Vandaag is het veertig jaar geleden dat de tweede quiz van de Wase Persclub werd georganiseerd. Samen met Erik Westerlinck en onze respectievelijke echtgenotes legde ik beslag op een eervolle tweede plaats, zeker als men weet dat de eerste plaats naar Luc en Rolf De Ryck ging, geassisteerd door Wouter Vloebergh.

Temse, dat is de jongste jaren wel duidelijk gebleken, is de kwishoofdstad van het Waasland. Vooral in plaatselijke journalistieke kringen heerst een virus (wetenschappelijke naam «kwis-tenbiebel»), die krachtig om zich heen hapt en zeer besmettelijk werkt. Je kan in die middens je gezicht niet vertonen, of je krijgt een vraag als een pistoolloop tegen je neus gedrukt.
Sinds vorig jaar organiseert de Wase Persclub een kwisavond onder haar leden, en zij oordeelt het dan ook passend en rechtvaardig, dat deze avond plaatsvindt in de gemeente waar het initiatief geboren werd… Temse.
Wie schreef de achtste symfonie van Beethoven? Geef de voornaam van Leo Tindemans. Welke kleur heeft het Rode Kruis? … met deze en andere geniale vragen werd de Wase pers zaterdag aan de tand gevoeld.
De kwisavond — die aan zijn tweede uitgave toe was — vond plaats in de feestzaal van café De Reisduif. waar the one and only Walter Frank zich als een ranke en stijlvolle gastheer ontpopte. Vijf ploegen, die alle (min of meer) uit vier personen bestonden, betraden de arena onder leiding van kwismaster Roger Van Geyt, die, als naar gewoonte, de activiteiten keihard
leidde. In grote lijnen waren er twee soorten opdrachten: enerzijds vragen rond algemene ontwikkeling (waarbij ook gebruik gemaakt werd van dia’s en bandopnemer), anderzijds spelletjes, zoals ringwerpen, vlooienspel, sjoelbakken en elektrisch trekbiljart. Het werd een aangename en leerrijke avond, vol variatie(s), en — om het voor de verandering eens met een cliché te zeggen — de afwezigen hadden (alweer) ongelijk.
Het sponsorschap van de avond (het regende prijzen!!!) werd waargenomen door Ronny Verhoeven, directeur van de Generale Bankmaatschappij, die samen met vrouwlief (klemtoon op de laatste lettergreep) ook in de jury zetelde. Raoul De Graeve zorgde voor technische assistentie, en was dia-projector en platendraaier tegelijk. Guido De Munter, voorzitter van de Wase Persclub, bracht in de late uurtjes —wat eigenlijk de vroege ochtend was — dankbaar hulde aan alle medewerkers, die trouwens met een souvenir werden bedacht.
Oh ja, ook de uitslag moeten we u volledigheidshalve nog meegeven:
1. Luc De Ryck en de echtparen Rolf De Ryck en Wouter Vloebergh, 99 punten
2. Echtparen Ronny De Schepper, Jan Segers en Erik Westerlinck, 90 p.
3. Echtparen Guido De Munter en Luc Van Broeck, 82 p.
4. Ex-aequo: echtparen Hubert Wilssens en Luk De Wilde en echtparen Gerard Lijssens en Roger Van Daele, 55 p.

Referentie
Wouter Vloebergh, Wase persclub “kwistig” in Temse, De Voorpost, 21 november 1980

Zoals we uit het veel kortere (wegens de slechte uitslag van hoofdredacteur Hubert Wilssens) artikel uit Het Vrije Waasland kunnen afleiden, was dit eigenlijk de tweede editie van deze quiz. Ik word erin ook vermeld als organisator, alhoewel ik me daar helemaal niets meer van kan herinneren. Maar misschien heeft een en ander te maken met deze brief die ik op 1 juli 1980 aan Roger Van Geyt heb geschreven:
Beste Roger,
In opdracht van het bestuur van de Wase Persclub ben ik zo vrij u de suggesties mede te delen die tijdens de jongste vergadering zijn naar voren gekomen. Eerst en vooral werden de wedstrijden i.v.m. het herkennen van melodieën en van dia’s zeer positief onthaald, alleen werd gevraagd in het laatste geval de nadruk te leggen op regionale dia’s. Ook nog even bevestigen dat resp. Raoul De Graeve en Oswald Joossens hun medewerking aan deze projecten hebben toegezegd. Het “levend schaakbord” daarentegen stuitte op nogal wat scepticisme. Een spel in die zin werd wel gesuggereerd, nl. het schaken in één zet (met vooraf bepaalde plaatsing der stukken uiteraard). Andere suggesties: biljarten, knikkeren, sjoelbakken, vogelpikken, pottenwerpen, proppenschieten en tafeltennissen. Wel werd er gevraagd de behaalde punten in deze proeven rechtstreeks te laten meetellen zodanig dat het niet louter op intelligentie aankomt. Een laatste proef tenslotte is een danswedstrijd. In verband hiermee moet ik u ook melden dat men verwacht dat de kwis avondvullend is. M.a.w. er zal achteraf geen bal meer zijn. Wel wordt u verzocht een pauze in te lassen. Dat was het dan. Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Ronny De Schepper

In diezelfde periode had er ook een “NCMV-quiz” plaats. Hierin werden drie vragen gesteld die verband hielden met het Masereelfonds-Temse:
1) Er werd een foto getoond van de Nacht van de Poëzie en men moest identificeren over welke manifestatie het ging;
2) Welke jeugdbeweging werd er in de schoot van het Masereelfonds opgericht? (Alle antwoorden waren foutief, omdat men de benaming “Sloeberzolder” gebruikte i.p.v. Vlaamse Federatie van Pioniers);
3) Welke Temsenaar werd onlangs bekroond met een gedicht door de Vlaamse Club? (het antwoord vindt u hier)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.