Johan Verminnen: ik hou van België en andere verhalen

Het Feest van de Rode Vaan heeft traditiegetrouw weer plaats in september, meer bepaald op 15 en 16 september. Uit de spijtige taalincidenten van vorig jaar hebben de organisatoren hun lessen getrokken, zodat er nu een afzonderlijk Franstalig en een afzonderlijk Nederlandstalig programma is en dit zowel op zaterdag en zondag. In totaal dus vier spektakels waarvoor je telkens amper 100 fr hoeft neer te tellen. Als je dus maar één voorstelling meepikt, betaal je voor het hele feest slechts 150 fr (50 fr is de toegangsprijs voor de tent met de stands, het vrij podium en de dansvloer). Heel wat goedkoper dus dan vorig jaar, wat ook al een tegemoetkoming is aan de bezwaren die toen werden gesteld.
Voor een gedetailleerde opgave verwijs ik je naar elders, maar daarbij moet je nog weten dat ook artistiek gezien het dit jaar een primeur is. Inderdaad een Franstalig en een Nederlandstalig artiest werden aangezocht om de beide programma’s samen te stellen, te presenteren en te animeren. Met dit laatste bedoelen we dat binnen het huidige concept alles mogelijk is, de weg voor jamsessions en andere samenwerkingsvormen ligt volledig open.
De twee artiesten die zo vriendelijk waren om aan de toch nogal slopende voorbereiding van zo’n feest mee te werken, zijn Paul Louka en Johan Verminnen. Bovendien zijn zij beiden heel goed bevriend, zodat zij ook elkaar hebben uitgenodigd in hun eigen programma (voor Verminnen was dit hoegenaamd niet moeilijk daar hij ook een Frans repertoire heeft), wat uiteindelijk dan toch ook een eenheid van het Feest weer beklemtoont.
Het spreekt vanzelf dat wij naar aanleiding hiervan even gingen praten met Johan Verminnen.
Lees verder “Johan Verminnen: ik hou van België en andere verhalen”