Luc De Ryck vertelt: carnaval in Temse

Luc De Ryck vertelt: carnaval in Temse

Dirk Mettepenningen, al 15 jaar voorzitter en bezieler van het gemeentelijk Carnavalcomité van Temse, is op zondag 28 februari 2016 tijdens de plechtigheid die aan de stoet voorafging, opgenomen in de Orde van De Kaailopers. De toekenning betekent een beloning en bekroning voor zijn jarenlange inzet ten bate van carnaval.

Lees verder “Luc De Ryck vertelt: carnaval in Temse”

Het hoekje van Opa Adhemar (57)

Het hoekje van Opa Adhemar (57)

Het is in een akte uit 965 van de stad Subiaco (provincie Rome), waar rond 500 de Benedictijnen gesticht werden, dat de term ‘carnaval’ een eerste maal opduikt. Afkomstig van het Italiaanse ‘carne levare’, het opheffen/wegnemen van vlees… de vasten dus. In onze contreien werd het woord een eerste maal gespot in het tijdschrift Mercurius (‘Hollandsche Mercurius behelsende het gedenckweerdighste in Christenryck’; uitg. te Haarlem door Casteleyn) in 1673. De oorsprong van het fenomeen gaat evenwel heel wat verder terug.

Lees verder “Het hoekje van Opa Adhemar (57)”