Ommekaar

Ommekaar

Het totaalprogramma dat de ploeg van « Ommekaar » mocht verzorgen n.a.v. haar vijfjarig jubileum (11-9) is « een hele brok » geworden die « ver over tijd » liep. Met presentatoren als Mic Billet en Bea Matterne (foto YouTube) – degelijk maar wat traag – was dit niet verwonderlijk. Het kwam hier evenwel veel meer op de inhoud dan op de duur van de uitzending aan. En deze was meestal interessant. De arbeid van de sociale werkers, van de vrijwillige helpers en van de zelfhulpgroepen, het werd allemaal uitvoerig belicht met zijn positieve en negatieve kanten. Maar toen heel op het einde klaar en duidelijk werd gezegd dat de huidige regering de gehandicapten flink in de kou gaat zetten in hun bloedeigen jaar, was er blijkbaar geen tijd meer voor repliek vanwege staatssecretaris Rika Steyaert. Het mens, vol goede wil, kon er blijkbaar ook niets aan doen. Typisch voor de bewindsploeg van vandaag… (Lode De Pooter, Een mens vol goede wil, De Rode Vaan nr.38 van 1981)

Lees verder “Ommekaar”