Nieuw boek bij Druksel

Nieuw boek bij Druksel
Het colofon van Suffisant lecteur vermeldt dat de bundel ‘verzamelingen van kwatrijnen’ bevat. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet altijd om ‘verzamelingen’ gaat en eigenlijk ook niet altijd om kwatrijnen – maar wel natuurlijk, de wereld van Tonnus Oosterhoff in het achterhoofd houdende, naar de geest.

Een kwatrijn bestaat uit vier regels en is een afgerond geheel, dikwijls een levenswijsheid bevattend, soms een spitse opmerking, als een punt een eigen wereld. In de Nederlandse literatuur is het woordspel tussen Adriaan Roland Holst en Simon Vestdijk een voorbeeld van een scherpzinnig, vinnig gevecht. Geen strijd maar een gesprek is wat Tonnus Oosterhoff met de lezer aanvat.

Suffisant lecteur verscheen bij Druksel op 126 exemplaren, 100 genummerde voor de handel en 26 geletterde gereserveerd voor de uitgeverij, alle door de auteur gesigneerd. De bundel werd gezet uit de Daytona, het papier Bio Top 90g, gedrukt door Graphius te Gent. Het boek meet 16 op 22 cm, recto verso gedrukt, [52] p. en kost 20 euro (daarbij komen verzendingskosten).