Emile Verhaeren (1855-1916)

94 emile verhaerenEmile Verhaeren werd geboren in Sint-Amands (Klein-Brabant) met als voornamen Emile Adolphus Gustavus “en dus niet Émile zoals ten onrechte meestal wordt geschreven,” vermeldt Wikipedia, waarop men verder gaat met: “Verhaerens ouders gaven hun kinderen trouwens allemaal Vlaamse voornamen, namelijk Leo en Maria.” Ik neem aan dat men daarmee vooral wil aanduiden dat Emile Verhaeren in het Vlaams (in die tijd sprak men hier nog geen “Nederlands”) is opgevoed, maar toen hij studeerde aan het Sint-Barbaracollege te Gent, waar ook al zijn vriend Georges Rodenbach school liep, zal dat wel in het Frans geweest zijn en het is ook in die taal dat hij later zou blijven schrijven.
Lees verder “Emile Verhaeren (1855-1916)”