Geen kliekjes maar een royale maaltijd

Geen kliekjes maar een royale maaltijd

Onderstaand artikel is een samenvoeging van mijn gelijknamige recensie in De Rode Vaan (niet gedateerd) en van mijn bijdrage “Een kliekske platen” voor “Muziek in ’t Rond”, mijn wekelijks rubriekje in De Voorpost van 26/1/1979. De oneerbiedige titel van de tweede bijdrage is afkomstig van het feit dat ik onder die lading ook de recensie van een tiental singeltjes (o.a. van Abba en John Travolta) moest kwijt kunnen.

Lees verder “Geen kliekjes maar een royale maaltijd”