Jack in the box: een duiveltje in een doosje

Jack in the box: een duiveltje in een doosje

Veertien dagen geleden lieten we Johan Verminnen reeds vertellen dat hij « ook visuele attracties bij het programma wenste te betrekken om het euvel van opstellen en afbreken van materiaal tegen te gaan, maar zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de attracties op zichzelf ». En inderdaad, wat de slangenmens Jack in the box presteert, grenst haast aan het ongelooflijke. Het is dus uiterst ongepast smalend neer te kijken op deze vorm van attracties, een strijd die John Massis reeds vele jaren hardnekkig voert via het schrijven van massa’s brieven naar een bekend radio- en tv-blad.

Lees verder “Jack in the box: een duiveltje in een doosje”

Johan Verminnen: ik hou van België en andere verhalen

Johan Verminnen: ik hou van België en andere verhalen

Het Feest van de Rode Vaan heeft traditiegetrouw weer plaats in september, meer bepaald op 15 en 16 september. Uit de spijtige taalincidenten van vorig jaar hebben de organisatoren hun lessen getrokken, zodat er nu een afzonderlijk Franstalig en een afzonderlijk Nederlandstalig programma is en dit zowel op zaterdag en zondag. In totaal dus vier spektakels waarvoor je telkens amper 100 fr hoeft neer te tellen. Als je dus maar één voorstelling meepikt, betaal je voor het hele feest slechts 150 fr (50 fr is de toegangsprijs voor de tent met de stands, het vrij podium en de dansvloer). Heel wat goedkoper dus dan vorig jaar, wat ook al een tegemoetkoming is aan de bezwaren die toen werden gesteld.

Lees verder “Johan Verminnen: ik hou van België en andere verhalen”