Scholierenpoll 1978

Naar jaarlijkse gewoonte hebben wij bij een aantal leerlingen uit diverse Rijksscholen uit heel Vlaanderen naar hun voorkeur gepeild op muzikaal, literair en voor de eerste keer ook op filmisch gebied. Tenslotte wensten wij ook te weten welke dag-, week- of maandbladen zij lezen.
Dit jaar bereikten we een record aantal inzendingen (bijna duizend). Onze hartelijke dank gaat dan ook, niet alleen naar de leerlingen zelf, maar eveneens naar de vele leerkrachten die ons gehopen hebben om dit resultaat te bereiken.
Nog gauw even voorop stellen wat de bedoeling is van onze enquête. Over de jeugd worden de meest tegenstrijdige zaken verteld (dat ze links, rechts of onverschillig is, te wild of te braaf, vroeger rijp of juist later) zonder dat men in feite ooit naar de mening van de jeugdigen zelf heeft gevraagd.
Sterk politiek getinte vragen vervalsen o.i. echter het beeld (want dan weet men dat men een bepaald antwoord « verlangt »), langs de omwegen van deze enquête kom je dikwijls veel beter te weten wat er nu juist bij de jongeren anno 1978 leeft.
Lees verder “Scholierenpoll 1978”