De peperbus van nonkel Miele (12): Mark Elchardus

De peperbus van nonkel Miele (12): Mark Elchardus

Enkele weken geleden verscheen het boek van prof. em. sociologie (VUB) Mark Elchardus “Reset”, over identiteit, gemeenschap en democratie” (*). Er worden nuttige, belangrijke en betwistbare argumenten over maatschappelijke kwesties uitvoerig besproken. Over liberalisme, gemeenschap, klassenstrijd, migratie, mensenrechten, volkssoevereiniteit… Het is Elchardus’ Magnum Opus van decennialang doceren, wetenschappelijk onderzoek, en zijn rol als voorzitter van de Vlaamse tak van de socialistische mutualiteit.  

Lees verder “De peperbus van nonkel Miele (12): Mark Elchardus”

Veertig jaar geleden was Brussel links

Veertig jaar geleden was Brussel links

— « Zeg, ik heb voor jou gestemd, hé ! ».
— « Dat is zeer vriendelijk, maar ik heb op geen enkele lijst gestaan. Daar je van Brussel bent, vermoed ik dat je voor Edwin De Schepper hebt gestemd… Neen, geen familie (gelukkig maar !), maar wel dezelfde partij (ook gelukkig maar !)
». Om deze en talloze andere verwarringen te voorkomen mocht de ultieme confrontatie niet uitblijven : Schepper versus Schepper, een bikkelhard gesprek waarvoor het feit dat de Brusselse afdeling van het Masereelfonds op 17 oktober in de Ancienne Belgique een grootscheepse manifestatie organiseert (« Brusselings ») slechts een aanleiding was…

Lees verder “Veertig jaar geleden was Brussel links”

Antoon Roosens (1929-2003)

Antoon Roosens (1929-2003)

Morgen zal het helaas al vijftien jaar geleden zijn dat Antoon Roosens, gedurende lange jaren voorzitter van het Masereelfonds, is gestorven. In een periode dat de Vlaamse linkerzijde en masse het belgicisme en zelfs de monarchie omhelst, is het wel eens nuttig om in herinnering te brengen dat er ook altijd een linkse Vlaamse beweging heeft bestaan. Dat we dus niet noodzakelijk moeten teruggaan op Emiel Moyson of Jef Van Extergem om ons daarop te beroepen. Ook Jan Debrouwere mag dan al van ons heengegaan zijn, in levende lijve zijn er nog altijd mensen als Jef Turf, Miel Dullaert en Joost Vandommele die deze stroming nieuw leven blijven inblazen.
Lees verder “Antoon Roosens (1929-2003)”