De Vlaamse auteur Patrick Bernauw viert vandaag zijn zestigste verjaardag.

71 het bloed van het lam

In 1995 ging ik in het Volkshuis in de Sleepstraat luisteren naar science-fiction auteur Patrick Bernauw, die het zou hebben over het Lam Gods en de Tempeliers en de relatie tussen beide. Ik ging er met sceptische nieuwsgierigheid naartoe, maar het verhaal van Bernauw wist mij zodanig te boeien dat het mij sindsdien niet meer heeft losgelaten…
Later was er ook nog Cor Geysen die al deze gegevens in een aannemelijk verhaal aan elkaar heeft trachten te koppelen. Je gelooft het of je gelooft het niet, maar het is alleszins erg boeiend om naar te luisteren.
JAN VAN EYCK
Op het Lam Gods zouden de negen stichters van de Tempeliers afgebeeld staan op een paneel, net naast dat van de Rechtvaardige Rechters. Deze laatsten zouden dan weer staan voor de moordenaars van Willem IV, waarna Judocus Vijdt dus op de proppen is gekomen. De middenste stichter van de Tempeliers heeft trouwens het gezicht van Willem IV gekregen. Daarnaast zit Godfried van Bouillon op een ezel, een rechtstreekse verwijzing naar de intocht van Christus in Jeruzalem.
De maker van het Lam Gods is overigens niet “de gebroeders Van Eyck”, want Jan en Hubert waren geen broeders maar neven. En vooral, Hubert wist helemaal niets af van schilderen, maar wel “broeder” Van Eyck. Jan Van Eyck was met andere woorden een “ingewijde” van de Tempeliers.
Dat het Lam Gods trouwens in Gent werd geschilderd, is volgens Cor Geysen geen toeval. Het “goddelijke bloed” werd immers doorgegeven aan de Merovingers, die wij kennen als “de vadsige koningen”, een ietwat verkeerde vertaling van “les rois faignéants”, die enkel “faignéant” waren omdat ze niet absolutistisch konden regeren. In werkelijkheid waren ze wel wetenschappelijk (en misschien ook wel alchemistisch) onderlegd. Zo stuurde koning Dagobert I de zendeling Amandus naar de samenvloeiing van Schelde en Leie om daar Gent te stichten. In Gent zouden zich trouwens twee “Mottes” bevinden, dit zijn “heuvels” met onderaardse krachten (zie hoger), waarop de Tempeliers rond 1100 dan twee van hun “commanderijen” hebben gevestigd, met name het Prinsenhof, waar later Karel V zou worden geboren, en het Tempelhof, waar nu zowaar de serviceflats van de nabijgelegen Volkskliniek gevestigd zijn.
Ook de Graven van Vlaanderen stammen af van de Merovingers. Er zou trouwens een geheime onderaardse gang bestaan hebben tussen het Gravensteen en het Tempelhof. Het is precies dit “geheim” (niet de onderaardse gang, maar de bloedafstamming) die Jacques de Mollay destijds het leven zou hebben gekost, toen Filips de Schone de Tempeliers begon uit te roeien. Zelfs de Leeuw van Vlaanderen zou naar deze symboliek verwijzen, aangezien het een “klimmende” (klauwende) leeuw is, net zoals de Leeuw van Juda, de voorvader van David, het geslacht waaruit Jezus stamde.
Via het huwelijk van Margaretha van Male met Filips de Stoute wordt de bloedafstamming dan doorgegeven aan de Bourgondiërs (denk aan de Orde van het Gulden Vlies, die ook een soort Tempelorde was) en zo naar de Habsburgers. Men kan zich trouwens afvragen of de recente belangstelling van de Habsburgers voor Gent (denk aan het spraakmakende huwelijk van Catharina von Habsburg, de dochter van Rudolph, met de Italiaanse graaf Massimiliano Secco d’Aragona in januari 1999) daarmee iets te maken heeft. Waarmee het zeker niets te maken heeft, is met het huwelijk van Philip en Mathilde, want Mathilde stamt af van een Maltezersfamilie en dat zijn zowat de gezworen aartsvijanden van de Tempeliers. De Maltezers hebben van de paus namelijk de geconfisceerde bezittingen van de Tempeliers gekregen, toen ze werden verboden, een “onrecht” dat onder andere Napoleon Bonaparte heeft trachten te herstellen (*).
ZEELAND
Ook de oudst bekende Graaltekst is in Gent ontstaan, namelijk geschreven door Chrétien de Troyes in opdracht van Filips van den Elzas. Deze tekst is een vertaling van een ouder boek dat helaas is verloren gegaan. Waarom men – in het licht van de “Gentse connectie” – dat oorspronkelijke boek steevast in Zuid-Frankrijk, zoniet zelfs in Perzië of India wil situeren is dan ook een raadsel. Dat is eveneens de mening van het Nederlandse schrijversduo Paul Verhuyck en Corine Kisling in “Het Leugenverhaal” (2007).
Beide schrijvers hadden zich acht jaar daarvóór in Zeeland gevestigd, meer bepaald in het dorpje Graauw. Volgens hun boek met de niet mis te verstane titel is de graal dan ook daar verborgen. Een evidente Spielerei, maar niet van enige grond ontbloot. Zo zouden er, naast verwijzingen naar de Arthur-legende, in het verhaal van Chrétien ook referenties aan het Reinaert-verhaal staan, dat zich in het Land van Waas (waartoe ook een gedeelte van Zeeland behoort) afspeelt.
Bij Chrétien is de graal een schaal, maar bij Wolfram von Eschenbach is het al een steen geworden, de fameuze Steen der Wijzen, die het eeuwige leven (de ultieme transformatie) belooft. Vandaar ook de aanwezigheid van neonazi’s en skinheads in het boek (zie verder).
KRUISIGING
Alhoewel het van minder belang is (hij kan namelijk kinderen verwekt hebben vóór zijn kruisdood), geloven sommige Tempeliers dus niet dat Christus aan het kruis is gestorven (zijn lijden werd verzacht door de bekende in azijn gedrenkte spons, in deze azijn was mogelijkerwijs alruin ofte mandragora opgelost, een sterk verdovend middel). Daarom verwijst het Tempelierskruis dan ook niet naar een dergelijk kruis, maar is het gelijk in de vier richtingen, die verwijzen naar de vier windstreken.
Maar goed, terug naar de kruisiging van Christus. Die azijn b.v. die men hem geeft, is normalerwijze slechts in zoverre sadistisch dat de gekruisigde hierdoor weer terug tot bewustzijn komt (vergelijk met vlugzout), zodat hij het in sommige gevallen zelfs een week kan uithouden. Het breken van de beenderen is daartegenover géén sadisme, maar een vreemde vorm van menslievendheid. Op die manier heeft men geen steun meer en sterft men sneller door verstikking.
Maar bij Jezus heeft de “azijn” dus juist het tegenovergestelde effect! Daarom veronderstelt men dat de spons b.v. in belladonna was gedrenkt en dat daardoor de dood kon worden gesimuleerd. Op die manier voorkwam men ook het breken van de benen, zoals in de profetieën stond. Niet dat die profetieën (ook in andere gevallen) zo Nostradamus-like juist waren, maar Jezus droeg er zorg voor steeds te handelen nààr die profetieën.
Na afloop zou hij dan met Maria Magdalena, Martha, Lazarus en Jozef van Arimathea zijn uitgeweken naar Zuid-Frankrijk (overigens een rijk puikje, het verhaal van “de arme timmermanszoon” is alweer apocrief), waar hij dus aan de oorsprong zou liggen van een geslacht, waarvan nog steeds nakomelingen leven. Om voor dat nageslacht te zorgen hoefde hij zelf natuurlijk niet naar Frankrijk te komen. Henry Lincoln – zie hoger – kan zich dan ook best verzoenen met andere theorieën, waarbij hij veel later in Alexandrië, Kasjmir of Massada zou omgekomen zijn.
Volgens weer andere bronnen zou Jozef van Arimathea met twaalf volgelingen en in het bezit van de Graal, dan weer in de meest bekende betekenis, als tinhandelaar in het Britse Cornwall zijn terechtgekomen, waar inderdaad tin werd ontgonnen. Daar zou hij zijn staf hebben geplant in Glastonbury, waar sindsdien een struik het hele jaar door in bloei staat. Nog altijd trouwens. En er is een bron die rood kleurt omdat het bloed van de Graal erin vergoten werd. Al zou het natuurlijk ook kunnen dat het gewoon roest is. Niet toevallig wordt in Glastonbury ook het graf van de al dan niet mythische koning Arthur en zijn echtgenote Guinevere gesitueerd, dat in 1184 werd “ontdekt” (Matthews, p.45). En al is het graf zeker een vervalsing, het jaarlijkse popconcert dat er plaatsvindt, wou zeker in de jaren zestig meer zijn dan gewoon een popconcert. Het was een wonderlijke mix van christelijk geloof met heidense riten.
JOHANNES DE DOPER
Een andere opvatting is dan weer dat niet Christus maar Johannes de Doper de echte Messias zou geweest zijn. Christus zou dan ook de aanstoker zijn om Johannes letterlijk een kopje kleiner te laten maken. Ook dat zou te zien zijn op het Lam Gods, dan zou de ongeïdentificeerde vrouw naast Maria Magdalena (Christus’ echtgenote dus) Salomé zijn.
Het afgehouwen hoofd dat de Tempeliers zouden aanbidden (Bafomet) zou dan ook dat van Johannes de Doper zijn. Men gaat daarbij wel gemakshalve voorbij aan het feit dat deze theorie helemaal die van de “goddelijke afstamming” ondergraaft.
Arsène Goedertier van zijn kant haalde zijn wijsheid vooral uit de boekjes. Uit detectiveboekjes van Arsène Lupin o.a. En zo zou in “L’aiguille creuse” (letterlijk “De holle naald”, maar in het Nederlands uitgegeven als “Het geheim van Arsène Lupin”) bijna letterlijk de roof van het paneel met de Rechtvaardige Rechters beschreven staan. In dat geval zou enkel de keerzijde (Johannes de Doper) écht geroofd zijn (en nadien terugbezorgd als bewijs dat de dief wel degelijk ook de Rechters in zijn bezit had).
Dit zou dan ook het schilderij zijn dat de enige getuige, namelijk een professionele dief, Cesar Aercus, die juist bij de bakker om de hoek wou inbreken, in een Chevrolet zou hebben zien laden. De Rechters zelf zouden dan vlakbij de oorspronkelijke plaats verborgen zijn, zoals ook al vele theorieën hebben verkondigd. Maar aangezien Goedertier nochtans niet zoveel tijd had om zeer uitgebreid te werk te gaan, zou het dan toch normaal gesproken al moeten teruggevonden zijn.
Over het feit dat dit niet zo is bestaan er twee theorieën. Een eerste theorie vertrekt van het feit dat Mgr.Coppieters in geldnood zou hebben verkeerd, zodat hij het schilderij zou hebben laten stelen om dan een verzekeringspremie te kunnen incasseren. Dan zou in 1939 Coppieters het schilderij weer hebben opgevist, maar het zou reeds helemaal verrot geweest zijn en daarom heeft hij het verbrand in zijn open haard. Een plausibele theorie, alleen… het schilderij wàs niet verzekerd!
Een tweede theorie is dat het verborgen is op de plaats waar nu het gigantische orgel staat. Ten eerste was dat orgel er op het moment van de diefstal nog niet en ten tweede heeft men daar nog niet goed gekeken omdat het afbreken van dat orgel een veel te omslachtige bezigheid is. Bij oppervlakkige zoektochten heeft men er wel eens een afbeelding van het Lam Gods gevonden. Puur toeval of een aanwijzing van Goedertier? Tenslotte stond die toch bekend als een flauwe plezante. Zo loste hij met gemak tal van inbraken op (in de kerk van zijn woonplaats Wetteren, bij zijn schoonbroer, een juwelier in Dendermonde), die hij wellicht zelf had gepleegd.
BLUNDERS
Er werd wel ongelooflijk slordig omgesprongen met het onderzoek. Naar eigen zeggen was minister van justitie Paul Emile Janson helemaal niet geïnteresseerd in het terugvinden van de dader. Het paneel terugvinden was voldoende. Vandaar b.v. dat men zes maanden wachtte om de taxichauffeur te ondervragen die een deel van het losgeld kwam ophalen. Uiteraard herinnerde die zich nog nauwelijks iets van zijn opdrachtgever. Men had overigens niemand bij pastoor Meulepas (die als tussenpersoon fungeerde) geposteerd, het was de meid die zag dat het met een taxi werd gebracht!
Goedertier gebruikte ook een code, die tot nu toe niet kon worden ontcijferd. Toen Patrick Bernauw zich in een antiquariaat het boek “De dubbele muur” van Valère De Pauw wou aanschaffen, een roman over de fameuze diefstal, bleek dit echter een dummy te zijn en die zou ook een boodschap in code hebben bevat, die Bernauw bijna onmiddellijk kon doorbreken (de klinkers waren genummerd van 1 tot 5, waarbij A 1 is). Daar zou dan hebben gestaan dat het paneel verborgen zit “waar koe en vogel elkaar ontmoeten”. Op de hoek van de Koestraat en de Vogelmarkt staat nu een winkel van Kid Cool, maar indertijd was dit de woning van Jan Van Eyck. Te mooi om waar te zijn natuurlijk.
De link tussen beide mysteries zit volgens Bernauw en Geysen bij de nazi’s, die zoals we konden zien in de Indiana Jones-films van Steven Spielberg (”The raiders of the lost ark” en “The last crusade”), erg geïnteresseerd waren in dergelijke zaken. Dit kwam door het werk van Otto Rahn i.v.m. de Graal. Himmler kwam hiervan zo onder de indruk dat hij Rahn in dienst nam. Toen deze op die manier in contact kwam met concentratiekampen zoals Buchenwald of Auschwitz (al was dat nog vóór de invoering van de gaskamers), was hij dermate geschokt van het misbruik dat van zijn ideeën werd gemaakt, dat hij ontslag wilde nemen. Dat mocht echter niet en daarom pleegde Rahn in 1939 zelfmoord.
De SS was zelf georganiseerd als een Teutoonse Ridderorde, die rechtstreeks terugging op de Tempeliers. Ook bij de nu nog acht bestaande Tempeliersorden in België zijn er fascistische strekkingen (overigens ook andere die zich bezighouden met erotiek en magie). De benaming Derde Rijk verwijst trouwens naar de Tempeliersterminologie, waarbij het Eerste Duizendjarig Rijk dat van God de Vader zou zijn en het Tweede dat van God de Zoon. Het Derde (dat van de Heilige Geest) zou dus eigenlijk in het jaar 2000 moeten gevestigd zijn. Oef, daar zijn we ook weer aan ontsnapt! Of kan de overwinning van het kapitalisme op het communisme (de val van de muur in 1989) daar niet voor staan? Wat is het fascisme immers anders dan extreem kapitalisme?
Tijdens de bezetting openden de nazi’s alleszins opnieuw het onderzoek. Het was trouwens een SS’er die voor het eerst de link met het boek van Arsène Lupin opmerkte, maar toen hij (te?) dicht bij de oplossing van het raadsel kwam, werd hij naar het Oostfront gestuurd.
Goedertier zelf kwam wel op voor de Katholieke Volkspartij – hij stierf trouwens aan een hartaanval tijdens een verkiezingsrede; het was daar op zijn sterfbed dat hij zichzelf aangaf als dader van de diefstal, waarna kort daarop zijn twee handlangers stierven resp. aan een hersen- en maagbloeding (**) – maar zijn vriend De Vos was extreem-rechts. Een afstammeling hiervan volgde een eigen spoor dat naar de familie De Vis leidde. Louis Paul Boon had eveneens belangstelling voor de geschiedenis van deze familie, die hij wou verwerken in “De kasteelheertjes”, maar ook hier maakte de dood een voortijdig einde aan deze plannen.

Ronny DE SCHEPPER

(*) Bij deze interpretatie volg ik alweer het boek, want op 7 februari 2008 werd in de Gentse Sint-Michielskerk een mis opgedragen ter ere van de zalig verklaarde Karel, de voormalige keizer van Oostenrijk, en de vader van Otto en Rudolph en dus ook de grootvader van prins Lorenz. Die mis werd georganiseerd door een comité ter ere van de zalige Karel, dat wordt geleid door de Gentenaar Peter Broos, ridder in de Constantijnse orde van Sint-Joris. De grootmeester van die orde is het hoofd van het huis van de Bourbons van de beide Siciliën. En die orde is vergelijkbaar met de orde van Malta of van het heilig Graf. (Bron: De Gentenaar 12/1/2008)

(**) Die twee handlangers heetten Lievens en De Swaef. Deze laatste woonde trouwens in de Keizer Karelstraat.

Referenties

Patrick Bernauw, Mysteries van Het Lam Gods, Antwerpen/Amsterdam, Manteau, 1991
John Matthews, De Heilige Graal, de belichaming van een droom, Amsterdam, De Driehoek, 1992
Ronny De Schepper, Mysterie rond Het Lam Gods anders bekeken, Het Laatste Nieuws, 24 februari 1995

3 gedachtes over “Patrick Bernauw wordt zestig…

 1. Boeiend, maar een beetje een verwarrende tekst met verwijzingen die niet kunnen (niet de totale tekst?).
  Je hebt toevallig geen bibliografie over dit onderwerp?

  Like

  1. Helaas weer een heel oude tekst, Jan, met als gevolg: weinig wetenschappelijk wat bronvermelding betreft (nog geschreven in een tijd dat ik er niet over dacht dat dit ooit op het internet zou terecht komen; is ook nooit ergens gepubliceerd in gedrukte vorm) en, inderdaad, ik heb sommige fragmenten van deze tekst ergens anders ondergebracht, waardoor er waarschijnlijk onbegrijpelijke verwijzingen zijn ontstaan. Sorry ook voor het feit dat ik deze tekst zonder nalezen heb hernomen (wegens tijdsgebrek, die gepensioneerden hebben altijd tijdsgebrek!).

   Like

 2. Ik wil hier toch nog even op terugkomen omdat het (for what it’s worth) een aanleiding is om mijn modus operandi even uit te leggen. Vroeger had ik van die ellenlange teksten en als ik er dan iets specifieks wou uithalen, deed ik dat met “copy and paste” en niet met “knippen”. Het probleem is echter dat, als er dan aanvullingen of correcties zijn, die meestal slechts in één van de twee teksten aangebracht worden, zodat er misverstanden kunnen ontstaan als men dan de twee teksten met elkaar vergelijkt. Bovendien weet iedereen dat lange teksten bijna nooit (in hun geheel) worden gelezen. Daarom geef ik er nu de voorkeur aan ze te verknippen. Maar ook dat kan dus onvoorziene gevolgen hebben, zoals hier blijkt…

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.