Veertig jaar geleden: eerste vrije radio’s in beslag genomen

Veertig jaar geleden: eerste vrije radio’s in beslag genomen

Wie een artikel over Radio Toestel in Gent of Radio Clare in Tongeren zou beginnen met een historiek van de fameuze piratenzenders in de Noordzee (Caroline, Veronica enz.), zou terecht voor krankjorum worden versleten. Radio Contact daarentegen ligt helemaal in de lijn die loopt van Radio London over Veronica naar Mi Amigo, de vertrossing op grote schaal dus. Toch worden Toestel en Contact vaak onder dezelfde noemer behandeld, de zogenaamde « vrije radio’s ». Uit wat volgt zou moeten blijken dat een dergelijke begripsverwarring heel nefaste gevolgen kan hebben wanneer er over legalisatie en doorbreken van het BRT-monopolie dient te worden gesproken. Daarom hanteren wij voor Clare, Toestel, radio Sylvania uit Tienen e.d. liever het begrip « lokale radio », radio uit het volle leven dus, terwijl Contact c.s. enkel luistert naar de klank van het geld (via al dan niet bedekte reclame b.v.). Zij plegen een hold-up op uw gezond verstand. U heeft te kiezen : uw geld of uw leven.
Lees verder “Veertig jaar geleden: eerste vrije radio’s in beslag genomen”

Wie moet er ’n computer?

Wie moet er ’n computer?

Alcide is niet enkel gespecialiseerd in het Trojaanse paard, maar ook in computers (een Trojaans paard is in de computerwereld overigens een functie die verborgen zit in een programma dat door de gebruiker wordt geïnstalleerd en die toegang tot de geïnfecteerde computer kan verschaffen aan kwaadwillenden en zo schade toebrengen aan de computergegevens of de privacy van de gebruiker). En daarom meldde hij (en niet Wikipedia b.v.) dat het op 24 april precies 35 jaar geleden is dat IBM zijn eerste personal computer lanceerde: “Le constructeur américain IBM (International Business Machines) lance son ordinateur individuel PC (Personal Computer). C’est un ordinateur doté de 16 à 64 Ko de mémoire vive et fonctionnant avec un processeur 8088 Intel et le système PC/Dos Microsoft.” Maar dat blijkt nu een reden te hebben dat Wikipedia dat toen niet vermeldde. Het is immers vandaag dat de verjaardag wordt gevierd. Alhoewel, “gevierd”? In het begin werd deze ontwikkeling met het nodige scepticisme begroet en dat blijkt dan ook duidelijk uit het eerste artikel dat aan computers werd gewijd in De Rode Vaan…
Lees verder “Wie moet er ’n computer?”