Geen raadsels rond de Sfinks

Geen raadsels rond de Sfinks

Of hoe een artikel soms tot stand komt. Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de Sfinks (vijf jaar) togen wij naar de Heuvelstraat in Boechout eigenlijk met de bedoeling er een pagina aan te wijden voor onze rubriek « jeugd ». Wat wij er evenwel aantroffen, overtrof onze stoutste verwachtingen. Ook het gesprek met Frank Thiels, stafmedewerker, was veel omvattender dan onze oorspronkelijke « doelstelling » (een woord dat hijzelf ontzettend veel gebruikt). Daar het wel en het wee van de Sfinks ons illustratief leek voor de problemen van de andere vormingscentra in Vlaanderen en daar we af en toe ook verzeild geraakten in een gesprek over de problemen van vorming tout court, leek het ons interessant dit boeiende gesprek aan onze lezers in de vorm van een interview voor te schotelen. Smakelijk !

Lees verder “Geen raadsels rond de Sfinks”