Veertig jaar geleden: een zeer spijtig “misverstand”…

Veertig jaar geleden: een zeer spijtig “misverstand”…

Vandaag is het al veertig jaar geleden dat de VMO-leden Clement Van Steen en Louis Willems op 30 april 1979 in Polen werden gearresteerd toen zij hulp verleenden aan D.D.R.-vluchtelingen. In de lokalen van de voormalige jeugdclub Broebelke vond naar aanleiding daarvan destijds een tentoonstelling plaats “omtrent de communistische landen”. Deze expo werd ingericht door VMO-Waasland. In een lezersbrief naar De Rode Vaan kon men lezen dat één en ander wel in een merkwaardig daglicht kwam te staan als men weet dat jeugdclub Broebelke haar onderkomen vond in de oude parochiekerk van Kristus-Koning. Pastoor Heymans was dan ook voorzitter van de Raad van Beheer. Het is deze zelfde eerwaarde heer die tijdens de geruchtmakende Boelstaking de zalen van het parochiaal centrum ter beschikking stelde van werkwillige bedienden. Toen de Kristenen voor het Socialisme hiertegen protesteerden via “Humo”, antwoordden enkele “sociale christenen” langs dezelfde weg dat dit een “zeer spijtig” misverstand was, omdat pastoor Heymans “misschien de meest sociaal voelende pastoor is van de hele omgeving”. Deze tentoonstelling maakt nu toch heel duidelijk hoe het “sociaal engagement” van pastoor Heymans dient te worden geïnterpreteerd en misschien zelfs uit welke hoek die “sociale christenen” eigenlijk wel komen…