Peter Holvoet-Hanssen krijgt Arkprijs van het Vrije Woord

De 62ste Arkprijs van het Vrije Woord is toegekend aan Peter HOLVOET-HANSSEN voor ‘De Reis naar Inframundo’, voor zijn onverdroten inzet om het vrije woord naar alle lagen van de bevolking te brengen, en de wijze waarop hij de poëzie toegankelijk maakt voor iedereen.
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de feestelijke viering en aansluitende receptie op donderdag 7 juni 2012 om 18u30 in Galerie De Zwarte Panter, Hoogstraat 70, 2000 Antwerpen ✆ (03) 233 13 45 • fax (03) 231 38 12 • galerie@dezwartepanter.be http://www.arkprijs.be
Programma:
*Mon Detrez, voorzitter van het Arkcomité, heet u welkom.
*Lukas De Vos brengt een eerbetoon aan de laureaat.
*Peter Holvoet-Hanssen, Arkprijslaureaat 2012, spreekt een dankwoord uit.
De Vrienden van de Zwarte Panter bieden u daarna een receptie aan. Lukas De Vos, ondervoorzitter van het Arkcomité, heeft een brochure samengesteld over de laureaat, die de aanwezigen gratis wordt overhandigd.