Pierre Cogan (1914-2013)

Pierre Cogan (1914-2013)

Ter gelegenheid van de honderdste Ronde van Frankrijk eindigde de Tour in 2013 met een avondcriterium op de Champs Elysées. Daarbij zouden alle nog levende Tourrenners als gast worden uitgenodigd, werd er gezegd (waarbij meteen de vraag werd gesteld of dit dan ook zou gelden voor Lance Armstrong) en pour la petite histoire werd eraan toegevoegd dat de langst levende Tourdeelnemer de 98-jarige Fransman Pierre Cogan was. Helaas was Pierre er niet bij op de Champs Elysées, want vijf jaar geleden is hij schielijk overleden.

Lees verder “Pierre Cogan (1914-2013)”