Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

Vanavond sluit het Gents Amusement Teater dan toch definitief de deuren. Ze doen dat op de swingende tonen van Rudy Balliu’s Society Serenaders. ★ Tot in het laatste nummer van zijn tijdschrift is Eddy Daese recensies blijven recenseren. Zeker na de discussie met het « publiek » in het NTG (publiek dat vooral uit mensen van het promotieteam bestond) zal het voor vele recensenten een opsteker zijn dat ze toch nog door IEMAND gelezen worden. ★ In datzelfde NTG wordt in het kader van « Voorjaarsontwaken » maandag de film « The Cement Garden » gedraaid. Buitenkans om te zien hoe de zeden bij de jongeren op honderd jaar tijd zijn veranderd. ★ Over jeugd gesproken: vanavond en morgen heeft in Krakeel het examen voordracht plaats van de muziekacademie en maandagavond geven leerlingen van het conservatorium een examenconcert in de Rode Pomp. ★ Gisteren gaf ze nog repliek tijdens de examens aan het Brusselse conservatorium, morgenmiddag zet ze haar beste beentje voor in de Academie voor Taal- en Letterkunde: gambiste Rebeka Ruso. ★ Behalve de film is alles gratis. (HLN, 6/6/1998)