Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (kortweg MIAT) naast NT2-Minnemeers is een pareltje aan de Gentse museumkroon. Geen wonder dus dat het Museum kan rekenen op een aantal “vrienden” die zich verenigd hebben in het VIAT. Driemaandelijks brengen zij een indrukwekkend cahier op de markt, dat traditiegetrouw ook enkele bijlagen bevat. De onderwerpen zijn wel erg gespecialiseerd. Zo is de jongste aflevering gewijd aan kunstmatige kleurstoffen in de textielnijverheid, kleur in glasramen en de geschiedenis van de Boudelo-abdij, waar sinds kort het archief van het MIAT onderdak heeft gevonden (foto Paul Hermans via Wikipedia). Alhoewel men af en toe toch in de fout gaat, tracht men Boudelo consequent met “ou” te spellen om te verwijzen naar de monnik Boudewijn, die daar zijn kluis midden de moerassen (zijn “lo”) had. Deze bijdrage is van Paul Pas, die op zondag 27 augustus a.s. ook een Keizer Karelwandeling leidt. Men moet hiervoor vroeg uit de veren (10 uur), maar nadien volgt er (voor de liefhebbers) een etentje. Hiervoor moet men wel vooraf inschrijven (500fr) op het nummer 09/223.29.69. (RDS in HLN van 10/8/2000)