De naam Eddy Stuer zal allicht niet veel zeggen bij onze lezers. De snuggersten zullen echter al gissen dat het hier een « groene jongen » betreft en als we er dan nog aan toevoegen dat hij actief is in de Actiegroep Leefmilieu Rupel, dan moet het (groene ?) lichtje toch reeds gaan branden: Klein-Willebroek inderdaad, klein van naam, maar groot van verontreiniging. Vorige vrijdag hielden de verenigde actiegroepen een persconferentie waarop ze een aantal illustere bewindvoerders op het matje wilden roepen : minister Lenssens, de staatssecretarissen Smet en Demeester, gouverneur Kinsbergen en de burgemeesters van Willebroek en Boom. Alhoewel we het antwoord reeds konden raden, wilden we eerst en vooral uit de mond van Eddy Stuer zelf vernemen wie zich dan wel present had gemeld…

Eddy Stuer : Niemand ! Wat tekenend is voor de mentaliteit van die mensen uiteraard.
— We nemen aan dat u dan niet onverrichterzake huiswaarts gekeerd is ?
E.S. :
Neen, uiteraard niet. We hebben voor degenen die er wél waren eerst een round-up gemaakt van alle milieuproblemen die wij met die beleidsverantwoordelijken wensten te bespreken. Tot nu toe is immers eigenlijk alleen de luchtverontreiniging in het nieuws geweest en dan nog slechts partieel. Om mij hier tot het voornaamste te beperken : op het vlak van de bodemverontreiniging zijn er eerst en vooral de gipsafvalstortplaatsen (zie r.v. nr 49 van vorig jaar), maar verder ook de stortplaats van de papierfabriek De Naeyer die in overtreding is met het gewestplan. De asbestafval van Eternit zijn we nu nog aan het contesteren, zodat de concessie nog niet verleend is, maar waakzaamheid blijft geboden. Op het vlak van de waterverontreiniging zien we dat die door de industrie ongeveer 96 % bedraagt, terwijl de particulier 97 % van de belasting betaalt ! Alleen al de papierfabriek De Naeyer loost voor een equivalent van 600.000 inwoners ! En als we dan op het gemeentehuis gaan navraag doen over de lozingsvergunningen, dan blijkt er geen enkele afgeleverd te zijn ! En tenslotte is er natuurlijk de toxische luchtverontreiniging van Ased en Ecased…
— … waarover we het in de r.v. nr 9 reeds hebben gehad, inderdaad. Maar in verband daarmee toch nog een paar vraagjes. U wil het principe « de vervuiler betaalt » gehanteerd zien wat de sanering van al deze wantoestanden betreft, maar uit tal van reportages, ook in ons blad, blijkt dat het met de bedrijven in de Rupelstreek verre van schitterend gesteld is, hoe kan men daar het geld dan gaan halen ?
E.S. :
Er doen inderdaad geruchten de ronde dat de arbeiders zich zouden aan het organiseren zijn tegen de milieugroepen. Wij hebben echter voldoende contacten met arbeiders van die bedrijven, zodat we ook weten wat er binnen de muren van die bedrijven gebeurt. En dan blijken die zogenaamde actiecomités van arbeiders telkens opnieuw te zijn opgezet door het patronaat. Dat is natuurlijk de oude taktiek van « verdeel en heers ». Vandaar dat wij reeds herhaalde malen de vakbonden uitgenodigd hebben voor een gesprek, maar die zijn daar tot hiertoe nog niet op ingegaan. Wanneer u echter stelt « wie zal dat betalen ? », dan zien wij toch dat er vroeger reeds financiële hulpverleningsprogramma’s zijn opgezet voor bedrijven in nood. Het beleid kan ook daar dus zijn verantwoordelijkheid dragen. Een groot deel van de oplossingen zijn trouwens louter van technische aard. Zo weten wij via genoemde contacten in het bedrijf dat Ased wel degelijk over de nodige zuiveringsinstallatie beschikt, maar dat die niet functioneert uit besparingsoverwegingen (onderhoud, wisselstukken, enz.).
— U vermoedt ook dat de plaatselijke pers « gewild » in gebreke blijft…
E.S. :
Burgemeester Adriaenssens (SP) wil deze problemen in de doofpot stoppen, omdat hij ten zeerste verontwaardigd is over — wat hij noemt — de negatieve publiciteit die over zijn gemeente wordt verspreid. Als wij dan zien dat de berichtgeving over Willebroek in de Nederlandse pers veel beter en veel vollediger is dan die van de plaatselijke correspondenten, onafgezien van welke krant ze zijn, dan kan men toch alleen maar vaststellen dat zij bij wijze van spreken allemaal in hun broek doen voor de dictatoriale opstelling van de burgemeester.

Referentie
Jan Draad, Eddy Stuer aan het lijntje, De Rode Vaan nr.12 van 1986

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.