Uit het Blommenkindersdagboek (23)

Uit het Blommenkindersdagboek (23)

7 januari 1968
Iedereen aanwezig. Onenigheid omdat wij van plan waren naar ’t voetbal te gaan, maar Ron wou niet. Zijn dan maar naar het clubhuis gegaan. Hebben enkele platen gespeeld o.a. de nieuwe “Homburg” (Procol Harum), “Sam” (Keith West) en “Zabadak” (Dave Dee, Dozy, etc.). Hebben ook enkele brieven geschreven voor het corresponderen (*). ’s Avonds waren wij van plan om het avondspel te doen, maar Red ging niet akkoord met de indeling der groepen. Tot overmaat van ramp kwam hij ’s avonds niet af, wat hem een boete van 50 fr. opbracht. Hebben dan maar een loopwedstrijd voor Flowers gelopen. Uitslag: 1.Ron Dovan, 2.Ken Stevens, 3.Etienne Van Damme. Die avond hebben we ons goed geamuseerd.

Erik Westerlinck

(*) Het waren brieven naar meisjes, vandaar bovenstaande illustratie. Geen van de vier Blommenkinders heeft ooit een antwoord ontvangen. (RDS)

Uit het Blommenkindersdagboek (22)

Uit het Blommenkindersdagboek (22)

30 december 1967
Eindejaarsfeesten in clubhuis. Hebben ons goed geamuseerd (foto). Hebben eerst enkele spelen gedaan o.a. pistespel en Tour de France-spel. Hebben ook als prijzen “Flowers” uitgedeeld. Bij de spelen bleek Ken Stevens in een geweldige geluksdag te zijn. Hij won praktisch alle spelen, wat zijn Flowers-beurs natuurlijk in de hoogte deed gaan. Red en Ron moesten het daarentegen zonder Flowers stellen. Hebben ondertussen naar banden geluisterd en hebben ook smakelijk de taartjes opgegeten. Zijn daarvóór naar de Verest (*) geweest om frieten. Hebben daarna gezellig naar platen geluisterd, die tegelijkertijd werden opgenomen. Hebben ons op gebied van drank kalm gehouden. Elk slechts twee Tuborgen. Er zijn ook diverse foto’s genomen, die voor ons een aangename herinnering moeten zijn aan deze geweldige dag.

Erik Westerlinck

(*) De Verest had een frituur in de August Wautersstraat en één aan de oprit van de brug in een soort kraam. (Raymond Thielens)

Uit het Blommenkindersdagboek (20)

Uit het Blommenkindersdagboek (20)

24 december 1967
Van Damme afwezig. Hebben ons erg verveeld. Hebben eerst wat platen gespeeld en zijn daarna wat gaan wandelen. Zijn in de Stones-bar geweest (*). Hebben daar een gueuze gedronken. Hebben daarna in het terugkomen erg moeten lachen met Red Baron die de gueuze blijkbaar een beetje slecht verdroeg.

Erik Westerlinck
Lees verder “Uit het Blommenkindersdagboek (20)”

Uit het Blommenkindersdagboek (19)

Uit het Blommenkindersdagboek (19)

23 december 1967
Ontspanning in clubhuis. Waren eerst zinnens voetbalmatch te spelen maar dit kon niet doorgaan daar het plein niet vrij was. Vercauteren was kwaad omdat wij niet konden spelen. Hebben dan maar een andere sporttak gedaan, namelijk snelwandelen. Uitslag: 1.Etienne Van Damme; 2.Ken Stevens; 3.Ron Dovan; 4.Red Baron. Hebben daarna naar enkele pas opgenomen platen geluisterd.

Erik Westerlinck