De leestips van Nonkel Fons (retro 159)

De leestips van Nonkel Fons (retro 159)

De auteur van Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven, de Gentse filosoof Ignaas Devisch, probeert in dit boek een andere kijk te geven op het verschijnsel rusteloosheid. Waar talrijke boeken ervan uitgaan dat de drukte en de snelheid van het leven stress veroorzaken en dan pleiten voor een vorm van langzamer leven, probeert deze auteur diezelfde problematiek op een geheel andere manier te bekijken. Vooreerst maakt hij een onderscheid tussen onrust (meer het gevolg van externe factoren, zoals tijdsdruk, prestatiedwang…) en rusteloosheid (meer eigen aan de mens zelf). Ignaas Devisch stelt vast dat we meer vrije tijd hebben dan vroeger, maar toch die vrije tijd volstoppen met allerlei activiteiten. Dat komt vanuit die rusteloosheid, waardoor we niet rustig en stil in een kamer kunnen zitten (verwijzend naar een bekende gedachte van Pascal).

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 159)”