Bille August

26 domingo castroToen de Deense film « Pelle erobreren » van Bille August op het Festival van Cannes 1988 de Gouden Palm won, kon men alhier in de pers lezen dat men er een soort Vlaamse boerenfilm bekroond had. Deze eerder misprijzende kritiek van sommige confraters was misschien ingegeven door het feit dat dit festival in zijn geheel niet zo denderend was en vooral zwak inzette. Wanneer men « Pelle de veroveraar » (om de Nederlandse titel te gebruiken) apart ziet kan men evenwel niet anders dan onder de indruk komen van dit epos over mens en natuur.
Lees verder “Bille August”