Scholierenpoll 1990

Scholierenpoll 1990

Dankzij de medewerking van een aantal bereidwillige leraren hielden wij over theaterbezoek een tamelijk grootscheeps onderzoek in het hoger secundair onderwijs en in het niet-universitair hoger onderwijs. Daarbij droegen wij er zorg voor om leerlingen en studenten uit diverse studierichtingen te raadplegen. Zo o.m. de hotelschool, de afdelingen marketing, secretariaat en confectie, de oude humaniora en de normaalschool, en dat zowel in Gent als in Antwerpen, laten we zeggen de twee voornaamste Vlaamse theatersteden. Bovendien ontvingen we van de Brusselse Beursschouwburg de bevindingen van een eigen onderzoek, zodat ook kwa regionale spreiding we een vrij volledig beeld krijgen.

Lees verder “Scholierenpoll 1990”

Scholierenpoll 1979

Deze week starten we met de publicatie van de resultaten die onze jaarlijkse enquête bij de middelbare scholieren heeft opgeleverd. Het wordt haast een traditie de leraars te bedanken die hieraan hebben meegeholpen (zodanig dat we weer overmand werden door het aantal inzendingen) maar de dank is er niet minder gemeend om.
Er was ook een grote diversiteit van leeftijd, geslacht, afdeling enz., zodanig dat een onderscheid maken een ondoenbare onderneming werd. We hebben bijgevolg voor elk onderdeel een totaalstand gemaakt, waarin dus zowel de opvattingen van 12-jarigen als van 18-jarigen verdisconteerd zitten. Toch verschilden die vaak minder dan je zou denken…
Als we deze uitslagen met vorig jaar vergelijken dan is dat uiteraard ook met de totaalstand die we toen wél hebben opgemaakt, maar niet gepubliceerd in de r.v.
Hou dit alles ook de volgende weken in de gaten als we literatuur, muziek, televisie, tijdschriften… behandelen.
Lees verder “Scholierenpoll 1979”

Punk: vox populi

Lezersbrieven blijven maar toestromen op de redactie en telefoontjes van boze punks beroven me zelfs van mijn nachtrust (*), zodat ik mij toch nog maar eens over dit onderwerp heb gebogen, in de hoop dat alle misverstanden nu uit de weg zullen geruimd zijn. Meestal praten wij immers naast elkaar : punkliefhebbers zijn kwaad omdat wij zgz. punkmuziek aanvallen, terwijl wij enkel maar bekommerd waren (en nog zijn) over de reacties die sommige (door punkfans dan bestempeld als) “randverschijnselen” bij het jonge volkje konden oproepen.
Vandaar dat wij deze laatsten dan maar eens zelf aan het woord gelaten hebben (via een kleine enquéte bij een zestigtal middelbare scholieren hogere cyclus). Wetenschappelijk zal zo’n steekproef dus wel aanvechtbaar zijn, maar wij zijn ervan uitgegaan dat deze scholieren eigenlijk in geen enkel opzicht essentieel verschillen van anderen, zodat hun antwoorden wel als representatief kunnen gelden.
Lees verder “Punk: vox populi”

Scholierenpoll 1978

Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij bij een aantal leerlingen uit diverse Rijksscholen uit heel Vlaanderen naar hun voorkeur gepeild op muzikaal, literair en voor de eerste keer ook op filmisch gebied. Tenslotte wensten wij ook te weten welke dag-, week- of maandbladen zij lezen.
Dit jaar bereikten we een record aantal inzendingen (bijna duizend). Onze hartelijke dank gaat dan ook, niet alleen naar de leerlingen zelf, maar eveneens naar de vele leerkrachten die ons gehopen hebben om dit resultaat te bereiken.
Nog gauw even voorop stellen wat de bedoeling is van onze enquête. Over de jeugd worden de meest tegenstrijdige zaken verteld (dat ze links, rechts of onverschillig is, te wild of te braaf, vroeger rijp of juist later) zonder dat men in feite ooit naar de mening van de jeugdigen zelf heeft gevraagd.
Sterk politiek getinte vragen vervalsen o.i. echter het beeld (want dan weet men dat men een bepaald antwoord « verlangt »), langs de omwegen van deze enquête kom je dikwijls veel beter te weten wat er nu juist bij de jongeren anno 1978 leeft.
Lees verder “Scholierenpoll 1978”

Scholierenpolls

Zoals ik in mijn artikel over Ward Ruyslinck heb aangestipt, publiceerden wij in De Rode Vaan jaarlijks de resultaten van polls die werden afgenomen bij scholieren. Dat was eigenlijk een overblijfsel uit de tijd toen ik nog les gaf en dat toen op eigen initiatief deed. Eens ik op De Rode Vaan werkte, deden een aantal collega’s dat op mijn aanvraag en eenmaal heeft zelfs mijn zoon Roddy zo’n poll georganiseerd bij zijn medestudenten in de Antwerpse Hotelschool. Dat was toen eerder voor Graffiti dan voor De Rode Vaan, maar zo belangrijk is dat onderscheid nu ook weer niet.
1975
1976
1977
1978
1979
1990

Scholierenpoll 1975

Zelfs toen er nog geen sprake van was dat ik bij De Rode Vaan zou gaan werken, ging ik zo’n zaken toch al na bij mijn leerlingen. Zo heb ik uit 1975 een poll teruggevonden over hun favoriete schrijvers. Het gaat slechts over 32 leerlingen tussen 16 en 17 jaar maar de resultaten zijn toch wel interessant.
De winnaar is (met 11 stemmen) Jan Wolkers, wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat de film “Turks Fruit” (zie foto) pas uit was en ik een fragment uit het boek in de klas had behandeld.
Met amper één stem minder volgen daarna Jef Geeraerts (nog in de “naweeën” van “Black Venus”) en de reeds geciteerde Ward Ruyslinck, maar ook – zeer verrassend – Cyriel Buysse!
5.Hubert Lampo (9)
6.Hugo Claus, Willem Elsschot (7)
8.Louis Paul Boon, Gerard Walschap (6)
10.Ernest Claes, Johan Daisne (5)
12.Jan de Hartog (4)
13.Leonard Cohen en Felix Timmermans met drie stemmen. De rest is uiteraard niet meer relevant.