1700 jaar geleden: zondag rustdag

1700 jaar geleden: zondag rustdag

Dat er één dag in de week niet gewerkt werd (zelfs niet mocht gewerkt worden) is een aloude christelijke traditie, maar dat was dan eerder de zaterdag en bovendien was dit niet in wetteksten vastgelegd. Het is pas sinds 7 maart 321 dat de Romeinse keizer Constantijn de Grote heeft verordend dat voortaan de zondag een verplichte rustdag zou zijn. Nu staat Constantijn de Grote bekend als de grondlegger van de verspreiding van het christendom door het christelijke geloof tot staatsgodsdienst uit te roepen, maar het instellen van de zondag als rustdag gaat toch terug op een “heidense” eredienst, namelijk die van Sol Invictus (links op de afbeelding), de officiële zonnegod van het latere Romeinse rijk en een beschermheilige van soldaten.

Lees verder “1700 jaar geleden: zondag rustdag”