Was Shakespeare een Antwerpenaar?

Was Shakespeare een Antwerpenaar?

Ik heb hier in mijn spullen uit mijn studententijd een artikel uit de Gazet van Antwerpen (*) gevonden waarin betoogd wordt dat William Shakespeare misschien wel eens een Vlaming zou kunnen zijn geweest. De vraag is nu waarom ik dit heb bewaard. Ik kan niet zeggen dat het zoeken naar de identiteit van de Bard mij onverschillig laat, maar buiten de veronderstelling dat het eigenlijk wel eens Christopher Marlowe zou kunnen zijn geweest, hou ik me meestal ver van al dat giswerk. Dus waarom heb ik dit bijgehouden? De eerste associatie die bij me opkwam, was die met prof.Schrickx. Dat is echter weinig waarschijnlijk als men weet dat het stuk begint met de mededeling “van onze redacteur”. En nu weet ik uit ondervinding dat men zich op een redactie soms wel eens dichterlijke vrijheden permitteert, maar boudweg beweren dat Schrickx een redacteur van de GVA zou zijn, gaat me toch wat ver. Daarom heb ik een tweede veronderstelling, namelijk dat Schrickx hierop heeft gereageerd (of erop geanticipeerd) maar dan wel met een soort van “vrije tribune” in Het Laatste Nieuws. Alleszins heb ik nog een dergelijk knipsel in mijn bezit gehad en dat kwam uit HLN, zeker weten. (Minder duidelijk is hoe ik dan daaraan ben gekomen. Bij ons thuis lazen ze HLN niet en ikzelf “uiteraard” ook niet.) Jammer genoeg ben ik dat stuk, waarvan ik dus bijna honderd procent zeker ben dat het wél van Schrickx was, ofwel kwijtgespeeld ofwel heb ik het ergens verloren gelegd. Het verschil is dat het in het laatste geval plotseling wel kan te voorschijn komen. Als dat ooit zou gebeuren, zet ik het uiteraard ook op mijn blog. (Dat is ondertussen gebeurd: zie hier.)

Lees verder “Was Shakespeare een Antwerpenaar?”