165 jaar geleden: Maria verschijnt aan Bernadette Soubirous (?)

165 jaar geleden: Maria verschijnt aan Bernadette Soubirous (?)

Op 11 februari 1858 zou in Lourdes voor het eerst de maagd Maria aan Bernadette Soubirous zijn verschenen, waarbij Maria zich zou hebben voorgesteld met de woorden: “Que soy era Immaculada Councepciou”. Dat was tussen haakjes wel handig van Maria dat zij zich van het lokale dialect bediende. Haar eigen taal (het Aramees) zou immers niet aan een veertienjarig haast ongeletterd meisje besteed zijn.

Lees verder “165 jaar geleden: Maria verschijnt aan Bernadette Soubirous (?)”