Een concentratie van duizenden mensen, of het nu een betoging, een voetbalmatch of een popconcert betreft, vergt steeds een tot in de puntjes uitgewerkte organisatie, waaraan maanden vooraf reeds fulltime dient gewerkt. Het organisatiecomité van de betoging van 25 oktober mag zich op dat gebied nu reeds een medaille opspelden : ze hebben al voorbeeldig werk afgeleverd. Om je een idee te geven van wat er zoal komt bij kijken, spraken we met Paul Janssens van Oxfam, de persverantwoordeiijke van het organisatiecomité (foto Jo Clauwaert).

Paul Janssens : De algemene indruk over de voorbereiding van de betoging is uitermate positief. Dat merkt men op de eerste plaats aan het materiaal dat de deur uitvliegt, zowel op het nationale als op de provinciale secretariaten en dan vooral bij de plaatselijke comités, die overal uit de grond rijzen en heel wat activiteiten ontwikkelen. De vraag naar sprekers b.v. die is gewoon niet meer bij te houden.
Die plaatselijke comités zijn overal op pluralistische basis samengesteld en die worden wel gestimuleerd en van materiaal voorzien vanuit nationaal, maar eigenlijk hebben die een eigen plaatselijke werking.
— U woont ook vergaderingen bij met uw Waalse collega’s. Kunt u ons daar iets meer over vertellen, hoe het er aan de andere kant van de taalgrens aan toegaat ?
P.J.:
Langs Vlaamse kant zijn de organisatoren, zoals u weet, het Overlegcentrum voor de Vrede en het Vlaams Actiecomité tegen de Atoomwapens, langs Franstalige zijde is dat CNAPD, dit wil zeggen Comité National d’Action pour la Paix et le Développement. Dat is een overlegstructuur die te vergelijken valt met het OCV, die dus zeer breed is samengesteld met name uit jongeren-, vredes- en ontwikkelingsorganisaties. Zij zijn ongeveer op gelijkaardige manier aan het werken als wij in Vlaanderen, dat wil zeggen dat zij zoveel mogelijk de oprichting en de werking van plaatselijke comités stimuleren. Dat schijnt te lukken en zij zijn zelf zeer optimistisch over de opkomst op 25 oktober. Zij hebben ook zeer veel plaatselijke activiteiten tot in de kleinste dorpen toe, zoals dat ook in Vlaanderen het geval is. Terwijl wij in Vlaanderen toch wel het voordeel hebben dat dergelijke pluralistische plaatselijke comités gemakkelijker uit de grond schieten dan in Wallonië, heb ik de indruk, omdat men bij ons al een basis heeft, meer dan bij hen. Wij hebben op dat vlak misschien meer traditie. Daarmee bedoel ik dat n.a.v. grote initiatieven er wel vaker een comité wordt opgericht op pluralistische basis.
Van De Panne tot Maaseik
— Zijn er in Vlaanderen zelf « achtergebleven gebieden » of, wat ook mogelijk is, streken die de voorhoede uitmaken ?
P.J.:
Neen, dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat eigenlijk heel Vlaanderen op dit ogenblik nogal « beroerd » is door de campagne rond de atoombewapening. En dat uit zich b.v. ook in het aantal onderschrijvende en ondersteunende organisaties. En niet alleen in het aantal, maar ook in het belang ervan. Wij hebben met VAKA, OCV en CNAPD een platform opgesteld en een oproep voor de betoging en aan alle organisaties van verschillende strekkingen gevraagd wat zij daarvan dachten en of ze dat wilden onderschrijven. En die lijst die wij nu hebben en die niet eens definitief is omdat hij elke dag nog aangroeit, die is gewoon indrukwekkend, daar staan al zestig tot zeventig organisaties op.
Om u daarvan een idee te geven : de betoging wordt b.v. ondersteund langs de kant van de katholieke zuil door ACW, KWB, KAV, door alle grote katholieke jeugdbewegingen, door de katholieke jeugdraad, Pax Christi, enz. Voor wat de socialistische zuil betreft is ons vorige donderdag gezegd dat de SP massaal gaat oproepen om mee op te stappen op 25 oktober, naast organisaties als Socialistische Solidariteit en dergelijke meer.
Ik denk dat het zeer lang geleden is dat een manifestatie nog zo’n weerklank heeft gekregen in Vlaanderen. Dat voel je b.v. ook in contacten met de pers. Dat ervaar je ook als je plaatselijk aan een of andere activiteit meedoet, hetzij op een jaarmarkt, hetzij bij een of andere straatactie of zo. Ik denk dat het grote verschil met twee jaar geleden is dat de zaak van de kernbewapening aan het doorbreken is tot mensen die wij tot voor kort daarmee niet bereikten. Dat is toch wel een voor Vlaanderen heel belangrijke evolutie, denk ik.
— Als je het dan toch over de « zuilen » hebt : hoe zit het langs Vlaams-nationale en liberale zijde ?
P.J.
: Ik was de Vlaams-nationale zuil vergeten, sorry, want de Volksunie heeft de betoging onderschreven, ik geloof zelfs als één van de eersten. In het jongste nummer van de Vredeskrant b.v. staan interviews met Anciaux, Van Miert en Van Geyt en dan blijkt toch wel uit verklaringen van Anciaux en ook uit eerder afgelegde verklaringen, dat zij bijna onvoorwaardelijk achter het platform staan. Dat is dus duidelijk.
De liberale zuil neemt een even duidelijk standpunt in, maar dan in de andere zin. In zijn antwoord op onze brief die wij naar alle partijvoorzitters hebben gestuurd, zet Willy De Clercq de klassieke liberale stelling uiteen, die lijnrecht tegen de onze ingaat. Die stelling komt ongeveer hierop neer : het evenwicht moet worden hersteld, wij moeten ons bewapenen en dan pas onderhandelen, enzovoort.
Geen pronostieken, maar wel reeds zekerheden
— Je hebt al gezegd dat er nóg meer belangstelling is dan twee jaar geleden, maar zou je daar ook een cijfer durven opkleven ?
P.J.:
Neen, dat vind ik te gevaarlijk. Intern circuleren er natuurlijk wel cijfers over de verwachte opkomst, maar als men dat in een artikel zou laten verschijnen en het blijkt nadien dat we met minder zijn, dan gaan de tegenstanders natuurlijk van een mislukking spreken. Ik waag me dus niet aan pronostieken. Ik kan je echter wel vertellen dat we met ten minste evenveel zullen zijn als in ’79, want dat is geen pronostiek maar een zekerheid.
— Kan je tot slot nog eens een overzicht geven van de voornaamste slogans ?
P.J.:
De betoging gaat in de eerste plaats tegen de plaatsing van de nieuwe kernraketten, Pershing II en Cruise. Daar is nu ook de neutronenbom aan toegevoegd. Er wordt ook betoogd voor de afbouw van de SS-20, wat de andere zijde betreft, en voor een kernvrije zone in Europa. En dan ook voor een autonome en actieve vredespolitiek van België. Wij bedoelen daarmee dat de regering haar eigen prioriteiten moet kunnen bepalen, zich niet mag laten leiden door beslissingen die elders worden genomen en natuurlijk ook dat de regering moet rekening houden met wat er bij de bevolking hier leeft en dat hopen we dus duidelijk te maken op 25 oktober. Een meer algemene slogan is : geen raketten, een stap naar de ontwapening. Wij zijn namelijk van oordeel dat we in een spiraal zitten van steeds toenemende atoombewapening en die moet ergens kunnen worden doorbroken. En hiervoor zouden landen als België of Nederland een eerste stap kunnen zetten.
— Uit onze eigen ervaring weten we dat er ook binnen artistieke milieus veel belangstelling is voor de betoging van 25 oktober. Vele artiesten zullen dan ook aanwezig zijn. Maar gaan zij er ook iets DOEN ?
P.J.:
Vast en zeker. Ook dat is reeds een aantal maanden in voorbereiding. De coördinatie van de animatie tijdens de betoging ligt trouwens in handen van je naamgenoot, Edwin De Schepper, en aan hem zou je die vraag beter kunnen stellen, want ikzelf zou je enkel Vuile Mong kunnen citeren, maar dat weet iederéén natuurlijk dat die er zal zijn. Wat ik wel nog kan zeggen is dat naar de plaatselijke comités toe er gevraagd is om zoveel mogelijk kleur en leven in de betoging te brengen. Dat kan zijn door uitbeelding van een thema van de betoging of door zelf muziek mee te brengen of weet ik veel, zodanig dat er een zekere sfeer groeit en de betoging ook visueel aantrekkelijk is.
De langste petitielijst ter wereld
— En, mijnheer De Schepper, wat zal er nóg allemaal te beleven vallen, buiten Vuile Mong dus ?
Edwin De Schepper
: Als je mensen bij elkaar wil brengen dan zorg je best voor wat animatie, dan komt er nóg meer volk en dan blijven ze nóg langer. Toch hebben we voor geen centraal podium geopteerd. Er zal wel een centrale geluidsinstallatie zijn met een soort braderijsysteem, d.w.z. luidsprekers aan alle zendmasten. Die zou dienen voor de politieke toespraken en allerlei praktische mededelingen. Daarnaast plannen we zes podia op vrachtwagens die rond het Rogierplein zullen worden opgesteld om de Vlaamse en Waalse kameraden op te monteren gedurende de moeilijke tijd voor de start van de betoging. Hiervoor werden verscheidene groepen gecontacteerd zoals de rockgroep Frontaal, de folkgroep De Spelemannen, het animatietheater van Kopspel. Groepen als Symptoom, het Brecht-Eislerkoor e.d. zijn eerder gecontacteerd om in de betoging zelf op te stappen. Tentakel zou ook nog een stuk uit zijn programma « De kern van de zaak » brengen. Van Franstalige kant weet ik niet wie er komt maar waarschijnlijk wel de fanfare Sauce Riche. En, oh ja, heb ik Vuile Mong al vermeld ?
— Die werd al genoteerd, ja…
E.D.S.:
Wat er nog moet worden uitgedokterd dat is animatie langs de reisweg van de betoging. Daaraan kunnen we immers maar beginnen eens dat traject vastligt. Eventueel zou dit kunnen worden gekoppeld aan het idee dat we hebben om de langste petitielijst ter wereld te maken, gecontroleerd door een deurwaarder en zo. Op een bepaalde plaats zouden de deelnemers gekanaliseerd worden naar de zijkanten waar ze op een plaats of tien een soort van enorme rol wc-papier kunnen ondertekenen. En daar zou dan ook nog supplementaire animatie kunnen zijn.

Referentie
Ronny De Schepper, “Vlaanderen wordt erdoor beroerd”, De Rode Vaan nr.41 van 1981

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.