Het hoekje van Opa Adhemar (57)

Het hoekje van Opa Adhemar (57)

Het is in een akte uit 965 van de stad Subiaco (provincie Rome), waar rond 500 de Benedictijnen gesticht werden, dat de term ‘carnaval’ een eerste maal opduikt. Afkomstig van het Italiaanse ‘carne levare’, het opheffen/wegnemen van vlees… de vasten dus. In onze contreien werd het woord een eerste maal gespot in het tijdschrift Mercurius (‘Hollandsche Mercurius behelsende het gedenckweerdighste in Christenryck’; uitg. te Haarlem door Casteleyn) in 1673. De oorsprong van het fenomeen gaat evenwel heel wat verder terug.

Lees verder “Het hoekje van Opa Adhemar (57)”

Carnaval in Temse

Carnaval in Temse

Dirk Mettepenningen, al 15 jaar voorzitter en bezieler van het gemeentelijk Carnavalcomité van Temse, is op zondag 28 februari tijdens de plechtigheid die aan de stoet voorafging, opgenomen in de Orde van De Kaailopers. De toekenning betekent een beloning en bekroning voor zijn jarenlange inzet ten bate van carnaval. De Orde van de Kaailopers is een begrip in carnavalmiddens. Zij werd in 1992 opgericht door Luc De Ryck (toen nog schepen) en verenigt personen die uitzonderlijke verdiensten hebben op het vlak van carnaval. Van de Orde zijn slechts 25 medailles geslagen. Zij bevatten een afbeelding van de beeldengroep ‘De Kaailopers’, speciaal voor de medaille ontworpen door beeldhouwer Valeer Peirsman. Op bovenstaandede foto ziet men burgemeester Luc De Ryck die de medaille heeft uitgereikt aan Dirk Mettepenningen.
Lees verder “Carnaval in Temse”