Dertig jaar geleden: Sonja Borowski-Tudor op de Elisabethwedstrijd

Dertig jaar geleden: Sonja Borowski-Tudor op de Elisabethwedstrijd

De Rossiniaanse deugnieterijen van de Duitse (ex-DDR) Sonja Borowski-Tudor komen op de CD van de Elisabethwedstrijd 1992 niet goed tot uiting. Zij moet het duidelijk hebben van haar mimiek. Dat geldt plusminus ook voor Catherine Vandevelde, alhoewel daar de gimmick niet echt iets afdoet aan de kwaliteit van de opname. Toch blijft de verstaanbaarheid een discussiepunt. Zo mocht Sonja Borowski-Tudor die in de opera-aria reeds blijk had gegeven van een slechte dictie (volgens haar zingt Dalila: “Mon kuur s’ouvre à ta wa”) in de liedsessie van de Elisabethwedstrijd een volledig programma in haar moedertaal afwerken!

Ronny De Schepper