De peperbus van nonkel Miele (36): strijden voor loonsverhogingen en koopkracht

De peperbus van nonkel Miele (36): strijden voor loonsverhogingen en koopkracht

Het VBO-VOKA-koor zingt eentonige doemverhalen. De media worden gemobiliseerd om zoals het ABVV zegt het “catastrofisme” aan te wakkeren. Daar tegenover publiceerde de socialistische vakbond op 10 januari zijn jaarlijks terugkerende sociaal-economische barometer die schril afsteekt tegenover de zwarte verhalen van het patronaat. ABVV-topvrouw Miranda Ulens omschrijft de statistieken die de vakbond bundelde als “de intellectuele wapens voor de strijd”.

Lees verder “De peperbus van nonkel Miele (36): strijden voor loonsverhogingen en koopkracht”

Jonathan Coe wordt zestig…

Jonathan Coe wordt zestig…

De Britse auteur Jonathan Coe (foto Walnut Whippet via Wikipedia) werd geboren te Lickey, in de buurt van Birmingham, op 19 augustus 1961. Hij studeerde Engelse literatuur aan de universiteit van Warwick waar hij ook zou doceren. Maar naast de letterkunde kende hij een andere passie: de muziek waarmee hij opgroeide. Dat was de ‘Canterbury progressive rock’, een genre dat zijn ontstaan vond bij de psychedelische bands als Pink Floyd en The Grateful Dead.

Lees verder “Jonathan Coe wordt zestig…”

De leestips van Nonkel Fons (retro 161)

De leestips van Nonkel Fons (retro 161)

De ondertitel van boek Samen sterk, namelijk Levensverhaal van een vakbondsmilitant, geeft de inhoud goed weer. Lucien Van Espen focust vooral op drie periodes: zijn jeugd tijdens de moeilijke oorlogsjaren, zijn periode als arbeider en ABVV-afgevaardigde bij koperverwerkend bedrijf VTR en tot slot zijn strijd voor de positie van de oudere werklozen (in de jaren 80-90). Centraal staat het verhaal van het faillissement van VTR (1982) en de bezetting door de werknemers, negen maanden lang. Van Espen was een collega van mijn vader, Jan Mariën (ACV-afgevaardigde), en zij strijden hierin zij aan zij.

Fons Mariën, 23/03/2013