De leestips van Nonkel Fons (retro 133)

De leestips van Nonkel Fons (retro 133)

Sigaren, regenwormen en de zoektocht naar betrouwbare kennis, zo luidt de ondertitel van het boek Met Freud en Darwin op de sofa van Geerdt Magiels. De auteur is bioloog en filosoof. In dit boek vergelijkt hij leven en werk van Freud en Darwin, twee namen uit de wetenschap die bij een ruim publiek bekend zijn.

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 133)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 101)

De leestips van Nonkel Fons (retro 101)

De ondertitel van het boek Het verdriet van Darwin luidt: Over de pijn en de troost van het rationalisme. Auteur is wijlen Jan De Laender, doctor in de psychologie en docent aan EHSAL en de Lessius Hogeschool Antwerpen. Hij schreef met dit boek een uitstekend werk over Charles Darwin en de evolutietheorie. Vooreerst kan je het lezen als een biografie van de beroemdste bioloog, daarnaast is het ook een goede en uitgebreide introductie in de evolutietheorie. Als psycholoog benadrukt de auteur ook het belang van deze theorie voor de menswetenschappen, die veel beter gediend zouden zijn met een degelijk biologisch fundament dan met de waandenkbeelden van iemand als Freud. Lectuur die ik ten zeerste kan aanbevelen.

Fons Mariën, 16/08/2018

De leestips van Nonkel Fons (retro 94)

De leestips van Nonkel Fons (retro 94)

Auteur Richard Dawkins is een bekende Britse evolutiebioloog, die al verschillende boeken over dit thema op zijn naam heeft staan naast het bekende boek God als misvatting. In dit boek Het grootste spektakel ter wereld – Bewijs voor evolutie verklaart hij voor een breder publiek de bewijzen voor de evolutietheorie van Charles Darwin.

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 94)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 64)

De leestips van Nonkel Fons (retro 64)

In de periode vóór Fons Mariën op mijn blog zijn populaire “leestips” publiceerde, schreef hij er ook reeds een tweehonderdtal voor de website “Lezers tippen lezers”. Enige tijd geleden is deze website opgehouden met bestaan en het zou spijtig zijn om deze kleine pareltjes te laten verloren gaan. Daarom probeer ik er elke dag ééntje weer op te vissen. (RDS)

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 64)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 21)

De leestips van Nonkel Fons (retro 21)

In de periode vóór Fons Mariën op mijn blog zijn populaire “leestips” publiceerde, schreef hij er ook reeds een tweehonderdtal voor de website “Lezers tippen lezers”. Enige tijd geleden is deze website opgehouden met bestaan en het zou spijtig zijn om deze kleine pareltjes te laten verloren gaan. Daarom vissen wij er elke dag ééntje weer op…

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 21)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 20)

De leestips van Nonkel Fons (retro 20)

In de periode vóór Fons Mariën op mijn blog zijn populaire “leestips” publiceerde, schreef hij er ook reeds een tweehonderdtal voor de website “Lezers tippen lezers”. Enige tijd geleden is deze website opgehouden met bestaan en het zou spijtig zijn om deze kleine pareltjes te laten verloren gaan. Daarom vissen wij er elke dag ééntje weer op…

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 20)”

165 jaar onbevlekte ontvangenis

165 jaar onbevlekte ontvangenis

Het is vandaag de feestdag van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis. Dat is al zo sinds 1477, alleen was Maria toen nog niet onbevlekt. Het was Paus Sixtus IV die toen besliste dat op 8 december Maria bezwangerd was door de Heilige Geest. Pas op 8 december bezwangerd en reeds op 25 december bevallen? Die Sixtus had blijkbaar iets te veel van zijn eigen bier gedronken toen hij dat had uitgedokterd. Maar goed, van een onbevlekte ontvangenis was er dus toen nog helemaal geen sprake en het zou op die manier al duidelijk moeten zijn dat dit niets te maken heeft met spermavlekken of “het ontvangen van sperma” of wat dan ook. Nee, de “onbevlekte ontvangenis” werd vandaag precies 165 jaar geleden uitgevonden door een andere paus, namelijk Pius IX (zie afbeelding) en het betekent gewoon (nou, “gewoon”…) dat Maria – in tegenstelling tot ieder ander schepsel – vrij was van de zogenaamde “erfzonde” bij het moment van de conceptie.

Lees verder “165 jaar onbevlekte ontvangenis”

160 jaar geleden: “On the origin of species” (Charles Darwin)

160 jaar geleden: “On the origin of species” (Charles Darwin)

De oorsprong der soorten of Het ontstaan van soorten (EngelsThe Origin of Species), waarvan de eerste druk vandaag 160 jaar geleden verscheen, is het bekendste boek van de Britse bioloog Charles Darwin.

Het boek geldt als een van de belangrijkste wetenschappelijke werken in de geschiedenis. In de tijd dat het gepubliceerd werd veroorzaakte het opschudding omdat het de vormenrijkdom van het leven op aarde toeschreef aan een mechanisch proces in plaats van aan een bovennatuurlijke intelligentie. Weliswaar hadden anderen al eerder geopperd dat er iets als evolutie of natuurlijke selectie zou kunnen bestaan, maar ‘De oorsprong der soorten’ is het eerste werk waarin uit deze concepten de uiterste consequentie wordt getrokken.

De reacties op het werk waren verschillend van aard. Zo waren er reacties uit wetenschappelijkereligieuze en filosofische hoek. The Origin of Species gaf een andere kijk en een van de felste verdedigers van het werk, Thomas Huxley bedacht zelfs een woord voor Darwins theorie; darwinisme.

Het vraagstuk van de oorsprong van de mens werd door Darwin slechts terloops aangeroerd. Dit zou door hem later besproken worden in het boek De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus (Descent of Man).

De eerste editie van het boek verscheen op 24 november 1859, onder de titel On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (“Over de oorsprong van soorten door middel van natuurlijke selectie, of: het behoud van begunstigde rassen in de strijd om het leven”). In totaal verschenen er 6 drukken in het Engels. Alle drukken bevatten veel wijzigingen en aanvullingen waarin Darwin reageerde op opmerkingen en kritieken van zijn lezers en nieuwe ontdekkingen verwerkte. De 6e druk (de laatste) verscheen in 1876.

  • De eerste Nederlandse uitgave van On the Origin of Species verscheen in 1860 bij de uitgever Kruseman en was vertaald door de arts en paleontoloog T.C.Winkler. Deze vertaling was gebaseerd op de tweede editie van de Origin, die al verscheen op 7 januari 1860 omdat de eerste Engelse druk van 24 november 1859 op de dag van verschijnen uitverkocht was. De titel van deze Nederlandse vertaling luidde: Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorregte rassen in den strijd des levens.
  • De vierde Nederlandse uitgave van 1913 is getiteld: ‘Het Ontstaan der soorten door Natuurlijke Teeltkeus, of Het bewaard blijven van bevoorrechte rassen in den strijd om het bestaan’, door Charles Darwin. Oorspronkelijk bewerkt door Dr. T. C.Winkler. Vierde Uitgave. Opnieuw bewerkt en met aantekeningen voorzien door Eva De Vries, met medewerking van Professor Hugo de Vries. Twee delen. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen. Deze editie bevatte veel supplementen, vandaar de twee delen.

Een vertaling van de eerste editie van On the Origin of Species uit 1859 die nog steeds verkrijgbaar is, is die van Ludo Hellemans. Ruud Rooks’ vertaling van de zesde editie van de Origin verscheen in het Darwinjaar 2009. Ook verscheen er in 2009 een luxe, rijk geïllustreerde uitgave van Het ontstaan van soorten bij uitgeverij Atlas, die tevens een stripbewerking van het boek uitgaf. (Wikipedia)