Yannick De Clercq wordt 65…

Yannick De Clercq wordt 65…

In Antwerpen werd op 19 augustus 1982 door de Groene Fietsers de GVA-prijs toegekend aan Bart van der Moeren van de VU. GVA staat voor «grootste viezigaard van Antwerpen» en dit slaat niet op van der Moerens privé-leven maar wel op het feit dat zijn gezicht t.g.v. de gemeenteraadsverkiezingen het Antwerpse stadsbeeld het meest ontsierde. Daarom zouden wij voor Gent de GVG-prijs willen toekennen aan Yannick De Clercq, zoon van Willy en dus uiteraard PVV. Vooral na deze anekdote. Iemand verklaarde aan den toog dat hij Yannick De Clercq nog nooit zo graag had gezien als vorige zondag. Aangezien de spreker een KP-militant was, vergde dit toch enige uitleg…

Lees verder “Yannick De Clercq wordt 65…”