35 jaar geleden: twee bundels aforismen

35 jaar geleden: twee bundels aforismen

Het aforisme is een korte, in prozavorm geformuleerde, kerngedachte. Volgens Georges Van Acker, dichter en ook notoir aforist (« Parels en Stenen », 1968) moet het aforisme relativeren, spotten, tot nadenken stemmen. Daarom nu een nieuwe bundeling aforismen van zijn hand onder de titel « Bezeten van vrijheid ».

Lees verder “35 jaar geleden: twee bundels aforismen”

“Kruispunt” op de lappen

“Kruispunt” op de lappen

Meer nog dan faam en fortuin zijn literaire tijdschriften onderhevig aan de tand des tijds. Deze waarheid als een koe gaat evenwel niet op voor « Kruispunt », het tijdschrift dat in 1959 werd opgericht door Mark Braet en Georges van Acker en waarvan in de loop van dit jaar onder de voortvarende leiding van John Heuzel de honderdste aflevering van de persen rolt. In afwachting dat hij op dit jubileumnummer het glas mag heffen, kan de weetgierige lezer zich alvast verdiepen in het nummer 98, dat geheel aan de literatuur van de Lappen is gewijd.

Lees verder ““Kruispunt” op de lappen”