Werelddag van het bloggen

Werelddag van het bloggen

Dit is zeer merkwaardig: volgens Alcide is het vandaag “la journée mondiale du blog”. Ik denk natuurlijk: als het een “journée mondiale” is, dan moet daar ook een Nederlandse versie van te vinden zijn. Maar als ik dan “werelddag van het bloggen” intik op Google, vind ik helemaal niets in die zin terug. Nog straffer: bij het intikken van “la journée mondiale du blog” had ik toch ook een Engelse afbeelding gevonden, al droeg die dan enkel de titel “happy blogday”, zonder een verwijzing naar een specifieke datum. Maar als ik dan “happy blogday” op Google intik, dan krijg je wel een paar afbeeldingen in die zin, maar van een “werelddag” is er weer helemaal niets terug te vinden. En nu komt het strafste van allemaal: op 31 augustus 2007 ben ik met deze eigenste blog gestart. Ik ging daar uiteraard pas volgend jaar iets over maken, maar nu kan ik toch niet anders dan dit toevoegen aan de merkwaardige bevindingen i.v.m. die “werelddag van het bloggen”. Alleszins kan ik met de hand op het hart verzekeren dat ik er destijds niet mee begonnen ben omdat het de “werelddag van het bloggen” was. Wellicht bestond die toen zelfs nog niet. Ze zullen toch niet… omdat ik die dag… (Voor wie me nu verschrikkelijk verwaand vindt: het is maar een grapje hoor!)