan, op zowat alle zenders in Europa, maar in eigen land sta ik minder in de belangstelling natuurlijk. Daar kunnen onze voetballiefhebbers niet over klagen. Maar kom, zij doen het internationaal toch ook goed. Als ze een beetje meeval hebben, kunnen ze zelfs winnen volgens mij. »
Nora Tilley
De leuke mie uit « Het pleintje ». « Ik zal weer veel boeken kunnen lezen hé ! Op die manier kijk ik wel uit naar de Mundial. Mijn man is immers een fervent kijker, maar ikzelf ben niet erg geïnteresseerd en dan lees ik maar boeken, terwijl de televisie aan staat. Ik vind dat overigens steeds erg gezellige avonden. Die uitzendingen hebben een zekere sfeer en als er dan geroepen en gejuicht wordt, dan wil ik wel even opkijken uit mijn lectuur. Als het spannend is, durf ik zelfs wel eens blijven kijken, maar dan moet het wel echt spannend zijn, voor mij is het b.v. niet voldoende dat het de Belgen zijn. Spanningen binnen het huisgezin brengt het alleszins niet mee. Ik ben zeker geen slaaf van bepaalde televisieprogramma’s en als mijn man dus naar het voetbal wil kijken, doet hij maar. En wie er gaat winnen ? De Belgen natuurlijk, daar twijfel ik niet aan. Nee, niet de Schotten, mijn naam wijst wel in die richting, maar dat is dan al zo lang geleden dat daar niet veel meer van overblijft. »
Walter van den Broeck
Koninklijke briefschrijver die zich hardop (de tong) afvroeg of voetbal soms dient te worden afgeschaft ? « Maar je moet er wel onmiddellijk aan toevoegen dat het antwoord was: nee, want het is bezig zichzelf af te schaffen. En dat zag ik dan, na een zorgvuldige analyse, zo gebeuren binnen een vijftiental jaar. Dus de Mundial dient voorlopig nog niet afgeschaft, nee. Al interesseert het me niet zo geweldig, dat niet. Gesteld dat België in de finale zou komen dan kijk ik natuurlijk. Maar of dat ook zo zal gebeuren, daar kan ik absoluut niet op antwoorden want ik ken daar geen bal van. Wat er zich op onze velden voordoet, dat volg ik allemaal niet. Ik kijk daar enkel van buitenaf tegenaan als sociaal fenomeen. Toch hoop ik wel dat België wereldkampioen wordt, want dat is dan een van die zeldzame momenten dat wij ons in dit land iets voelen al is het dan maar Belg. Dat had ik b.v. vroeger ook als Eddy Merckx won. Dan begon ik plots de inwoners van andere landen te benijden dat die wel een soort van nationaal gevoel hadden en wij alleen maar op die uitzonderlijke momenten. Zelfs de overwinning van Sandra Kim vond ik leuk, hoe stom het ook is. »

Referentie
Ronny De Schepper, De Rode Duivels gaan naar Mexico en heel België leeft met hen mee… of niet? De Rode Vaan nr.22 van 1986

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.