Alweer een jaar voorbij, dus ook 52 rode vanen, boordevol informatie. De voornaamste artikels zetten we — voor uw en ons archief — nog eens op een rijtje.

AFRIKA
75 jaar ANC (nr 3)
Joe Slovo (Zuid-Afrikaanse KP) (nr 5)
Essop Pahad (ANC-bureau Londen) (nr 8)
Pretoria hongert Mozambique uit (nr 16)
Van memorialen en stemmen van Suid Afrika (nr 17)
Na de Zuid-Afrikaanse mijnstaking (nr 37)
Interview Klaas de Jonge (nr 46)
Hongersnood dreigt weer in Ethiopië (nr 50)
AZIE
Impressies uit Viëtnam (nr 2)
Zeven jaar Afghanistan (nr 3)
De Filippijnen negen maanden later (nr 3)
Hoessein is heidens (nr 7)
De agressie van de Amal-militie (nr 9)
Brief uit China (nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)
Dagboek uit Beiroet (nr 25)
Sri Lanka en haar koloniale kater (nr 27)
De geschiedenis van de Golf (nr 31)
Spanning in de Golf neemt toe (nr 35)
Turkije martelt (nr 37)
Een vrouw in China (nr 46)
Ozal wint Turkse verkiezingen (nr 49)
BEDRIJVEN
Krijgt Boelwerf nieuwe regeringssteun? (nr 5)
Cuivre & Zinc en Cockerill-Sambre, een story zonder einde (nr 5)
Het slachthuis van de schande (nr 5)
Izegemse meubelfabriek in de problemen (nr 6)
Staking bij Sidmar-Zelzate : folklore of uitputtingsslag? (nr 7)
Olie op ’t vuur bij Vandemoortele-Izegem (nr 13)
De aandeelhouder wint bij Boel (nr 25)
Gewelddaden bij UNERG (nr 29)
Massale liquidatie bij Bell (nr 33)
Het geval Sabena en het geval Stenuick (nr 36)
NV Bekaert: van prikkeldraad tot helikopters (nr 37-38)
400 jobs geschrapt bij Unisys-Herstal (nr 41)
Gentse dokwerkers antwoorden (nr 42)
CORA-La Louvière (nr 47)
COMMUNAUTAIR
Brussel na Sint-Sylvester (nr 3)
Taaltoestanden in openbare diensten (nr 3)
Vlaanderen contra Flanders (nr 29)
De moeilijke zoektocht naar een nieuwe identiteit (nr 39)
Louis Van Geyt over Brussel en de verkiezingen (nr 49)
CULTUUR
Een nieuw provinciaal museum voor moderne kunst te Oostende (nr 3)
Filmfestival van Brussel (nr 4, 5, 6)
Blauwe en roze balletten (nr 6)
Gerard Mortier: hoe maak je opera en theater? (nr 7)
Interview Rudi Van Vlaenderen (nr 8)
Dagboekschilderijen van Jan Cox (nr 9)
Filmfestival van Antwerpen (nr 11, 13, 15)
Interview Jan De Wilde (nr 12)
Interview Jan de Hartog (nr 13)
De opera in de branding (nr 16)
Interview Wannes van de Velde (nr 18)
Interview Dirk van Babylon (nr 20)
De eilanden van Christo (nr 21)
SABAM, gendarm of dief? (nl 22)
David Bowie komt (nr 22)
Interview Kristien Hemmerechts (nr 24)
Interview Theun de Vries (nr 25)
Rond de Munt kringen de gieren (nr 26)
Interview Jozef Deleu (nr 28)
Strips, een verminkte muze (nr 30)
Interview Willy Van Poucke (nr 32)
Monumenten voor sceptici (nr 34)
Interview Marion Hansel (nr 38)
Europalia Oesterreich (nr 39-47)
Haal het doek maar op (nr 39-41)
Het 14de Filmgebeuren van Gent (nr 40, 43)
Interview Fernand Auwera (nr 44)
Interview Frans Denissen (nr 44)
Interview Willy Spillebeen (nr 47)
Interview Paul De Wispelaere (nr 50)
ECONOMIE
Kolen : brandstof en grondstof (nr 2)
Alcabel op het huwelijk CGE-ITT (nr 3)
EBES hertekent wereldkaart (nr 4)
Over zwart geld en zwart werk (nr 5)
Het imperium van Coca-Cola (nr 5)
14 % van gezinsbudget gaat naar auto (nr 5)
Vlaamse nationale sectoren lijden schipbreuk (nr 6)
Het jaarverslag van de nationale bank (nr 8)
De energielobby ontspoort (nr 9
Bouwsektor verder op de sukkel (nr 10)
Sociale macro-economie in België (nr 11)
De intimidaties van een niet-mijnwerker (nr 13)
Jacky Nagel : handleiding voor ruilhandelaars (nl 17)
Het 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (nr 18)
Daar zijn ze weer in flexibele vorm : de oude vormen en gedachten (nr 18)
Kirschen en C’: het blauwe netwerk (nr 18)
Marijke Van Hemeldonk over controle op multinationale ondernemingen (nr 18)
Van DIRV-aktie tot DURF-bluf (nr 19)
Prof. Van Montagu over biotechnologie (nr 19)
De vrije val van Big Blue (nr 19)
Zit de klad in de Belgische wapenhandel? (nr 23)
De corruptie als systeem (nr 29)
Wie kaapt de Société Générale? (nr 31, 39, 44)
Een soort commune voor jonge ondernemers? (nr 39)
Het casino-kapitalisme ontluisterd (nr 44)
Op weg naar een duale samenleving? (nr 48)
GEMEENTEPOLITIEK
De verbeelding aan De Maght (nl 9)
Gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen (nr 14)
Lokale besturen, melkkoeien van de centrale overheid (nr 21)
Antwerpse stadsdiensten te koop (nr 23)
Openbaar vervoer in Brussel (nr 24)
Stemmen migranten volgend jaar mee? (nr 26)
Fetisjisme op de Grote Markt van Mechelen (nr 27, 28)
Gemeentepersoneel-CVP 5-0 te Zwijndrecht (nr 28)
Hoe « scoop » is Brugge? (nr 29, 30)
Met Nello en Patrasche door Antwerpen (nr 31, 32)
Wonen en wandelen in Gent (nr 34)
Tussen de unie en het bier van Leuven (nr 35)
De hand over de stad Gent (nr 40)
GESCHIEDENIS
Hoe ver collaboreerde de Belgische magistratuur? (nr 12)
Het verhaal van 100 jaar kusttoerisme (nr 12)
Portret van het Onafhankelijkheidsfront (nr 19)
De jacht op de Joden (nr 19)
De « beul van Lyon » staat terecht (nr 19, 29)
Vluchtelingen zijn vaak « verdacht » (nr 26)
De navel van de wereld (nr 27)
Faurisson als heraut van oude een nieuwe nazi’s (nr 28)
Vlaanders zwart verleden (nr 45)
De oorlog herleid tot souvenir (nr 46)
Een eeuw volks- en gildehuizen (nr 48)
Het Onafhankelijkheidsfront met een blik op de toekomst (nr 51)
GEZONDHEIDSZORG
Het Guislainmuseum in Gent (nr 4)
Hebben we allemaal aids? (nr 7, 8, 9, 12, 16, 20, 39)
Wie geeft, zal gegeven worden (nr 21)
Dokter Wynen schept schandaal (nr 31)
De hamburger ingeburgerd (nr 40)
De ziekenzorg in discussie (nr 45)
Paul Van Deun (ADIC) over verslaving (nr 47)
IDEOLOGIE
Niet alleen het groeimodel is vermoeid (nr 9)
Gramsci, democratisch filosoof (nr 19)
De maatschappij van de angst (nr 20)
Wat is er nieuw en zo links aan « Nieuw Links » ? (nr 20, 21, 23, 24)
Westland New Post: zwart netwerk even in het licht (nr 23)
De prijs van militaire bestellingen (nr 24)
André Leysen: een boek over steunpikkers en schijnzieken (nr 38)
Te weinig democratie? (n, 48)
Gaston Geens op eigen kracht (nr 48)
JEUGD
Het luchtledige tussen opleiding en job (nr 5)
De achtergrond van de « zaak Notaris X » (nr 14)
Prof. Verhellen : « Leeftijd is geen criterium om te discrimeren» (nr 49)
LATIJNS-AMERIKA
Kerk en staat in Nicaragua (nr 4)
Conferentie EEG-Centraal Amerika (nr 12)
Paus praat met Pinochet (nr 13)
Ruben Zamora : met de regering Duarte gaat het bergaf (nr 14)
Argentinië : met het volk (nr 17)
De Hamburger Connection (nr 25)
Rebellie der witte Mercedessen in Panama (nr 35)
Al 14 jaar dictatuur in Chili (nr 39)
Een portret van Ernesto Che Guevara (nr 41)
Een mikroscoop voor Nicaragua (nr 43)
Naar vrede voor Midden-Amerika? (nr 45)
Verkiezingen in bloed gesmoord in Haïti (nr 50)
MEDIA
Het BRT-« monopolie » doorbroken (nr 5)
BRT-doorlichting : open deuren intrappen (nr 17)
Interview Daniël Buyle (nr 22)
Is het persoonlijke politiek? (nr 36)
MILIEU
De verkochte gordel (nr 3)
Het jaar van het milieu (nr 12)
Tjserno-Doel (nr 15, 16, 17)
Fetisjisme op de Grote Markt van Mechelen (nr 27, 28)
Losse bedenkingen omtrent de TGV (nr 40)
Dansen rond de Vulcanus (nr 43)
Rijdende bommen op de weg (nr 45)
NOORD-AMERIKA
George Shultz (nr 8)
Campagne tegen de doodstraf in de VS (nr 10)
Reagan onder curatele (nr 12)
Dingen die bewegen in de VSA (nr 24)
De Irangate-hoorzittingen (nr 34)
Bob Woodward over de CIA (nr 41)
OCEANIE
Nieuw-Caledonië, het land van de Kanaken (nr 40)
ONDERWIJS
De universiteit op een tweesprong (nr 7)
Verdachte autonomie voor Rijksuniversiteit (nr 15)
« De Horizon » in Aalst (nr 23)
Klassenoorlog in het onderwijs (nr 26)
Muziekonderwijs : de hervormingen van minister Kelchtermans (nr 31)
« De Buurt » in Gent (nr 33)
De schemerzone van school naar werk (nr 36)
Kinderen uit arm milieu presteren slechter op school (nr 38)
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Niet-gouvernementele organisaties bijeen te Stockholm (nr 24)
De zevende UNCTAD-bijeenkomst in Genève (nr 30)
Leo Leys (11.11.11) aan het lijntje (nr 42)
Ontwikkelingslanden geraken niet uit westers vaarwater (nr 42)
De UNESCO in crisis (nl 44)
Hongersnood dreigt weer in Ethiopië (nr 50)
OOST-EUROPA
Overleeft de Sovjetunie Gorbatsjov (nr 5)
Buitenlandse handel op nieuwe wegen (nr 5)
Prof. Herbert Steiniger : « Het socialisme is er voor het individu » (nr 6)
Glasnost (nr 6, 7)
Bedenkingen bij de evolutie in de USSR (nr 8)
Congres van Sovjet-vakbonden (nr 11)
Waar blijft dat linkse alternatief? (nr 15)
Vernieuwingsdrang, ook onder de jongeren (nr 21)
Het grote Gorbatsjov-interview (nr 23)
De Lage Landen en de Grote Broer (nr 23)
Zeventig jaar later, op weg naar een volwassen socialisme (nr 27-35)
Schwerien, onbekend is onbemind ((nr 34, 35)
Honecker in België, een historisch bezoek (nr 41)
Hongarije op een historisch keerpunt? (nr 42-47)
Vijftig jaar na de processen van Moskou (nr 42)
Berlin, een volwassen stad (nr 46)
Wie is er bang voor glasnost? (nr 46)
Perestroïka, een must (nr 48)
Boris Jeltsin, « cause célèbre » van perestroïka (nr 49)
De agrarische perestroïka (nr 51)
Perestroïka op z’n Bulgaars (nr 52)
OPENBARE DIENSTEN
Rijkswachttop koestert gevaarlijk project (nr 6)
Groeiende problemen bij de post (nr 8)
RMT: wat na 1990? (nr 11)
Privatisering openbare diensten (nr 12)
Collectieve onderhandelingen in de openbare sector (nr 17)
Openbaar vervoer: stop met snoeien (nr 20)
Vakbonden op dezelfde lijn (nr 22)
Ambtenarenstaking 19 juni (nr 24, 25, 26)
Ontmanteling van het Spoor (nr 27)
RTT-contract bedreigt jobs en onderzoek (w 27)
NMBS mist trein (nr 30)
Tram en bus, bedreigde vervoersoort (nr 32)
NMBS, de strop wordt verder dichtgesnoerd (nr 36)
TTB-weekend (nr 40)
CAO overheidsdiensten: moeizame onderhandelingen (nr 41, 42)
Politie en democratie (nr 42)
Ambtenarenbeleid en arbeidersverhoudingen (nr 42, 43)
Omkopen van ambtenaren is strafbaar (nr 46)
PARTIJLEVEN
RV-campagne (nr 6-24)
KP richt zich tot ambtenaren (nr 11)
Le Drapeau Rouge wappert in La Louvière (nr 41)
De KP in tegenstroom (nr 47-50)
REGERING
De ondermijning van de parlementaire demokratie (nr 4)
De wankele visie van Dehaene (nr 15)
Openbaarheid van bestuur: glazen huis of betonnen banken? (nr 15)
Ook abortus is voer voor crisis (nr 20)
Ze gaan de belastingen nog eens verminderen (nr 25)
Louis Van Geyt: « De hoeken afronden volstaat niet » (nr 27)
Geen gejuich voor conclaafbesluiten (nr 34)
Belastinghervorming of opium voor het volk? (nr 35, 36, 37)
Politieke benoemingen bij de vleet (nr 41, 43)
Smeer- en ander geld (nr 42)
Vallen en blijven (nr 43)
Regeringsval blokkeert tal van dossiers (nr 44)
Een tunnel zonder einde (nl 46)
De rooms-blauwe puinhoop (nr 48)
SOCIAAL
Witboek Integratiebeleid in Vlaanderen (nr 2)
Paternalisme in plaats van sociale zekerheid? (nr 4)
Bedenkingen bij het pensioensparen (nr 5)
Sociale woningbouw : roeien met te korte riempjes (nr 6)
Nieuwe adoptieregeling (nr 10)
Gepensioneerden op de schopstoel (nr 21)
Noodlot of patronaat misdrijf? (nr 21)
Gehandicapten in de kou (nr 29)
De sociale zekerheid in kaart gebracht (nr 33)
De gevangenisopstand, oorzaken en gevolgen (nr 38)
10 jaar OCMW (nr 40)
De armoedekloof is te dichten… (nr 51)
SPORT
Frans Verbeeck: « De Belgische wielersport teruggevallen? Onzin! » (nr 9)
Hoe word ik Eddy Merckx? (nr 11)
Ex-wielerprof Dirk Ghyselinck over doping (nr 12)
Patrick Sercu over de 40ste Vredeskoers (nr 18)
Freddy Helsen over de 40ste Vredeskoers (nr 22)
Eddy Merckx over de Tour ’87 (nr 26)
W.K. atletiek te Rome (nr 34)
Wilfried Van Mol over volleybal (nr 36)
Een zweempje zweetgeur van Jan Wauters (nr 44)
Wie schaakt mag wat verwachten (nr 49)
SYNDICALISME
Staking in de chemische sector te Antwerpen (nr 3)
Staken en onderhandelen om CAO’s (nr 10)
Kempense Steenkoolmijnen in staking (nr 11)
Sociale verkiezingen (nr 12, 13, 14, 15, 18)
Staking bij EBES (nr 14)
Gevangenisstraf wegens solidariteit (nr 14)
Dagboek van een mijnwerker (nr 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24)
Bouwsector op stelten (nr 22)
Stakingsaanzegging in de maritieme sector (nr 22)
Vernieuwing ACV-top : ander en beter (nr 27)
Simplistisch Verbond : geen opdeling meer in brut en blut (nr 35)
Verjongde ACV-top treedt aan (nr 37)
Na het ontslag van een PMB-secretaris (nr 41)
Georges Goeminne (nr 48)
VERBRUIKERSPROBLEMATIEK
Tot ziens bij McDonalds (nr 9)
Touroperators in de clinch (nr 12)
Krediet tot je erbij neervalt (nr 32)
Koopkracht in crisis (nr 47)
VREDESPROBLEMATIEK
Eisenhouwer een Star Wars (nr 2)
West-Europa en het ABM-verdrag (nr 10)
De doorbraak? (nr 11)
België en de illegale wapenhandel en -transport (nr 17)
Willen ze ze weg of niet? (nr 17)
Louis Van Geyt over de ontwapeningsgesprekken (nr 20)
Vredesforum in het teken van glasnost (nr 21)
Generaal Rogers heeft buikpijn (nr 22)
7de Wereldcongres van Artsen tegen Atoomwapens (nr 25)

12 Fonny Boesmans

Fonny Boesmans over de noodzaak van een Europees veiligheidsbeleid (nr 26)
Zeebrugge en de wapentrafieken (nr 26, 27)
Internationaal symposium in Tokio (nr 28)
Eurobrigade moet het gat van de dubbele nuloptie dichten (nr 30)
Ostend Airport : bloeiende transithaven voor wapentransporten? (nr 31)
De END-conventie in Coventry (nr 32)
Goed nieuws voor Genève (nr 36)
Het wetenschappelijk onderzoek is militair georiënteerd (nr 38)
De drie pijlers van het INF-akkoord (nr 43)
Vredesbeweging ontwapent niet (nr 44)
Omschakeling van de wapenindustrie (nr 48)
Na het historische akkoord (nr 51)
VROUWENPROBLEMATIEK
Schatje, heb je de pil niet vergeten? (nr 2)
Vlaamse Vrouwenhuizen, brug tussen feminisme en emancipatie (nr 10)
Abortus und kein Ende (nr 12)
Seksuele intimiteiten op het werk (nr 30)
Anne Riemeers over schrijven, feminisme en samenleven (nr 45)
WERKLOOSHEID
De werkloosheidscijfers stijgen (nr 7)
Werkloosheid en schatkist (nr 7)
Wie zoekt, vindt zelden (nr 13)
Werkloosheid en politiek in de jaren dertig (nr 18)
Meer dan 20.000 uitsluitingen in één klap (nr 32)
De werkloze als slachtoffer (nr 34)
De trukken van Simona (nr 38)
Het Waasland eist jobs (nr 49) 1 ‘
WEST-EUROPA
Stakingen in Frankrijk (nr 2)
De kandidatuur van Frans-Josef Strauss (nr 4)
Frankrijk herontdekt de staking (nr 4)
Na de West-Duitse verkiezingen : de toekomst van rood en groen (nr 5)
Havenconflict in Rotterdam (nr 12)
Nederland: klein-links doet het weer (nr 13)
Het station van Bologna (nr 14)
Groot-Brittannië: de strijd om een gespleten koninkrijk (nr 23)
Verkiezingen in Italië (nr 24)
Thatcher en de weg naar Hameln (nr 25)
De ademnood van Turijn (nr 28)
Bologna, een voorbeeld van « communaal communisme » (nr 29)
Emilia Romagna, het Vlaanderen van Italië (nr 30)
Ravenna en Venetië, de nieuwe industriële werkelijkheid (nr 31)
Italië na de verkiezingen (nr 31)
Het land van Margaret Thatcher (nr 33-34)
Verkiezingen in West-Duitsland en Denemarken (nr 38)
Oostenrijk in de crisis (nr 40)
De tien van Billancourt (nr 45)
Italianen weigeren kernenergie (nr 47)
Vergeten staking in de Noord-Franse mijnen (nr 50)
Beroering aan de Ruhr (nr 51)

Ronny De Schepper

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.