De beslissing is dus gevallen. De Raad van Beheer van de BRT heeft veertig jaar geleden een beslissing getroffen inzake de besparingen op radio en tv voor 1982. Op een persconferentie, daags nadien, heeft de voorzitter van deze raad in aanwezigheid van eerder gelaten omroepdirecteurs, de details van deze budgetvermindering toegelicht. In het totaal dient er 230 miljoen frank bezuinigd te worden d.w.z. dat de werkingskredieten in vergelijking met vorig jaar verminderen met 22 % voor de televisie en 15 % voor de radio.

Voor de televisie — die ons hier dan toch speciaal interesseert — komt dit neer op een afschaffing van de schooluitzendingenop het niet-produceren van een jeugdfeuilleton en op de schrapping van reeksen als « Rondemons », « Ook dit is leven », « Met zicht op zee », « Hitring Plage » en « Lied van mijn land ». En ook « Kamermuziek » gaat onder de bijl. Tijdens het zomerreces zal BRT 2 totaal uit de lucht verdwijnen. Dit wat de voornaamste beslissingen betreft. Maar daarnaast is er nog de frequentievermindering van een reeks informatieve programma’s als « Panorama », als « Terloops ». En ook het aantal TV-spelen, een domein waarin de BRT punten was beginnen te halen, wordt ingekrompen. In één woord, de echte, eigen televisie zal het zwaarst te lijden krijgen onder deze besparingsgolf waarvoor de Raad van Beheer, eigenaardig genoeg alle begrip heeft omdat de BRT een instelling van openbaar nut heet te zijn. Maar kom, herhalingen van films en feuilletons belooft deze zevende versie van het BRT-besparingsplan ons des te meer. In afwachting van een achtste en negende uitgave. Want is de kogel nu door het scherm, de scherven die hij daarbïj gemaakt heeft, zullen nog lange tijd daarna in het rond vliegen…

– Door de SP-voorzitter is deze week verklaard dat zijn partij ermee akkoord gaat dat op de BRT reclame wordt ingevoerd omdat het mediabeleid dan in Vlaamse handen blijft en omdat dit soort reclame gereglementeerd en binnen aanvaardbare perken moet kunnen gehouden worden. Een en ander is een reactie tegen de planeen om met RTL een Nederlandstalig commercieel programma te beginnen waartegen de SP zich verzet. Of het vervangen van een groot kwaad — want dat is buisreclame in elk geval — door een zogezegd kleiner onheil, wel zulk een goede tactiek is, betwijfelen wij evenwel ter zeerste.
– De partijraad van die PVV heeft deze week een studienota inzake mediabeleid bekend gemaakt. Een dubbel omroepbestel (BRT 1 + BRT 2 voor zendgemachtigde verenigingen), het open stellen van de kabel voor vrije omroepen en natuurlijk het ongebreideld invoeren van buisreclame zijn de krachtlijnen van deze blauwdruk die helemaal op centen afgestemd is. Het vrijheidsbeginsel tegen elk monopolie is de misleidende vlag waaronder men deze omroepduikboot te water wil laten…
– Er was dezer dagen een vracht aan ongenaam nieuws over het medium televisie als dusdanig te vernemen.
De regering gaat nl. een directe straalverbinding tussen Brussel en Luxemburg toestaan om het Belgisch nieuws vlugger in het Hertogdom te doen geraken bij de commerciële zender aldaar waardoor deze in zekere zin het BRT-monopolie zal ondergraven.
Diezelfde groep landsbestuurders (?) overweegt ook een definitief ontwerp uit te werken tot het invoeren van buisreclame in de BRT-RTBF-programma’s en er eind dezer maand mee uit te pakken.
Daarnaast was er ook nog sprake van de verhoging van het kabelgeld omdat men binnenkort ook de BBC gaat overnemen (*) en dit bijkomende auteursrechten zal kosten.
Geef toe, erg hoopvol klonk het allemaal niet maar nog geen reden om het hoofd in de schoot te leggen. Wij verwachten dan ook een reactie van de vele groepen die tot nu toe de strijd tegen de buisvervuiling voerden. De voorstanders van reclame op de nationale zenders mogen hun buit niet zonder een ultiem verzet binnenrijven.

In september wordt er telkenjare « een grote persconferentie » georganiseerd door de BRT. Daarop worden de programma’s voor het komende jaar bekend gemaakt. En de plannen voor later uiteengezet.
Ook dit jaar (1983) is er geen uitzondering op deze regel gemaakt. De hele top van de omroep was weer bijeen in kamer 9L7. En de journalisten ook. De eersten spraken; de anderen luisterden.
Veel meer dan gekende refreinen waren er niet te horen. De BRT krijgt te weinig geld van de regering. Het personeel moet ingekrompen worden. De programma’s mogen er niet te veel onder lijden. Men zal er zijn best voor doen.
Maar meer dan « goede bedoelingen », dan « vrome wensen », dan « sussende woorden » vallen er sedert enkele jaren niet meer te horen.
Van een kreet van verzet geen spoor. Van een kritische benadering weinig tekens. Slechts af en toe een vinnigere repliek wanneer een « baas » zich (licht) op de tenen getrapt voelt. En een idee die tussen twee slokken bier opborrelt. Volgend jaar komt er ontbijttelevisie van de O.S. te Los Angeles ! Bravo ! Geniaal !
Voor het overige weinig of niets. Afwachten inzake reclametelevisie. Afwachten inzake informatiebeleid. Afwachten inzake satelliet-uitzendingen. Of naar commissies verwijzen. En ondertussen doen wij ons best.
1984 zal dus wel weer een ander TV-jaar worden. Niets meer en niets minder. Gelukkig ? Helaas ?

Referenties
Lode De Pooter, De kogel is door het scherm, De Rode Vaan nr.9 van 1982
Lode De Pooter, Straalverbinding tussen Brussel en Luxemburg, De Rode Vaan nr.6 van 1983
Lode De Pooter, Zij zullen hun best doen…, De Rode Vaan nr.42 van 1983

(*) Als er één twistpunt was tussen Lode en mij dan was het zonder meer de verschillende culturele achtergrond. Lode was als overtuigd Belgicist helemaal doordrenkt van de Franse cultuur en zag de Angelsaksische cultuur overduidelijk als een bedreiging. Kon ik het zeker nog eens zijn met hem in zijn strijd tegen de Amerikanisering van onze maatschappij, dan stond ik wel lijnrecht tegenover hem wat Engeland betreft. Voor mij was – en is – m.a.w. de komst van de BBC op de kabel een geschenk uit de hemel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.