“De opstand der monokini’s”: het lijkt wel de titel van een Japanse B-film, maar je moet het eigenlijk lezen als op-stand, het rechtstaan dus. Inderdaad met de eerste echte zomerwarmte werden ook de eerste in monokini zonnebadende dames gesignaleerd die in deze kledij gingen pootje baden. Zoals u weet (want daarvan houden we u op de hoogte) is dit wettelijk verboden : je mag in monokini enkel liggen. Bewegende borsten zijn immers een gevaar voor de goede zeden… Tot hiertoe greep de politie echter nog niet in. Schuilt er nu gezond verstand of een goed hart bij de pakkemannen ?

Weg met de lapjes!
Dat doet me aan een mop denken die in de tijd van het ethisch réveil vaak werd verteld. Een pastoor predikt vanop zijn kansel tegen het moreel verval en hij heeft daarvoor de koster als hulpje ingehuurd. Als de pastoor dondert: “De zeden verwilderen stelselmatig”, dan wordt de koster verondersteld te roepen: “Weg met de zedenverwildering!”
Zo gezegd, zo gedaan en dus roept de pastoor op zondag: “Het moet gedaan zijn met al die liedjes over seks op de radio!”
Waarop de koster: “Weg met de popmuziek!”
“En op televisie! Op sommige kanalen druipt het sperma van het scherm!”
Koster: “Weg met de seksfilms!”
“En op het strand,” zegt de pastoor, “daar dragen de meisjes enkel nog maar wat lapjes!”
Waarop de koster: “Weg met de lapjes!”
Frank
Hoeveel Raymond van het Groenewoud precies heeft opgestreken om de firma Amelinckx in zijn succesnummer « Meisjes » te verwerken (« Ze zijn zo wel gebouwd, mijnheer »), weten we niet, maar zijn spiritualiteit verdient alleszins een veel hogere remuneratie dan de banaliteit van het ideeënmannetje dat de bouwfirma op dit moment onder de arm heeft genomen. « De frank devalueert… doe nu de zaak van uw leven : koop een Amelinckx appartement » zo luidt de slogan. Misschien zou betreffende firma dat wel willen, dat onze frank devalueert, maar voorlopig houdt hij toch nog stand. Is dit geen zaak voor de JEP (Jury voor Eerlijke Praktijken inzake reclame) ?
Fraude
We hebben het al zo vaak geschreven : als deze regering zegt de fiscale fraude te willen bestrijden dan is dat gewoon lippendienst. In de praktijk wordt enkel de kleine man wat lastig gevallen, de grote fraudeurs worden ongemoeid gelaten. Dat werd deze week nog maar eens ten overvloede bewezen door minister van financiën Vandeputte, die Antwerpse fraudecontroleurs op de vingers tikte… omdat ze te ijverig waren. Het hele incident was op gang gebracht — hoe kan het ook anders ! — door de PVV-fractieleider Alfred Vreven die vond dat er aan de buitenlandse investeerders (zoals algemeen geweten : engelen van barmhartigheid) door de controleurs te veel « indiscrete vragen » werden gesteld. Zoals de meerderheid van zijn CVP-partijgenoten wilde de minister de liberale oppositie (?) niet voor het hoofd stoten en gaf hij de buitenlanders de toelating de vragenlijst in de papiermand te deponeren. Waarna hij zijn handen ging wassen…
War game (1)
De populariteit van de zogenaamde « War Games » (oorlogsspelletjes, sic !) neemt steeds meer uitbreiding. Niet alleen wordt de vormgeving steeds geperfectioneerder (de tinnen soldaatjes en de maquettes van de slagvelden), er worden heuse competities georganiseerd, waarbij wordt nagegaan of indien niet Napoleon maar mijnheer Pieters het in Waterloo had moeten opnemen tegen Wellington (in de figuur van mijnheer Janssens) of dan de geschiedenis geen andere wending zou hebben genomen ? Enfin, de heren Janssens en Pieters zijn alleszins zuiniger op hun dure tinnen soldaatjes dan de generaals op hun « kanonnenvlees ».
War game (2)
Maar toch kunnen wij ons met die evolutie niet verzoenen. Want ook hier kent de menselijke fantasie geen grenzen. Niet alleen kan men op die manier ook een slag uit Tolkiens « In de ban van de ring » uitbeelden, maar het ultieme genot is wel : het « uitdenken » van een derde wereldoorlog met neutronenbom en al. De Nederlandse militante antimilitaristische vereniging Onkruit reageerde al op zijn manier : zij vielen op zo’n « wedstrijd » binnen en vernietigden er alle slagvelden. Maar ook de ernstige polemoloog Hylke Tromp heeft reeds officieel zijn afkeuring laten blijken. « Het is hoogst ongezond, » aldus Tromp, « spelletjes te bedenken met de vernietiging van het mensdom als inzet, omdat deze uitgaan van een situatie die we niet zouden mogen wensen ».
Blind
Blind zijn voor reële situaties kan soms erg verregaande gevolgen hebben. Zo sterven er in India jaarlijks zeker driehonderd maar wellicht zelfs vijftienhonderd mensen aan het gebruik van onzuivere alcohol. En meer dan twee duizend Indiërs verliezen jaarlijks het zicht door het drinken van dezelfde drank, de zogenaamde « Hooch ». Meer dan negentig procent van de slachtoffers zijn arme boeren en landarbeiders.
Dat komt voornamelijk omdat het gebruik van alcohol theoretisch verboden is in India. In werkelijkheid komt het erop neer dat hij tegen woekerprijzen wordt verkocht (een fles whisky vertegenwoordigt meer dan een kwart van het maandloon van genoemde arbeiders). Bijgevolg verlappen gewetenloze sluikstokers hun gevaarlijk drankje (een mengsel van chemische producten, bestrijdingsmiddelen en diverse kruiden) tegen een betaalbare prijs (één tiende van een maandloon) aan de uitgebuite sukkelaars. Natuurlijk terwijl de overheid moedwillig de ogen sluit…
Joods khomeinisme
« Les extrêmes se touchent ». Men kan zeker niet beweren dat Israël beste maatjes is met de Islamieten. Toch is het met name de harde kern, namelijk de religieuze partijen die door Begin zijn aangezocht voor een nieuwe coalitie na z’n krappe verkiezingsoverwinning, die met lede ogen het succes van het « ethisch reveil » van ayatollah Khomeiny aanziet. En het is erg waarschijnlijk dat Begin een aantal eisen van deze zedenprekers in zijn regeringsprogramma zal moeten opnemen.
Zo betreuren deze ijzervreters het o.a. dat de Joodse vrouwen niet zedig genoeg gekleed gaan. Graag zouden zij alle minirokken en décolletées uit het straatbeeld laten verdwijnen. maar ze zijn wel zo realistisch dat ze inzien dat dit niet zo maar gaat. Vrouwen in openbare dienst zullen echter wel het slachtoffer worden van deze azijnpissers.
Excuseer, u bent dood
De bureaucratie verslindt niet alleen bomen, ze houdt er ook eigenaardige communicatiepraktijken op na. Zo was een werkloze in de loop van de maand december gestorven en had hij toch een volledige maand werkloosheidsvergoeding getrokken. Dat bedrag (3.000 fr) werd uiteraard teruggevorderd (besparingen nietwaar) in de volgende bewoordingen : « Er is een vergissing gebeurd. U bent op 16 december overleden. Gelieve daarom het teveel ontvangen bedrag terug te storten op rekeningnummer… ».

(Minibrokjes in De Rode Vaan nr.29 van 1981)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.