We bladerden even in de nummers van het afgelopen jaar en we rangschikten voor uw — en ons — gemak de volgens ons interessantste achtergrondartikels op een rijtje. Hieronder vindt u onze selectie, die zeker geen volledigheid nastreeft, maar eerder een hulp wil zijn voor diegenen die een rv-collectie gemakkelijker willen raadplegen. Het spreekt immers vanzelf dat naast deze artikels in 1981 ook heel wat actualiteitsbijdragen verschenen die echter precies daarom niet in deze lijst werden opgenomen. De actualiteit wordt immers opgevangen door de bladzijden die voorafgaan…

NUMMER 1
– « Ook in Vlaanderen durft arbeidersbeweging de strijd aan » (Frans Lauwers over’60-’61)
– 1980 in woord en beeld.
– De crisis in de platenindustrie.
NUMMER 2
– De rol van de communistische militanten in de staking te­gen de eenheidswet.
– Cuba op een drafje.
– Art Nouveau : een eeuw die eindigde in schoonheid.
NUMMER 3
– Interview met Louis Van Geyt.
– Oriana Fallaci over « Een man ».
– De lessen van de Poolse zomer.
NUMMER 4
– « We leven toch in een vrij land… » (boek van Marc De Kock).
– Interview met Boliviaanse mijnwerkersvrouwen.
– 150 jaar Belgisch Jodendom.
NUMMER 5
– « Een journalistiek van bloed en tranen » (60 jaar rv : Ge­rard Van Moerkerke).
– Gregg ’80 : een uitdaging (vraaggesprek met Norbert De Batselier).
– Aspecten van de Algerijnse revolutie (deel 1 : de land­bouw).
– Rockbeleid in België : teveel aanhangers om cultuur te zijn ?
– Jongeren en drugsverslaving.
NUMMER 6
– « Revolutie of de dood, El Salvador overwint » (reportage uit het solidaire Nicaragua).
– Aspecten van de Algerijnse revolutie (deel 2 : de islam).
– « De problemen van de anderen zijn mijn problemen » (ge­sprek met Jan De Wilde).
NUMMER 7
– « Niks deugt er aan onze zorg voor geestesgestoorde de­linquenten » (gesprek met Dr. Luc Adriaens).
Roger Raveel : macht en onmacht van de kunstenaar.
NUMMER 8
– De vorming is in gevaar (studiedag onderwijs van de KPB).
– Sam Aaronovitch over debat in Labour.
– Georges Vantongerloo : het aftasten van grenzen.
NUMMER 9
– « De mooiste periode uit mijn leven » (60 jaar rv : Ray­mond De Smet).
– Limburg tegen de crisis.
– Een nieuw elan voor het eurocommunisme ? (Manuel Azcarate).
– Singhet ende weset rood ! (lste Vlaamse Progressief Zangfeest).
– « De realiteit leesbaar en leefbaar maken » (gesprek met Jacq Firmin Vogelaar).
– Zij gaan er weer « invliegen » (opening van het wielerwegseizoen).
NUMMER 10
– Ook Belgen joegen op Joden.
– « Geen democratische waarborgen met Spaans minder­heidskabinet » (interview met M. Camacho).
Fela Anikulapo Kuti en de Afro-beat : « Ze hebben onze dromen gestolen ».
– Gastarbeiderskinderen : nergens gast, overal last.
NUMMER 11
– In de schaduw van werkloosheid en sociale afbouw dan­sen de prijzen !
– Kanttekeningen van Jan Debrouwere bij het KPSU­-congres.
– De KPB en de gastarbeiders.
Vrije radio : nee; lokale radio : ja.
NUMMER 12
— Fosfaat onder het Sahara-zand (reportage over het Poli­sario).
— De Zuid-Afrikaanse terreur in Zuid-Angola (reportage uit SWAPO-vluchtelingenkamp).
— « Er is geen goedkopere hobby dan toneel » (gesprek met Nora Tilley).
NUMMER 13
— « Opera van Vlaanderen » weer ter discussie.
— « Cultuurrubriek werkt nog steeds in de geest van toen » (60 jaar rv : Maarten Thijs).
— Een andere basisschool.
– De Kiosk (begin wekelijkse publikatie).
– Fabriekslucht maakt ziek (arbeidersgeneeskunde).
– Oxfam-wereldwinkels : een glazen huis in Vlaanderen (in­terview met Paul Janssens).
– Swingen aan de kassa (achtergrondmuziek).
NUMMER 14
– Vrouwen in de crisis (begin reeks).
– De rol van de staat in de economie.
– Het verleden van Interpol.
– Arbatov : « De SS-20 is bespreekbaar ».
– Veel handen kunnen meer dan een wijsvingertje (10 jaar De Barst).
NUMMER 15
— De theatersituatie in Vlaanderen geboekstaafd.
— Breyten Breytenbach in Zuid-Afrika.
NUMMER 16
— Comecon : kloppend hart van handel in het Oosten ? (in­terview met prof. Marie Lavigne).
— De DDR in de jaren tachtig.
— Felix De Boeck : van punt tot cirkel.
NUMMER 17
— Volksgeneeskunde als cultuurgoed.
— Spaans abortusproces in de maak (interview met Magdalena Lopez).
— Eboli : document en requisitoor.
— Na de ruimteveertocht wrange militaire nasmaak.
NUMMER 18
– « Leuke dingen voor de mens » (60 jaar rv : Vic Van Saarloos).
– Vrouwen in de crisis (einde reeks).
– Who’s who bij de big bosses ? (VBO en VEV).
– Extra-bijlage : ’t Kan wél anders !
– « Onze regering is kleurenblind » (A. Blumeris over één jaar Zimbabwe).
— Congressen in CSSR en DDR.
— Georges Van Acker neemt afscheid na twintig jaar Kruis­punt.
— Atelierbezoek in Boedapest.
NUMMER 19
— OCMW’s : « Steeds meer uitgeven met minder geld ».
— De ambitie en het Atlantisme van Craxi.
— Albert Cambeen : feesten van angst en pijn.
Duivensport de nek omgedraaid ?
NUMMER 20
— Ouden van dagen zijn niet van gisteren.
— Perskronkels (start wekelijkse bijdrage).
— 25 % « ter bevordering van de eigen muziekcultuur »?
— Hoe ver gaat Labour weer naar Links ? (interview Britse vakbondslieden).
NUMMER 21
– VAKS slaan « rood alarm ».
– Het christene Vlaanderen contra Duarte.
– Een redelijke uitweg voor Polen ?
De Brakke Grond : symbool van financieel en cultureel wanbeleid.
NUMMER 22
– Gehandicapten maken munitie.
– Dirk Knegtel over het congres van de Communistische Jeugd.
– « Daar heb ik mijne pere mee gezien, hé » (60 jaar rv : Mar­cel Christiaens).
– Uit het dagboek van twee stakende scheepsbouwers.
– Een pakje van dertig !
– De zionistische lobby in België.
— Twilde Westen gekonterfeit.
— Lili Marleen : meer dan een spektakel.
— Reisapotheek tijdig klaarmaken.
NUMMER 23
— Flandria : de ondergang van een Vlaams familiebedrijf.
— Belgische dierenhandelaars schaakmat ?
– Gesprek met Andrzej Wajda over « Man van ijzer ».
– Gesprek met een jazz-senior (Dave Senior)
NUMMER 24
– « De Vlaamse Kwestie », een pamflet van A. Roosens
– Verre stranden en… platte beurzen.
Mikis Theodorakis in Vorst-Nationaal.
NUMMER 25
— Rechtstreekse lijn met Freddy Willockx.
Renaat Ramon : een minimum aan middelen, een maxi­mum aan signaalkracht.
NUMMER 26
– Polekar doet het weer !
– « Revolutie moet de geesten en de grenzen vrijmaken » (60 jaar rv : Lode Willems).
– De computer in volle opmars.
– Regionalisering : efficiënt en democratisch.
– ’t Veloke draait vierkant.
— Gustave van de Woestijne : heimwee naar geborgenheid.
— Heaven’s gate : het andere Westen van Cimino.
NUMMER 27
— Georges Glineur 25 jaar in de Kamer.
Boerenmarkten schieten uit de grond.
— De lege maag van de Marokkaan.
— « Architect van reggae, dat ben ik » (interview Peter Tosh)
— Pietro Aretino : sonnet VII.
NUMMER 28
— Een gevecht vóór windmolens (interview Guido Steenkiste).
Tien jaar VSO
– De kunstenarij van Kania.
Dolores Thijs : valstrik voor vrouw alleen ?
Pop in de USSR.
NUMMER 29
— De kampen hebben bestaan.
— 150 jaar Belgisch naakt : het lichaam als spel en spiegel
NUMMER 30
— Dwangbuizen voor gekollokeerden.
— Een vleugje Oosttoerisme.
Jeugd en Muziek : het verhaal van Mohammed en de berg.
NUMMER 31
— De PCE tussen stalinisme en eurocommunisme (inter­view Manuel Azcarate).
Jean Ray’s universum van de angst.
— Van de wilde wereldoorlog naar ’t eerste Westen (een zo­mer vol strips).
NUMMER 32
Politie : oom agent of boze wolf ?
– Gastarbeiders en integratie.
Brusselse foor : veel volk, weinig geld.
– 150 jaar Saksen-Coburg-Gota : de discrete invloed van het Hof.
NUMMER 33
— De wassen neus van Marcos.
— 16de Biënnale Middelheim.
— Tweede Ludiek Rebels Feest van het Masereelfonds
NUMMER 34
— Uit het dagboek van twee stakende scheepsbouwers (tweede aflevering).
— Arbeidsvoorwaarden en leefmilieu.
— Noord-Zuid: de dialoog der doven.
— Geo Langie: Gentse volkskunst bij uitstek.
— Dada in België.
NUMMER 35
— 60 jaar KPB : « Een louter politieke partij ».
— Small is niet altijd beautiful (kleine zelfstandigen).
Raymond De Smet : een toegewijd kameraad ging heen.
— Bijlage : RV-feest.
— « Wij zijn geen catechismus meer » (60 jaar rv : Piet Lam­paert).
— « Als ik aan de oorlog denk, denk ik aan Europa » (Samuel Cohen, de « vader » van de neutronenbom).
— Aragon : gevierd en verguisd.
NUMMER 36
— Huisvrouwen in de penarie…
— Madrid houdt niet stand…
— De Zwarte Panter tegen de BTW.
— Eerste festival beroepspoppentheater.
NUMMER 37
— Gezin — Kind — School.
RV-feest : kaarsen gedoofd maar vuur blijft branden.
— Nationaliseringen en openbare controle (links in Frank­rijk).
— Nero en Lambik ongecastreerd.
NUMMER 38
— Van « inleveren » gesproken…
— Avon-Cosmetics : geen vuiltje aan de lucht ?
Boelstaking : een nabeschouwing.
— Het onzichtbare leed van de Chileense balling (interview met neuropsychiater J. Barudy).
— De VS en de woningnood.
— « Cultuur moet breder zijn dan een partijwerking » (inter­view Tommy Rander, Zweden).
Belafonte is back.
NUMMER 39
– Is er wel een jeugdbeleid in dit land ?
– Claude Renard : « Staal en begroting ’82 : zelfde strijd
– Terug naar het tijdperk van griffel en lei ?
– Cruise-journaal (start reeks).
– Voor een nucleairschoon Nippon (interview vice-voorzitter Japanse KP).
– Konrad Merz : « Mijn woorden zijn zo open als mijn won­den ».
NUMMER 40
— Abortus uit het strafrecht.
— Terug naar een elite-onderwijs ?
— De bouwsector : een puinhoop.
— ’t Kan wél anders : het anti-crisispian van de KP.
— Het vrouwenvraagstuk in Polen.
– Jacques Vandamme : de vrouw als hoedster van de ge­heimen.
– Even dieper ingaan op de lesbiennes.
NUMMER 41
— Ook de overheid moet Adolf H. (Horn) helpen kortwieken
— Extra-bijlage : Breek de atoomdreiging.
— Hollanditis, of wat dacht u ? (gesprek met prof. Niezing).
– Reagan is relaxed (gesprek met Ludo Abicht, deel 1).
NUMMER 42
— Welzijnszorg en kapitalisme (interview Dirk Van Damme).
— Tussen theorie en praktijk… (interview Bogdan Lis).
— Een speciale God voor Reagan (gesprek met Ludo Abicht, deel 2).
NUMMER 43
— Nieuwe reeks : interviews met KP-lijsttrekkers (lste afl. Louis Van Geyt).
— Sex & Drugs & Rock & Roll & Werk & School.
— De kreeft met de zwarte scharen.
— Brugge, die stille : een overdaad aan koele pracht.
NUMMER 44
– Interview met KP-lijsttrekkers (2de afl.: Jef Turf en Jan Debrouwere).
– Sabena, slachtoffer van slecht beleid.
– Links : op zoek naar eenheid en perspectief in Mexico.
– Het Moderna Museet te Brussel.
NUMMER 45
— Interviews met KP-lijsttrekkers (3de afl. : Jos De Geyter).
— Klippan-leper : moord met voorbedachten rade…
— Advocaat, hm… lekker.
— Cuba : het onkruid in de achtertuin (interview Martin Braem).
— Extra boekenbijlage t.g.v. 45ste Boekenbeurs.
— DDR boeiend cultureel-artistiek beeld.
NUMMER 46
— De verkiezingen in cijfers.
— De media-manipulatie.
– Intermills : verloren kans voor rendabel overheidsbedrijf.
– Theater als spiegel en stimulans (praten met Armin Stolper).
– 8ste internationaal filmgebeuren Gent.
NUMMER 47
— Wat te doen ? (start discussietribune over verkiezingen).
— De KPB onderzoekt de verkiezingsresultaten (verslag CK).
— Turijn zien en nadenken.
— De vrede als staatszaak (Oost-Europa).
NUMMER 48
— Chantal De Smet over tien jaar Vrouwenbeweging.
— De multinationals en België.
— Gemeenten versus de Staat.
— België, vuilnisbak voor onveilig speelgoed.
— De Toudeh (Iraanse KP) : een proeve van politieke zelf­moord ?
— « Reagan is als een kind in een nucleaire snoepwinkel » (interview Bill Arkin).
— Rosa (Luxemburg) als rode draad.
NUMMER 49
— Wie braaf is krijgt dop, wie stout is de strop.
— Het textielplan houdt de ondergang niet tegen.
— Van Russische en andere dwalingen… (Gérard Chaliand over Afghanistan).
Brialmonttheater : van prinsen en prinsessen tot hasjies en Dario Fo.
– « Met rode oortjes » : start nieuwe rubriek
NUMMER 50
– Deeltijds werken, de baas versterken.
– « In mijn ogen betekent het machtsmonopolie van de par­tij ongeluk » (interview Ludvik Krasucki van de Poolse KP).
NUMMER 51
— Mark Vandommele (NCOS) over het Zaïre-beleid.
— De dolle jaren twintig.
NUMMER 52
— Van drugs tot drugstore.
— Arbatov : Moskou’s visie op de Oost-West-politiek.
— Naar volwaardige kinderradio.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.