35 jaar geleden: Marc Kerki aan het lijntje

35 jaar geleden: Marc Kerki aan het lijntje

« In de kleinste potjes zit de beste pommade » is een helaas in onbruik geraakte uitdrukking waarmee men wil zeggen dat men heus niet Robert Van De Walle hoeft te zijn om goed uit de sloffen te kunnen schieten. En jammer genoeg zal het niet door cultuurminister Poma zijn dat ze weer « en vogue » zal komen. Karel mag dan nog eerder klein van stuk zijn, zijn visie op cultuur is dat evenzeer. De liberale handelsgeest is dermate over hem gekomen dat hij deze verheven uiting van het menselijke wezen wil stockeren en marchanderen vanuit zijn eigen Poma-depootje. Zo hebben de werkers in de culturele sector het echter niet begrepen. Vorige week kwamen ze in grote getale bijeen in het Cultureel Centrum van Berchem om hun ongenoegen te uiten. Woordvoerder voor de socialistische vakbond was Marc Kerki, algemeen secretaris van ACOD-BRT, maar tevens ondervoorzitter van de sector culturele activiteiten van ACOD. Wie zo’n titels kan voorleggen, verdient aan het lijntje te worden gehaald.

Lees verder “35 jaar geleden: Marc Kerki aan het lijntje”