Het rode gras

In het programma gewijd aan Boris Vian kwamen al de facetten van deze eeuwig jonge rebel uitstekend naar boven in deze productie van Theater Poëzien, “Het rode gras”. Met deze autobiografische roman als leidraad heeft Jacky Tummers een programma in elkaar gestoken dat de toeschouwers (en dat zullen dan wel bij voorkeur scholieren uit het hoger middelbaar zijn) laat kennismaken met zowel de vitalistische kracht van Vians poëzie als met zijn bijtend antimilitarisme. Dit laatste krijgen we in niet minder dan drie vormen in de maag gesplitst: het kabareteske “Le goûter des généraux”, het cynische “Les fourmis” en zelfs het monumentale “Le déserteur” wordt door Poëzien geen onrecht aangedaan. Integendeel, door de toevoeging van de “version originale” wordt de kracht van dit nummer nog onderlijnd. Het valt dus niét moeilijk te begrijpen, Yvonne Peiren (die de tekstbrochure schreef) “dat er zo’n hetze kon ontstaan rond dat chanson”! Niets dan lof verder voor het trio Kris De Volder, Rita Seerden en vooral Jos Van Geel (in wie je soms Vian werkelijk gaat zien), maar wel een boze blik in de richting van vertaler Francis Cromphout, die Generaal Audubon op een bepaald moment akkoord laat zijn. En dat voor schoolgebruik in 1985!

Vlugge bloei van Theater Poëzien

Indien alle persconferenties zo aangenaam om te volgen waren als die van Theater Poëzien, dan zou het journalistiek bedrijf een verpozende aangelegenheid worden. Het jeugdige enthousiasme en de verbazende openheid van dat jonge Gentse beroepsgezelschap werken aanstekelijk. (Ze zeggen zelf, verrast te zijn dit jaar 300 duizend frank subsidie ontvangen te hebben, drie keer meer dan verleden jaar !). De spreekbuizen Mieke Felix, artistiek directeur, en Robert Van Yper, administratief directeur, hadden trouwens voldoende redenen om de toekomst optimistisch tegemoet te zien.
Lees verder “Vlugge bloei van Theater Poëzien”

Mieke Felix

Na bijna dertien jaar nam de artistieke leidster van Theater Poëzien, Mieke Felix, afscheid van het theater dat ze samen met Robert Van Yper heeft opgericht. Deze werd nu algemeen directeur. Als zakelijk leider wordt hij opgevolgd door Yvonne Peiren en als nieuwe artistieke leider werd Eddy Vereycken aangezocht. Bij haar afscheid wilde Mieke Felix er eerst en vooral de nadruk op leggen dat haar vertrek bij Theater Poëzien “volledig” was…
Lees verder “Mieke Felix”

Het theater in Gent en omgeving

Het theater in Gent en omgeving

Rob Ehrenstein laat zijn “theatergeschiedenis der Nederlanden” starten in Gent, in de elfde eeuw. Het betreft namelijk het kerstspel “Ordo stellae” dat wordt toegeschreven aan ene Theodoricus uit de Sint-Pietersabdij (later zou hij abt worden in Sint-Truiden). Het is echter pas in de 15de eeuw dat met het ontstaan van de rederijkerskamers er ook eerste gespecialiseerde schouwburgen komen. Zo ook in Gent, waar de Loofblomme, Iverige Jonckheit, Jhesus met der Balsemblomme, Mariën Theeren, De Fonteine en Broedermin en Taelyver (later bekend onder de meer populaire naam De Melomanen) actief zijn. In het Schepenhuis hadden de achtbare heren schepenen toen immers een ontspanningszaal ingericht die ze de naam “Comediante Caemere” meegaven. Na verloop van tijd mochten ook andere burgers (maar dan toch “burgers”) van het spektakel komen genieten.

Lees verder “Het theater in Gent en omgeving”