35 jaar geleden: Veerle Hobin aan het lijntje

35 jaar geleden: Veerle Hobin aan het lijntje

De kogel is door de kerk. Het wetsontwerp Gol is goedgekeurd. Dat zal wel bij niemand verbazing wekken, tenzij misschien dat de CVP-er Dhoore deze keer de functie vervulde die vroeger al eens door Wivina De Meester of Luc Van den Brande werd waargenomen, namelijk de progressieve christelijke achterban sussen. Door die aanvaarding worden aan de zogenaamde « gastarbeiders » in ons land een aantal beperkingen opgelegd inzake gezinshereniging, verblijf in een gemeente naar keuze, maatschappelijke bijstand en inschrijving van buitenlandse studenten. Hiertegen is ondertussen al geprotesteerd o.m. door de N.K.R.I., de Nationale Koördinatie tegen de schending van de Rechten van de Immigranten. Als woordvoerdster treedt daarbij dikwijls Veerle Hobin op de voorgrond. We strikken haar aan het lijntje terwijl ze in volle voorbereiding van acties zit. Zij hijgt er zowaar van. En dan durven wij nog vragen:

Lees verder “35 jaar geleden: Veerle Hobin aan het lijntje”