325 jaar geleden: Peter de Grote in Zaandam

325 jaar geleden: Peter de Grote in Zaandam

Tsaar Peter de Grote was een reislustig man. Dit had echter nogal wat voeten in de aarde. Het was namelijk van het grootste belang dat niemand wist dat de vorst op reis was, toen hij met zijn Grote Gezantschap in 1697 uit Moskou vertrok voor een reis door West-Europa. Een bijzondere gebeurtenis, want nog niet eerder had een Russische tsaar een dergelijk grote buitenlandse reis gemaakt. Onder de schuilnaam ‘Pjotr Mikhailov’ kwam hij met het gezantschap in Zaandam aan en wie het waagde zijn identiteit te onthullen, kon de doodstraf krijgen. 

Lees verder “325 jaar geleden: Peter de Grote in Zaandam”

305 jaar geleden: Peter de Grote in Spa

305 jaar geleden: Peter de Grote in Spa

Het verblijf van tsaar Peter de Grote op 29 juli 1717 in Spa, zijn genezing en zijn lofbetuigingen vonden een zodanige weerklank dat ze een grote invloed op de welvaart van de gemeente hadden. In de 18de eeuw onderging Spa belangrijke veranderingen: men bouwde er grote hotels, richtte er bal- en speelzalen in, verbeterde het comfort van de huizen. De stad werd ontmoetingsplaats van Europa, zowel om haar aantrekkingskracht als ontspanningsoord als om gezondheidsredenen.

Lees verder “305 jaar geleden: Peter de Grote in Spa”