De leestips van Nonkel Fons (retro 114)

De leestips van Nonkel Fons (retro 114)

In tijden van afnemend licht van Eugen Ruge is een familiekroniek: de hoofdstukken zijn niet chronologisch gerangschikt maar gaan van 1952 tot 2001. Centraal staat de familie Umnitzer die in de DDR leeft, voor het overgrote deel socialistisch/communistisch geïnspireerd is met grootvader Wilhelm (bekroond communist), vader Kurt (DDR-historicus) en (klein-)zoon Alexander en hun partners. Hun geschiedenis wordt geschetst tegen de achtergrond van de grote gebeurtenissen van de tijd zoals de val van de Muur en de ineenstorting van het communisme in 1989-1991. Zo vlucht Alexander nog voor de val van de Muur naar het westen. Eigenlijk had ik verwacht dat die politieke achtergrond meer uitgediept zou zijn, maar Ruge doet het eerder schetsmatig. Hij weet wel goed personages te typeren met hun onderlinge geschillen en ergernissen. Al met al een heel lezenswaardig boek!

Fons Mariën, 13/04/2013

85 jaar geleden: licht op groen voor de Volkswagen

85 jaar geleden: licht op groen voor de Volkswagen

Volgens On this day is het vandaag 85 jaar geleden (*) dat niemand minder dan Adolf Hitler himself het licht op groen zette voor een wagen voor het volk: een Volkswagen dus. Wat ik me echter afvraag is vanwaar de benaming “kever” komt (**). Op Wikipedia vind ik dat alvast niet terug.

Lees verder “85 jaar geleden: licht op groen voor de Volkswagen”