Voor sommigen zijn de uitspraken als « alle werklozen zijn luiaards » en « wie wil werken, kan ook werken » nog niet naar het rijk der fabeltjes verwezen. Misschien kan dit berichtje dan de doorslag geven: in Dendermonde werd na Antwerpen een tweede job-infobeurs georganiseerd door de RVA. Niet minder dan tweeduizend werkzoekenden kwamen erop af, waarvoor echter slechts vierhonderd jobs ter beschikking stonden!

Energiecrisis (1)
Dat niet iedereen in dezelfde mate door de crisis wordt getroffen wordt nog maar eens ten overvloede bewezen door de bekendmaking van de winsten van de Belgische energietrust Traction et Electricité voor 1980. Die winst bedraagt immers 937,3 miljoen. Terloops wordt er ook op gewezen dat deze winsten sedert een tiental jaren steeds toenemen.
Energiecrisis (2)
Ondertussen gaan de olieprijzen steeds hoger de lucht in. Maar tegelijk pakken grootwarenhuizen zoals GB-Inno-BM en Delhaize met steeds spectaculairdere kortingen uit. Het is dus zonder meer duidelijk dat die prijsstijgingen niet echt voortkomen uit de verhoging van de grondstofprijzen…
Energiecrisis (3)
Ook Unerg en Intercom hebben hun dividenden verhoogd, dit eveneens als gevolg van hogere winsten (voor Unerg vernamen we dat vorig jaar een nettowinst van 1.643 miljoen werd geboekt). Het wachten is nu nog op Ebes. Zij het zonder veel spanning… we kunnen zo al raden wat de balans zal zijn.
Energiecrisis (4)
En wie dacht dat het met vloeibaar aardgas goedkoper zou gaan, die komt ook bedrogen uit. De prijs daarvan wordt immers gekoppeld aan die van de ruwe oliën. Cynisch is wel dat op die manier de prijs van de leveranties uit Algerije via Distrigas reeds is verhoogd, nog vóór ze hebben plaatsgevonden.
Energiecrisis (5)
Eén van de besparingsmaatregelen van de regering wordt dus het doven van één op twee lampen langs de autowegen. Een merkwaardige maatregel evenwel « in het licht van » het feit dat we dit reeds jaren geleden hadden gesuggereerd, maar toen bleek dat dit « te duur » zou uitvallen wegens het werk dat daarbij komt kijken. De patroons klagen steeds over de stijgende loonkosten, maar in dit geval zijn de lonen dus klaarblijkelijk ferm gedaald…
Mal
Dat Vlamingen in Brussel nauwelijks geduld worden, is nogmaals bewezen. Een paar kleine incidenten vorig jaar werden door het stadsbestuur van Brussel aangegrepen om de populaire Vlaamse manifestatie Mallemunt (voorlopig) te verbieden binnen zijn gebruikelijke kader. Er wordt evenwel in het vooruitzicht gesteld dat ze in 1982 (jaar van de gemeenteverkiezingen !) weer op het Muntplein zal mogen plaatshebben… op voorwaarde dat ze verbonden wordt met een evenwaardige Franstalige organisatie !
Zedenschennend (1)
« Procureur-generaal Gust Verhegge heeft in een beleidsnota officieel bekend gemaakt, dat passief zonnebaden in soldatenkledij op het strand deze zomer toegelaten is. Nochtans zal ook in dit geval een bepaalde discretie ten aanzien van de omgeving in acht moeten worden genomen, zo b.v. achter een windscherm. Uniformen op de dijk of op de terrasjes blijven verboden. ( … ) Uit dit alles leidt de procureur-generaal af dat in principe artikel 385 van het strafwetboek toepasselijk blijft op het zich vertonen in gevechtskledij. Als het op provocerende wijze gebeurt kan dat aanleiding geven tot een optreden van politie of rijkswacht. De vraag is natuurlijk wat men verstaat onder provocatie. Is rondwandelen op het strand in legeruniform uitdagend ? In de ogen van het parket is het dat zeker in de onmiddellijke nabijheid van kinderkolonies of pleisterplaatsen voor gezinnen met kinderen ».
Deze tekst vonden wij in diverse kranten over het al dan niet toelaten van monokini aan onze kust. Wij vervingen echter het woord « monokini » door een o.i. veel zedenschennender kledij, namelijk een militaire uitrusting.
Zedenschennend (2)
Een paar zonderlingen hebben weer de verjaardag van Hitler herdacht. Vorig jaar heeft de BRT hieraan een reportage gewijd in Terloops en dan hebben wij hiertegen geprotesteerd omdat een dergelijk folkloristisch iets daardoor uitgroeit tot grotere proporties. Blijkbaar is deze opmerking niet in dovemansoren terecht gekomen, want voor zover we weten is deze keer de trieste klucht niet op het scherm gekomen. Daarentegen wordt er nu flink ruchtbaarheid aan gegeven in de pers, met onze linkse confraters van « De Morgen » op kop. Voor ons niet gelaten, maar wij herinneren ons nog pakken lezersbrieven omdat deze krant op een blauwe maandag eens een naakte vrouwenborst heeft gepubliceerd. Plaats vrijmaken voor deze lieden vinden wij echter veel kwetsender voor de goede zeden.
(Minibrokjes van De Rode Vaan nr.16 van 1981)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.