Het lijkt nu wel ongelooflijk, maar in het begin van de jaren tachtig heeft Klara-presentator Kurt Van Eeghem ooit nog een popcarrière nagestreefd. In die hoedanigheid was hij dan ook de Vlaamse vertegenwoordiger op het Feest van De Rode Vaan van veertig jaar geleden. De vorige jaren was ik verantwoordelijk voor de Vlaamse programmatie op het Feest, maar ondertussen had ik de handdoek in de ring gegooid, omdat het onmogelijk optornen was tegen het Franstalige overwicht. Vergelijk in onderstaand interview maar eens het aandeel van beide landsdelen. Ik geloof dat het Anne-Marie Lauwereins was die de ondankbare taak van mij overnam. Zelf ging ik wel praten met Joëlle Rochette, die aan het hoofd stond van de hele organisatie van het Feest.

Eén van onze Rode Oortjes schreef het nog onlangs : organiseren is een ondankbare taak. Als iets misloopt zaagt men je de oren van de kop, maar een complimentje daar kan je wel naar fluiten. Dit is toch niet helemaal waar wat Joëlle Rochette, het « hoofd » van het organisatiecomité van ons RV-Feest, aangaat. Natuurlijk ook zij heeft haar part en deel reeds gehad van het geweeklaag (ook, en vooral, van ons omdat wij ons als Vlamingen soms in de hoek gedrumd voelden), maar anderzijds hebben wij het toch maar zelden meegemaakt dat een organisator (of -trice) zomaar op het einde van een geslaagd feest (zoals dat van vorig jaar) op de hielen wordt gezeten door hardnekkige fans. Ja, er bestaat nog dankbaarheid in het communistische kamp !
– Ewel, Joëlle, vertel het eens. Directeur Jacques Moins verklapte een aantal weken geleden reeds dat de plaats en de opstelling van de tenten in het Noordkwartier van Brussel hetzelfde zal zijn als vorig jaar en dat onder het motto « Never change a winning team » . Alhoewel het nieuwe er dus af is, toch nog een beetje meer uitleg misschien ? Please ?
Joëlle Rochette
: Om de puntjes op de i te zetten : er zijn vier tenten, plus één die als verbinding dient en dan nog een andere waar de debatten zullen worden gehouden en videoprojecties. Dit is de tent van de Fondation Jacquemotte. Een andere nieuwigheid is dat alle Vlaamse standjes in één tent zijn samengebracht. De overblijvende drie tenten zijn de gekende…
— Eén voor Mozes, één voor Abraham en één voor Jezus ?
J.R. (J.R. ???)
: Welnee, slimoor, de tent van de Spanjaarden, die voor het artistieke programma, een derde die voor de helft wordt gebruikt als centrale bar en restaurant dat dit jaar (smul, smul) Bulgaars zal zijn ! En dan mogen we natuurlijk niet vergeten te vermelden dat in het midden van dit tentenkamp er een open ruimte zal zijn die zoals vorig jaar plaats zal bieden aan talrijke animaties.
— De traditie van « het tweede podium » is wel weggevallen ?
J.R.
: Maar we kijken niet op een podiummetje meer of minder. Naast het grote podium en dat bij de Spanjaarden is er zoals gezegd de ruimte in openlucht die zal worden benut naast op z’n minst nog drie of vier kleinere waar kleine groepjes voor animatie kunnen zorgen. Maar laten we zeggen dat er drie « echte » podia zijn met elk een eigen programma.
— En ? En ? Mogen we daar al iets meer over vernemen ?
J.R.
: Omdat gij het zijt. Laten we beginnen met het grote podium. Zaterdag 11 september starten we om 15 u met Musique Vivante, een moderne jazz-groep die is opgericht op de puinen van het bekende Julverne. Om 16.30 u is er dan Christiane Stefanski die je vorige week reeds hebt voorgesteld. Canada dan, Québec om meer precies te zijn, om 18 u met Fabienne Thibault, gevolgd door om 19.30 u Kurt van Eeghem en om 21 u Tuxedomoon. Vanaf 22 u is er dan een bal op het Spaanse podium, met Machitun en Xoro Roxo. Als dat afgelopen is, zijn we reeds zondag 12 september en om 15 u vliegen we er dan opnieuw in met Pierre Martin en zijn groep, een Belgische zanger die zich op Italiaanse liedjes toelegt. Om 16.30 u is er dan jullie Roland, als ’t god belieft, vergezeld van zijn Bluesworkshop, gevolgd door om 18 u Lucid Beausonge, u had het al geraden : een Franse zangeres; 19.30 u Juan Masondo en Dirk Van Esbroeck en om 21 u Quilapayun, achtereenvolgens dus Argentijnse en Chileense muziek. Om 22 u is er opnieuw fiesta bij de Spanjaarden, ongetwijfeld met het Paul Ambach Circus, een variété-orkest. Wil je ook nog weten wat er buiten gebeurt ?
— Ik wil alles weten !
J.R.
: Zaterdag zijn er de Franse clowns Los Bipos, de fakir Dany komt ook al uit het zuiden, maar nog zuidelijker zouden we kunnen zeggen is het optreden van Machitun die hier percussietoestanden op z’n Braziliaans brengen. Le Cirque du Trottoir hoeft niet meer te worden voorgesteld en evenmin de traditionele folkloristische groepen die naast optredens in de eigen stand ook hier eens aan de slag kunnen. En als The Rolling Stones een vuurwerk kunnen hebben, dan kunnen wij dat ook, zij het dat alles nog niet in kannen en kruiken is. Twee dagen lang kunnen op die binnenplaats ook de kinderen zich amuseren. ’s Zondags komen we weer die clowns tegen en de onvermijdelijke fakir, maar ook de fanfare La Sauce Riche en verscheidene theatergroepen in beide landstalen. Wil je ook nog wat praktische raadgevingen ?
– Op welk gebied ?
J.R.
: Op welk gebied de tenten staan, precies, en dat is dan langs de Antwerpse Steenweg, vlakbij het World Trade Center, gemakkelijk te bereiken met bus 46. Wie met de trein komt (en je weet dat er traditioneel 50 % korting wordt toegestaan door de NMBS, De Croo of gene De Croo), moet je afstappen in het Noordstation.
foto
Daarnaast had ik ook nog een gesprek met Marie Beelaerts, want een ander aspect van de veranderingen was dat de Vlaamse kant van de pas gefederaliseerde communistische partij meer ging inzetten op de politieke kant van de zaak in plaats van het feestelijke of ontspannende element.
« Eigenlijk zou je beter Filip Delmotte interviewen », zegt Marie Beelaerts bescheiden, als we haar telefonisch over het politiek aspect van ons Feest 1982 (11 en 12 september, remember ?) aan de tand willen voelen. Maar de vakanties van kameraad Delmotte en kameraad Pennelikker-van-dienst blijken dusdanig te liggen dat dit onmogelijk is.
Overigens is Marie zelf ook zeer goed geplaatst om er iets over mede te delen, dat blijkt reeds uit de inleidende vraag die we stellen, waarin we aan de weet willen komen wat precies haar functie is binnen het organisatiecomité.
Marie Beelaerts : Ik ben verantwoordelijk voor het contact met de KP-federaties, de propaganda-sector van de partij en de politieke aanwezigheid van de partij in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.
— Het Feest 82 staat inderdaad vooral in het teken van de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe leg je dat concreet aan boord ?
M.B.
: De belangrijkste kandidaten zullen aanwezig zijn. Ook de verschillende soorten lijsten want er is een grote verscheidenheid in het vormen van linkse eenheidslijsten. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat dit gebeurt maar wel dat het zo massáál gebeurt. Ten derde gaat natuurlijk ook het KP-programma worden voorgesteld. Dat kan gerealiseerd worden via die gemeenschappelijke lijsten ofwel via persoonlijke kandidaten van de KP ofwel via de KP zelf waar die als zodanig opkomt.
Dat zal op een gezapige, gezellige manier gebeuren, zo visueel mogelijk en zelfs met een pintje in de hand. Ook met muziek en ontspanning. Dat zal plaatshebben in een totaal-politiek kader dat oorspronkelijk een dorpsplein ging worden, maar dat nu niet precies in die vorm zal worden gegoten maar een politiek café blijft er toch nog deel van uitmaken. Hier zal worden gesproken over gemeentelijke democratie, gemeentelijk beleid, over subsidies, over cultuur, over wat weet ik nog allemaal, maar telkens wel op gemeentelijk vlak, zij het dat er natuurlijk verlengstukken naar de nationale liberaal-christelijke regeringspolitiek zijn voorzien. Dat alles zal trouwens ook naar voren worden gebracht op een persconferentie. Het politiek café heeft plaats op zaterdag 11 september om 18.30 u.
— « Politiek café » is een term die men nu bijna overal hoort, maar die voor vele lezers toch nog een beetje vaag is, vrees ik. Kun je niet wat preciezer zijn ?
M.B.
: Dat is een totaalanimatie met optredens, waarvoor o.a. Kopspel is aangeschreven. Er ligt ook een speciaal accent op het openbaar vervoer, hiervoor zijn o.m. de BRT, de vakbonden en allerhande actiegroepen gecontacteerd. Waarschijnlijk zal ook Waso daar jazz komen spelen, maar dat ligt nog niet definitief vast. Het hèle programma is trouwens nog niet ingevuld.
— Wellicht zijn ook de kandidaten daar aanwezig, zullen er ook kandidaten van andere partijen of onafhankelijken zijn die op lijsten samen met de KP opkomen ?
M.B.
: We zitten nog in een voorbereidend stadium zodat ik hier nog geen eensluidend antwoord kan op geven, maar het is wel de bedoeling. De SPE-lijst uit Leuven b.v. zou daar werkelijk aanwezig zijn, dus ook met uitnodigingen gericht aan de belangrijke kandidaten van die lijst, o.a. dus Tobback. Of-ie komt, dat is natuurlijk een ander paar mouwen. Verder zijn er uit andere gemeenten minder bekende namen,
maar die plaatselijk toch een en ander betekenen. Hier verwijs ik vooral naar een aantal onafhankelijke kandidaten, van Gent of Antwerpen.
— Eén ervan zal er alleszins zijn…
M.B.
:Je bedoelt de gitarist Roland ? Ja, maar die treedt pas zondag op en in de spektakeltent, dat is iets anders natuurlijk.
Inderdaad, en daarover had ik het dan in een volgend interview

Het zal u opvallen dat vrouwenemancipatie binnen de linkse beweging geen ijdel woord is. Als vorige week Marie Beelaerts nog min of meer in de schaduw van Filip Delmotte wilde staan, dan blijkt in dit en in volgend nummer dat zowaar de hoogste functies in het organisatiecomité van ons Feest op 11 en 12 september in het Brusselse Noordkwartier door vrouwen worden waargenomen. Aan de top zwaait Joëlle Rochette de plak, maar zij komt pas volgende week aan het woord. Nu spraken wij met Anne-Marie Lauwereins, de langverbeide Vlaminge aan de zijde van eentalige Joëlle. Toch blijkt het niet zo makkelijk voor Anne-Marie om haar functie te omschrijven.
Anne-Marie Lauwereins : Eigenlijk heb ik geen vastomlijnde functie. Ik ben in zekere zin verantwoordelijk voor de coördinatie, aan Vlaamse kant dan.
– Zou men kunnen zeggen dat u het Vlaamse programma heeft samengesteld ?
A-M. L.
: Ik heb dat niet helemaal alleen samengesteld, nee, dat is gebeurd in overleg met een aantal andere mensen zoals Marie Beelaerts en Filip Delmotte en ook met de politieke instanties.
– En wat is er precies uit de bus gekomen ?
A-M. L.
: Wij hebben vooral de Vlaamse inbreng op het Feest willen vergroten, zowel op politiek als op artistiek vlak. Wat dat laatste betreft hebben wij beroep gedaan op een aantal Vlaamse artiesten, waaronder Kurt Van Eeghem. Het politieke aspect wilden wij vooral gerealiseerd zien via het creëren van een dorpsplein.
— Maar Marie Beelaerts vertelde vorige week dat dit niet doorging ?
A-M. L.
: Dat klopt. Dat zou een Belgisch dorp geworden zijn maar aan Waalse kant bleek daar niet zoveel interesse voor te bestaan en daarom werd dat concept niet weerhouden. Er komt echter wel een politiek gebeuren op de plaats die voor het dorpsplein werd voorzien, maar dan uitsluitend Vlaamstalig.
— Over dat politieke aspect heb ik vorige week reeds een gesprek gehad met Marie Beelaerts, met u zou ik het vooral over het artistieke willen hebben. Zodus, Kurt Van Eeghem zei u ?
A-M. L.
: Inderdaad, die heeft een nieuw programma rond de crisis, satirisch uiteraard, en hij zal dat zaterdagavond om 19 u 30 brengen.
— Bij de première van dat programma in Knokke-Heist werd Kurt Van Eeghem begeleid door T.C. Matic, maar dit is nu juist een groep die vorig jaar heeft geweigerd naar ons Feest te komen ?
A-M. L.
: Voor zover ik weet zal hij dan ook niet door T.C. Matic worden begeleid maar wel door twee andere muzikanten.
— Naast Van Eeghem zijn er allicht nog Vlamingen op ons Feest uitgenodigd ?
A-M. L.
: Alweer juist gezien. Zoals vorige week reeds gemeld zijn dat Roland (zondag om 16 u 30) en Waso (tijdens het politiek kafee van zaterdag 18 uur). Daarnaast zijner nog Juan Masondo en Dirk Van Esbroeck met Argentijnse muziek (zondag 19 u 30). Dat wat betreft de artiesten die uitsluitend langs Vlaamse kant werden aangetrokken. Maar er zijn er natuurlijk ook die zich tot beide taalgemeenschappen richten zoals Quilapayun die zondagavond om 21 u komen of de new wave popgroep Tuxedo Moon die zaterdag op hetzelfde uur present zijn. Er is ook nog een moderne jazzgroep « Musique Vivante » (zaterdag 15 u) en dan natuurlijk traditiegetrouw een hele reeks franstalige chansonniers waarvan Christiane Stefanski (zaterdag 16 u 30), die reeds eerder op ons Feest is geweest maar nu weer in de belangstelling staat omdat zij de persprijs op het festival van Spa heeft behaald, wellicht de bekendste is.

Referenties
Ronny De Schepper, Politiek café over gemeentebeleid, De Rode Vaan nr.29 van 1982
Ronny De Schepper, “Vlaamse inbreng vergroten”, De Rode Vaan nr.30 van 1982
Ronny De Schepper, “Never change a winning team”, De Rode Vaan nr.31 van 1982

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.