Hoe zou het nog zijn met… ? 8.Guido Steenkiste

Hoe zou het nog zijn met… ? 8.Guido Steenkiste

Sinds 4 augustus 1982 weten we dat een landelijke stroomonderbreking niet langer een sciencefiction-achtige toestand is. En wie om god-weet-welke-reden (maar we kunnen er wel één voor u bedenken) dit land wil lamleggen, klopt voortaan best bij de elektriciteitsproducenten aan. Want die zullen de werkelijke oorzaak van de panne onderhand wel achterhaald hebben. Of u en ik nu ook tekst en uitleg krijgen over het voorval is dan weer een andere zaak. Guido Steenkiste van de Verenigde Aktiegroepen Kernstop (VAKS) heeft alvast bitter weinig vertrouwen in de rechtschapenheid van de elektriciteitsproducenten. « Aan het lijntje » deze week even heel serieus over een voor sommigen amusant maar voor anderen bloedernstig intermezzo : de elektriciteitspanne. Toeval of geen toeval ?

Lees verder “Hoe zou het nog zijn met… ? 8.Guido Steenkiste”