Vrijdag 5 september 1986 krijgt Bob Geldof het eredoctoraat van de Gentse Rijksuniversiteit aangeboden. Niet omdat hij « I don’t like mondays » heeft gecomponeerd (vandaar dat de uitreiking op een vrijdag plaatsheeft wellicht, rockzangers hebben altijd « Friday on my mind »), zelfs niet wegens die andere compositie « Do they know it’s Christmas », maar wel wegens alles wat er daaruit is voortgevloeid : Band Aid, Live Aid, Sport Aid, Fashion Aid, Food Aid, Weetikveel Aid en vooral een diepere bewustwording bij de grote massa van het hongerprobleem in Afrika. Hoe een en ander in zijn werk is gegaan, vertelt ons Bernard Mazijn, studentenvoorzitter van de sociale raad van de RUG.

43 bob geldof

Bernard Mazijn : Het initiatief hiervoor is uitgegaan van het administratief en technisch personeel van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, waarvoor mevrouw Mariette Wauters (zie foto) als woordvoerdster is opgetreden. De faculteitsraad heeft zich dan achter dit voorstel geschaard, maar de uiteindelijke beslissing moet daarvoor vallen op de academieraad. Dat is een raad uitsluitend bestaande uit professoren en daar heeft dan prof.Etienne Vermeersch dit voorstel verdedigd. Na twee zittingen is men in het opzet geslaagd en werd Bob Geldof als toekomstig eredoctor aanvaard.
— Twee zittingen ?
B.M. :
Het is wel zo dat aan de Rijksuniversiteit tot nu toe het niet gebruikelijk was om aan niet strikt wetenschappelijke personen zo’n eredoctoraat toe te kennen. Aan andere universiteiten gebeurde dat echter wel reeds. Wij als studenten hebben in de Raad van Beheer onze appreciatie hiervoor uitgesproken, dat wij het formidabel vonden dat ook de RUG eens breder om zich heen begon te kijken. Wij hebben ook onderlijnd dat het hier niet gaat om wat wij dan genoemd hebben « idolatrie » voor deze persoon, maar wel om de appreciatie van zijn werk. Daaruit is een soort samenwerkingsverband ontstaan tussen mevrouw Wauters, prof.Vermeersch en mezelf, dat aan de grondslag ligt van een aantal initiatieven.
— Zoals daar zijn ?
B.M. :
We hebben erop aangedrongen een speciaal rekeningnummer te openen om te zien wat de universitaire gemeenschap zou kunnen bijdragen tot Band Aid, dat het niet louter mooie woorden zouden blijven. Daarnaast vond ik het ook interessant om na te gaan welke professoren van de RUG in dat gebied met projecten bezig waren. Deze hadden zich immers een paar maand daarvoor verzameld in een vzw RUGOS, waarbij de OS natuurlijk staat voor ontwikkelingssamenwerking. Dat zouden we kunnen voorstellen in een tentoonstelling, die dan nog verder kon uitgebreid worden met bijdragen van verenigingen die zich ook op dit terrein verdienstelijk maken, zoals UNICEF, ABOS, OXFAM of ATOL (d.i. aangepaste technologie ontwikkelingslanden). Deze tentoonstelling is er dan inderdaad gekomen en die kan men nog tot 26 september gaan bekijken in het studentenrestaurant De Brug. Het potentiële publiek daarvoor is zeer groot, mede omdat deze tentoonstelling parallel loopt met de inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar.
– Tot slot nog een stekelig vraagje: kwatongen fluisteren dat het allemaal maar een publiciteitsstunt zou zijn. Niet zozeer van de initiatiefnemers, maar wel vanwege de bijval die het dan uiteindelijk mocht genieten van bepaalde professoren.
B.M. :
Dat zou ik ten stelligste willen ontkennen. Het voorstel had toch wel een zeer grote kracht omdat het uit de faculteit Letteren & Wijsbegeerte kwam, die hier in Gent misschien meer dan andere faculteiten uitkijkt naar alle hoeken en kantjes van de wereld. Ik vermoed dat dit doorslaggevend is geweest op de academieraad, mede natuurlijk met het feit dat toch gereputeerde professoren zich erachter hebben geschaard. De andere kopstukken hebben zich daar trouwens niet zo maar bij neergelegd, zoals reeds uit die twee zittingen mag blijken.
Eind goed, al goed en wie Geldof een warm ontvangst wil bereiden die zorgt ervoor om 11 u in de omgeving van de Blandijnberg rond te hangen en om 16 u in de Voldersstraat (Aula). Wie echter het Afrikaanse volk wil steunen, waarom het eigenlijk toch allemaal te doen is, die kan misschien nog vlug een bijdrage storten op rek. nr 550-2748412-07 van Universiteitsvermogen Gent met de vermelding « voor rekening 700L0886 -Bob Geldof ».

Referentie
Jan Draad, Bernard Mazijn aan het lijntje, De Rode Vaan nr.36 van 1986

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.