Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de eerste Roode Vaan van de persen rolde…

Laten we wel wezen. De Rode Vaan heeft zich niet tot de astrologie bekeerd. Marx verhoede ! Maar we wilden het er wel eens op wagen : wat zou een « wetenschappelijke » astroloog als ex-collega Lode Willems voor ons in petto hebben ? Hij toog aan het werk en het resultaat leest u hieronder. En geef toe, het is niet mis. Maar dat wisten we al op voorhand, zult u zeggen.. Goed, goed, kritikasters, laten we even nagaan hoe zwaar het oordeel van een Willems weegt aan de hand van een aantal voorspellingen die hij heeft gedaan in het huis-aan-huis blad « Family ».
Zo schreef hij op 16 april 1981 « Er zijn ernstige moeilijkheden in de staalsector », erbij voegend dat “deze prognoses gewoonlijk twee maanden vooraf worden geschreven, wegens de meer of minder lange druktermijnen waaraan elk tijdschrift,onderhevig is.”
U zegt ? Dat het astrologie met de natte vinger is ? Net zoals de bewering (2 april)” Bij de eedaflegging van president Reagan stonden Mars en Mercurius geafflicteerd in het tiende huis en Pluto in het zesde, wat wijst op agressieve taal, opvoering van de bewapening en onoplosbare dilemma’s. De behoudsgezinde en autoritaire president zal niet altijd verkeerd handelen (de Zon staat niet zo ongunstig), maar over het algemeen wijst deze horoscoop op een niet opgewassen zijn tegen de taak. »
Lach maar, anderzijds heeft Lode toch zo maar DE AANSLAG OP DIEZELFDE REAGAN voorspeld en DE AARDBEVING IN IRAN. En voor de tweede helft van juli voorziet hij o.m. een zeeramp en een toenemende jeugdcontestatie. Dat kunt u dus zelf nagaan. En om Armand Pien helemáál jaloers te maken waagt hij zich ook al aan weersvoorspellingen : « Over het algemeen zou je kunnen verwachten dat de zomer in België alleszins beter zal worden dan vorig jaar. Juni en juli worden overwegend zomers — altijd op zijn Belgisch natuurlijk, dus ook met af en toe toch een wolkje of een dikke wolk — en al is augustus niet zo heet, men zal toch nog strandpret kunnen beleven. » (28 mei)
Natuurlijk kan het niet alle dagen zondag zijn. Zo voorspelde hij begin april voor uw dienaar : « Wie in zijn werk met schrijven te maken heeft, krijgt nu goede kansen. De verhouding met de partner kan soms stormachtig zijn en passioneel, doch is voor u stimulerend. » De nominatie voor de Nobelprijs is ondertussen toch mooi mijn neus voorbijgegaan. En over de rest zullen we zeker maar zwijgen, want voor de tweede helft van juni voorspelt Lode een zedenschandaal en dat willen we hier geenszins uitlokken.
Maar laten we op een ernstige noot eindigen en als een goede schoenmaker bij onze leest blijven, zoals Lode zelf voorstelt. Wij geven hem dan ook het laatste woord met deze bedenking : « Iedereen heeft het recht op een eigen vrije mening en dus ook het recht om zich met astrologie of parapsychologie bezig te houden. Wie ons dit, hetzij in naam van om ’t even wat, zou pogen te beletten, hoort niet thuis in onze verlichte XXste eeuw maar wel in het tijdperk van de brandstapels en heksenvervolgingen. »

Ronny De Schepper

GEESTDRIFTIG EN SOBER
De eerste Rode Vaan rolde van de persen in Antwerpen op 21 september 1921 (*). Met een geboortedatum — want net zoals mensen worden ook dingen, ondernemingen en organisaties « geboren » — kunnen we reeds de planeetstanden in de tekens van de dierenriem vaststellen en op grond hiervan een begin van karakteranalyse opstellen.
We zien een conjunctie van de Zon en Saturnus en Jupiter in de Maagd. Dit is een uitzonderlijke en zeer belangrijke configuratie, waardoor de « persoonlijkheid », het « bewustzijn » van de krant wordt betrokken bij een historische ontwikkeling. De Jupiter-Saturnus-cyclus heeft immers te maken met het wereldgebeuren. Op het persoonlijke karakter van deze krant heeft dit als uitwerking : bescheidenheid en de wil om zich dienstbaar te maken. Kritische en analytische basishouding, met zeer veel aandacht voor het detail en soms in die mate dat men van kritiek om de kritiek of muggezifterij zou kunnen gewagen. Het werk wordt nauwgezet en met plichtsbesef gedaan. De conjunctie met Jupiter en Saturnus heeft op het eerste gezicht tegenstrijdige eigenschappen voor gevolg, want enerzijds is betrokkene een geestdriftig iemand die grootse dingen kan verwezenlijken en over een zekere dosis optimisme beschikt. Anderzijds is ze sober en nijver, met een zekere neiging tot zwaartillendheid, maar betrouwbaar. In de horoscoop van een mens zou dit laatste aspect wijzen op iemand die een sterke invloed van de vaderfiguur heeft ondergaan en zich voortdurend heeft moeten inspannen om aan zijn verwachtingen te beantwoorden, met als gevolg een remming van de eigen persoonlijkheid, en neiging tot enig éénrichtingsdenken.
De Jupiter-Saturnus-conjunctie op zichzelf betekent dat het leven soms hard kan zijn en er voortdurend strijd moet worden geleverd, maar dat de geborene in haar leven een speciale zending te vervullen heeft, waaraan ze zich zeer doelbewust wijdt. Er is intellectuele en politieke kracht aanwezig. Indien er in iets wordt geloofd, dan is dit doorgaans op een eerder orthodokse manier.
KUNSTZIN
De Maan staat in het teken Stier. Dit kan ofwel zakentalent betekenen ofwel een emotionele interesse voor economische vraagstukken. Deze maanstand maakt scherpzinnig, praktisch, doelbewust, met een goed begrip voor waarden. Ze is systematisch, grondig, geduldig en houdt van het leven en de kunst.
Kunstzin wordt ook aangewezen door de positie van Mercurius in de Weegschaal. Het denken is gericht op harmonie en rechtvaardigheid, en er wordt gewerkt op het vlak van de menselijke verhoudingen. Mercurius in sekstiel-aspect met Neptunus in de Leeuw, verbindt het denken met een grootse droom. De gedachten en de taal zijn idealistisch geinspireerd en er bestaat ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën en methoden. Er zijn astrologen, zoals Marion D. March en Joan McEvers, die beweren dat dit aspect wijst op journalistiek talent, de gaven van het woord, naast muzikale en picturale gaven en een rijke verbeelding.
COMBATIEF
Mars in de Maagd maakt werklustig en geestdriftig om een bijdrage te leveren voor een goede zaak. Het geeft soms de neiging om over-kritisch te zijn. Mars is in oppositie met Uranus, en dit is het aspect van de revolutionair. Het maakt ook eigenzinnig en nogal buitenissig. Er is moeite om de eigen talenten goed te gebruiken. Er is een grote behoefte aan vrijheid, die deels stoelt op een innerlijke onzekerheid. Er is de wil om te breken met traditie. De eigen veiligheid wordt soms over ’t hoofd gezien. Ze spant zich in om erkenning te krijgen. Ze is zeer combatief.
Jupiter in de Maagd stelt zichzelf hoge normen en doeleinden. Saturnus in de Maagd wijst op iemand die het ver kan schoppen in het leven, op voorwaarde dat ze het verschil leert zien tussen wat belangrijk is en wat niet, en zich realiseert dat ze de wereld heel wat te bieden heeft.
Uranus in de Vissen is de stand van de visionair. Veranderlijk, maar altijd met de beste bedoelingen. Een idealist met verbeelding. Het driehoeks-aspect van Uranus met Pluto geeft veel volharding en kracht. Wat nieuw is wordt aanvaard, als men kan geloven dat het de wereld ten goede zal komen. Ze wil het onrecht in de wereld bestrijden en is beducht voor het gevaar van dictaturen.
THE AGE OF AQUARIUS
Tot daar een korte karakteranalyse. Er zit in deze analyse een tegenstrijdigheid : er is sprake van realisme en van droom, van praktische zin en illusie. Als we de horoscoopfiguur in haar totaliteit bekijken en een synthese proberen te maken, dan zien we een overheersing van de nuchtere aardetekens. De praktische zin zal dus uiteindelijk altijd overheersen. Een planeet staat in één helft van de horoscoopfiguur tegenover alle andere. Een dergelijke configuratie geeft aan dat betrokkene al zijn gaven gebruikt ten dienste van één doel. Dit doel wordt omschreven door de alleenstaande planeet. Die is in dit geval Uranus.
En Uranus is de planeet van de vernieuwing, het sociale, de revolutie. Ze is de planeet van het nieuwe tijdperk van de Waterman (Aquarius, zoals men zingt in « Hair »), dat sterk getypeerd zal zijn door het sociale en ook door de technisch-wetenschappelijke vooruitgang evenals door een nieuw soort filosofie die meer op het weten stoelt dan op het blinde geloof dat tijdens het nu eindigende Vissentijdperk bepalend was. Aan allerlei fenomenen kunnen we merken dat dit tijdperk in feite al op gang gekomen is.
In de horoscoop van De Rode Vaan staat Uranus in het teken Vissen. Dit duidt op een overgangsfase tussen beide genoemde tijdperken.
VERNIEUWING VAN HET IMAGO
Een volgende stap bij het interpreteren van een horoscoop is het overlopen van de zogenaamde « huizen » of sectoren. Om de « huizen » te kunnen berekenen moet men echter over een zo nauwkeurig mogelijk geboorteuur beschikken. Volgens medewerkers van het eerste uur zou de eerste Rode Vaan zo tegen het middaguur van de persen gekomen zijn. Maar volgens mij kan het ook een uur vroeger geweest zijn.
Afgaande op ontwikkelingen in de geschiedenis van De Rode Vaan, zou een geboortetijd van omstreeks 11.00 u kunnen. In dit geval zou de ascendant Schorpioen zijn, een koppig, hartstochtelijk doch uiterlijk kalm teken behalve wanneer het uit zijn krammen schiet.
De Maan in het zesde huis – « populair bij de arbeiders » — past wel bij De Rode Vaan. Ook zie ik dan bij de recente verhuis van de krant inderdaad de aangepaste aspecten in de horoscoop. Ik zou dus de hypothese “geboorteuur ongeveer 11.12 u” voorlopig behouden. En in dit geval krijgen we vanaf nu en in de komende 7 tot 8 jaar Uranus transiterend door het eerste huis. Dit belooft voor De Rode Vaan een nieuwe revolutionaire stimulans en een vernieuwing van het imago. Ze zal onafhankelijkheid tentoon spreiden, met brio het woord voeren en vermoedelijk ook meer aan bod gaan komen in de elektronische media zoals radio en televisie. Een aantal moeilijke problemen zijn nu achter de rug. Astrologisch ziet de prognose er voor lange tijd gunstig uit. (**)

Lode WILLEMS

Referentie
Ronny De Schepper/Lode Willems, Het staat in de sterren geschreven: De Rode Vaan heeft wind in de zeilen, De Rode Vaan nr.26 van 1981

(*) Dat blijkt uiteindelijk 24 september te zijn (Jef Turf, Memoires, p.166).
(**) Akkoord, Lode zit er hier glansrijk naast met De Rode Vaan de wind in de zeilen te voorspellen (maar kón hij ook anders?), maar hij zit er wel “boenk” op met de datum: Lode heeft hier namelijk de Wende voorspeld, het vallen van de Muur, met daaraan gekoppeld de vernietiging van het communisme.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.