Veertig jaar geleden: moet er nog iets plezant zijn?

Veertig jaar geleden: moet er nog iets plezant zijn?

Het Gentse kindertheater Stekelbees kon de jongste twee jaar steeds rekenen — ook van onzentwege — op positieve kritieken. Het zal voor het gezelschap dan ook wel verrassend aangekomen zijn dat zij voor hun nieuw stuk « Plezant is verboden » (« en verboden is niet plezant ») nogal wat klappen moesten incasseren. Zo werd — uitgerekend op het moment dat Stekelbees over de Moerdijk gluurde, in casu door een beroep te doen op teksten van Jaap van de Merwe — er nogal wat kritiek uitgeoefend op het taalgebruik en ook op de chaotische toestanden die nogal eens ontstaan wanneer de kinderen bij het spel worden betrokken.

Lees verder “Veertig jaar geleden: moet er nog iets plezant zijn?”

Jan Hendrik Van Offel (1844-1900)

Jan Hendrik Van Offel (1844-1900)

Morgen zal het al 120 jaar geleden zijn dat de Antwerpse dichter, auteur van liederteksten en toneelschrijver Jan Hendrik Van Offel is overleden (foto AMVC). Geboren en gestorven in Antwerpen en toch krijgt hij een vermelding op de website van “Literair Gent”. En nog straffer: die bijdrage is van de hand van oud-burgemeester Frank Beke. Even nagaan wat dit kan te betekenen hebben…

Lees verder “Jan Hendrik Van Offel (1844-1900)”

Jaap van de Merwe (1924-1989) 

Jaap van de Merwe (1924-1989) 

Het is vandaag al dertig jaar geleden dat de Nederlandse singer/songwriter, cabaretier, vertaler,  musicalauteur (onder andere over het leven van Pieter Jelles Troelstra), biograaf, thrillerauteur en vooral autoriteit op het vlak van strijdlied en het bijzonder en politiek geïnspireerd volkslied, Jaap van de Merwe, is overleden (foto B&G Wiki).

Lees verder “Jaap van de Merwe (1924-1989) “